Budskapet du aldri vil høre fra Joel Osteen eller Rick Warren -men Colton Kelley våger forkynne det

David Wilkerson, Leonard Ravenhill, Paul Washer,Charles Lawson,  Franklin Graham  og her hjemme Ole Hallesby med flere har vært blant de røster Gud har reist opp for å forkynne et klart og tydelig evangelium om himmel og helvete. I vår tid er det få som lar advarslene om helvete og fortapelsen på alvor. Blant troens folk forsøker man å rasjonalisere bort den ubehagelige tanken om at fortapelse innebærer evig pine, andre igjen er blitt så hardhjertede at klar og tydelig tale ikke biter på dem, mens andre igjen har lagd seg sin egen gud, skapt i sitt eget hode, basert på humanismen og vår subjektive oppfattelse av hva rettferdighet er. Få i vår tid, deriblant Joel Osteen, Rick Warren og hundrevis av andre sovepute-profeter er så redde for å miste medlemmer og kollekten -at de er for feige til å si sannheten -og slik leder de sjeler til evig fortapelse. En som ikke er redd for å si sannheten om himmel, helvete, evangeliet og fortapelse, er unge Colton Kelley i Seeking Wisdom Ministries

En ung stemme, ukjent for de aller fleste av oss, men ikke redd eller for feig til å si sannheten. Dette er det gamle evangeliet -dette er den forkynnelse som er stilnet av i de moderne norske pinsemenigheter. Dette er det evangeliet de gamle forkynte og selv om de moderne “prosperity pimps” som i dag fyller våre prekestoler er for pengekjære eller religiøst korrekte for å forkynne mennesker sannheten, reiser Gud opp røster som er tydelige. Colton Kelley er en av dem. Ikke blir han populær, ikke vil han bli hyllet av massene og ikke vil verdsliggjorte kristne rope amen til det. Men Gud sanksjoner hans budskap, slik han gjorde med de gamle, de som mange har forkastet og plassert på historiens kirkegård som svovelpredikanter og mørkemenn. Måtte Gud den allmektige reise opp flere mørkemenn..Mørkemenn som tør si sannheten om hva Guds Ord sier.

https://www.youtube.com/watch?v=bglN46NFxyY

4 tanker om “Budskapet du aldri vil høre fra Joel Osteen eller Rick Warren -men Colton Kelley våger forkynne det

 1. Forfriskende å høre en ung mann som er så tydelig salvet av Den Hellige Ånd og ikke redd for å si sannheten. Dette var budskapet jeg vokset opp med på Filadelfia i Eydehavn og jeg savner slik klarhet i vår tid.
  Måtte Herren velsigne den unge mannen og Søkelys som gir plass til videoer som taler det gode gamle evangeliet.
  Det er helt rett at Gud reiser opp nye røster der de populære pastorene svikter.
  Det er blitt veldig mange av de moderne pastorene som er mer motivasjons-coacher enn forkynnere av den levende Guds ord.
  Dette var budskap folk ble frelst gjennom, men i dag er slikt fraværende.
  Måtte Gud reise opp unge norske troende som ikke er redde for å stå for sannheten.

  • Amen, Han gjør det i denne tid. Jeg har møtt noen. Vi må stå sammen å be om beskyttelse for dem og be om at Han må oppreise flere rundt i hele landet vårt.

  • Vi må lete lenge blant norske menigheter før vi finner budskap som dette. Jeg er trøtt og lei av predikanter og pastorer som pakker alvoret om fortapelse i bomull og som er redd for å støte noen ved å si sannheten.

 2. “Den syke ved Betesda (Joh. 5)
  1Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. 2 Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger. 3 Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. {{De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, 4for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde.}}
  5Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år. 6Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?» 7Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.» 8 Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!» 9 Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.
  Men det var sabbat denne dagen, 10 og jødene sa til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» 11Han svarte: «Han som gjorde meg frisk, sa: ‘Ta båren din og gå!’» 12«Hvem er det mennesket som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. 13Han som var blitt frisk, visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna; det var så mye folk der. 14Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» 15 Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.”
  Mannen hadde vært syk i 38 år og ligget ved Betesta dam i alle disse årene. Er det noe som er verre enn å ligge syk i 38 år. Det Jesus mener her er sannsynligvis den muligheten å måtte pines i all evighet.

Det er stengt for kommentarer.