Jim Bakker: Mennesker kan ikke manipulere det Gud vil gjøre

Blant mange kristne er det nå en forventning om at noe er i ferd med å skje i verden jim-bakkersom har apokalyptisk karakter. Våre myndigheter gjør det de kan for å manipulere situasjonen og omstendighetene, men verken regjeringer, myndigheter, vitenskapsfolk eller teologer er i stand til å stanse bibel-fundamenterte hendelser. “Jeg kan si nå, at det kommer en dag, vi kan manipulere aksjemarkedet, vi kan manipulere det myndighetene kontrollerer, myndighetene kan betale folk penger for å gjøre sprøe ting, myndighetene kan trykke penger, vet dere. -Mennesker kan manipulere mye for en tid, men i følge skriften vil det skje ting som myndighetene ikke kan manipulere, mennesker kan ikke stoppe en vulkan, mennesker kan ikke stoppe en asteroide, og mennesker kan ikke stanse bibelske hendelser som vil ramme jorden

“Det Herren sa til meg og jeg noterte det ned, er at det vil kommer en dag, snart hvor ting skjer som ingen kan stoppe, sies det i Jim Bakker show.

2 tanker om “Jim Bakker: Mennesker kan ikke manipulere det Gud vil gjøre

  1. Mennesket kan manipulere mye, men ikke naturen. Som Bakker sier kan Gud for eksempel bruke vulkaner for å mane til omvendelse. Yellowstone, den eneste aktive supervulkanen har begynt å røre på seg og skaper stor frykt. Utslippene fra en supervulkan er så store at det ikke bare er selve smellet som er katastrofalt, utbruddet kan også gjøre det kaldere på kloden.
    Svovelgassen som strømmer ut sammen med asken omdannes til ørsmå sulfatpartikler. Disse kan sveve rundt i stratosfæren i årevis, og fungere som en enorm solbrille som hindrer lyset fra å komme inn.

  2. Den som tror at Gud ikke reagerer på synd tar sørgelig feil. Dette sier Gud i Esekiel 14,12-14:
    “Og Herrens ord kom til mig, og det lød så:
    Menneskesønn! Når et land synder mot mig og gjør sig skyldig i troløshet, og jeg rekker ut min hånd mot det og sønderbryter brødets stav for det og sender hungersnød over det og utrydder både mennesker og fe av det…….”

Det er stengt for kommentarer.