Jim Bakker: Mennesker kan ikke manipulere det Gud vil gjøre

Blant mange kristne er det nå en forventning om at noe er i ferd med å skje i verden jim-bakkersom har apokalyptisk karakter. Våre myndigheter gjør det de kan for å manipulere situasjonen og omstendighetene, men verken regjeringer, myndigheter, vitenskapsfolk eller teologer er i stand til å stanse bibel-fundamenterte hendelser. “Jeg kan si nå, at det kommer en dag, vi kan manipulere aksjemarkedet, vi kan manipulere det myndighetene kontrollerer, myndighetene kan betale folk penger for å gjøre sprøe ting, myndighetene kan trykke penger, vet dere. -Mennesker kan manipulere mye for en tid, men i følge skriften vil det skje ting som myndighetene ikke kan manipulere, mennesker kan ikke stoppe en vulkan, mennesker kan ikke stoppe en asteroide, og mennesker kan ikke stanse bibelske hendelser som vil ramme jorden Les videre