Tidligere velstands-evangelist Jim Bakker tror at det andre seglet i åpenbaringsboken vil bli åpnet før jul i 2018

Jim Bakker var en av USAs fremste velstandsprofeter inntil hans virksomhet og tjeneste kollapset i skandaler, sex. penger og fengselsstraff. (Foto: Søkelys)

Jim Bakker var tidlig på 1980 tallet en av USAs mest populære og grådige velstandsevangelister og levde i sus og dus på givernes gaver. Bakkers livsstil var så overdådig og i dyp konflikt med Guds ord, og David Wilkerson ble av Herren selv påminnet om å sende Jim Bakker en tydelig advarsel med oppfordring til omvendelse.  Advarsler som ble  sendt ham personlig fra David Wilkerson som flere ganger tidligere hadde vært gjest på Jim Bakkers TV program, inneholdt ikke akkurat et budskap som klødde Jim Bakker i øret, og han valgte å avfeie Wilkersons budskap som falskt. Imidlertid skulle det ikke gå mange år før Guds dom rammet hans virksomhet som kollapset. Bakker selv ble idømt en lengre fengselsstraff for bedrageri. Les videre

Jim Bakker: “Herren har fortalt meg at president Trumps liv er i fare”

jim bakker i tårer

Hevder president Trumps liv er i fare Jim Bakker, idag en såkalt åndelig “prepper” som forbereder seg selv og andre kristne for endetidens store trengsler, var på 1970 og 1980 tallet en berømt tv evangelist og velstandsevangelist som levde og åndet for penger og berømmelse.  Jim Bakker som var gift med nå avdøde Tammy Faye Bakker gikk i 1987 på en gigantisk smell, som medførte at hans “ministries” fullstendig kollapset, da det ble kjent at han punget ut nærmere 280 000 dollar for å kjøpe Jessica Hahn’s taushet. I følge Jessica Hahn skulle Jim Bakker og en annen predikant,  John Wesley Fletcher ha voldtatt henne. Les videre

Jonathan Cahn, de grå, det i midten, -det halvhjertede vil vise sin sanne farge i endetiden og få sin ende

Det grå, det halvhjertede, det som aldri var helhjertet for Kristus vil i endens tid få sin ende, grå-forsvinnersier Jonathan Cahn i denne samtalen med Jim Bakker. “Det grå består av en kombinasjon av hvitt og svart, men i endens tid vil det grå, det i midten forsvinne, og det grå vil bli sort og vise sin opprinnelige farge som er svart og mørkt. I de siste dager vil det grå bli stadig mørkere og tilslutt vil gråtonene fremstå som svarte, mens det hvite, det rene, vil lyse tydeligere som en motsetning til det som nå er i ferd med å bli helt sort. Det vil bli hvitt eller svart, lys eller mørke, mens det grå, det som kanskje aldri var med-vil bli borte. Sjekk ut den siste videoen fra Jim Bakker show Les videre

Jonathan Cahn: The Prophetic Jubilee Mysteries del 1 og 2

cahn-jonathanJonathan Cahn var igjen nylig på Jim Bakker show og snakket der over temaet “det profetiske mysteriet over jubileumsåret over to dager. To en times videoer av hans samtale over temaet foreligger nå på You Tube som er verd å lytte til. Sjekk ut den interessante samtalen over et tema vi hører lite om ellers i kristen forkynnelse. Jonatan Cahn er en messiansk rabbi og har skrevet en rekke bøker om den kommende dommen over Amerika Les videre

September er her -med børsnedgang og Jim Bakker gambler høyt om hva som kan skje i denne måneden

Velkommen til september 2015 som kan bli en september kanskje ingen vil glemme. Aksjemarkedet som lenge har vært turbulent startet med markert nedgang etter dystre Vincent Quinonesøkonomiske data fra Kina. Tokyobørsen innledet september med en nedgang på knappe 4 prosent og Hong Kong falt rett over 2 prosent. Det kinesiske aksjemarkedet var ned rett over en prosent og i Europa har børsene falt i overkant av 2 prosent. Future indeksene på Wall Street peker på et fall på rett over 400 poeng. Samtidig som aksjemarkedet åpner september i rødt peker også oljeprisene igjen nedover.  Les videre

John Shorey forutsier et masse-exodus fra USA mens hendelsene i Johannes åpenbaring utfolder seg

john-shoreyFra Charisma News: “På samme måte som Sadrak, Mesak og Abed-Nego må amerikanske kristne gå gjennom ilden,” sier forfatter, taler og profetigransker John Shorey. I 2013 sendte Shorey i likhet med David Wilkerson et hastebudskap om at Jesu gjenkomst står for døren og at Gud hadde kalt han til å være en vekter på muren. “Denne trengselstiden som ligger foran kommer ikke til å bli en enkel tid,” fortalte John Shorey Jim Bakker. Men med Guds styrke og makt vil vi kunne møte ildovnen, for Gud vil bringe oss gjennom det.” Mens hendelsene profetert i Johannes Åpenbaring inntreffer, sier Shorey at Gud har en plan for sitt folk. (foto You Tube) Les videre

Jim Bakker: Mennesker kan ikke manipulere det Gud vil gjøre

Blant mange kristne er det nå en forventning om at noe er i ferd med å skje i verden jim-bakkersom har apokalyptisk karakter. Våre myndigheter gjør det de kan for å manipulere situasjonen og omstendighetene, men verken regjeringer, myndigheter, vitenskapsfolk eller teologer er i stand til å stanse bibel-fundamenterte hendelser. “Jeg kan si nå, at det kommer en dag, vi kan manipulere aksjemarkedet, vi kan manipulere det myndighetene kontrollerer, myndighetene kan betale folk penger for å gjøre sprøe ting, myndighetene kan trykke penger, vet dere. -Mennesker kan manipulere mye for en tid, men i følge skriften vil det skje ting som myndighetene ikke kan manipulere, mennesker kan ikke stoppe en vulkan, mennesker kan ikke stoppe en asteroide, og mennesker kan ikke stanse bibelske hendelser som vil ramme jorden Les videre

Er David Wilkersons profetier i ferd med å gå i oppfyllelse?

david-wilkerson-1976David Wilkerson som skrev sin bok Visjoner i 1973 ble i 1976 intervjuet av Jim Bakker som forøvrig selv var en av dem som ikke tok inn over seg hva David Wilkerson sa om Guds dom over Amerika, den falske lykke og velstandsforkynnelsen og over ting vi i dag ser skje like for våre øyne. David Wilkerson som grunnla Teen Challange var ledende pastor for Time Square Church i New York inntil han omkom i en trafikkulykke i april 2011. I sitt budskap fremført for PTLs seere fortalte Wilkerson om sitt alvorlige budskap til et Amerika som ikke har lyttet Les videre