Bibel og tro, -En Flekkerøy blogg med rett fokus på det viktige

bibelogtroBibel og tro er navnet på en blogg som har vakt stor oppmerksomhet blant kristne på Flekkerøy. Det er Richard Tørresen som i det siste halvåret har engasjert seg til kamp for at Guds folk på Flekkerøy ved årets menighetsrådsvalg vil gi sin støtte til kandidater som svarer nei til å åpne kirken for likekjønnet vigsel eller forbønnshandlinger for likekjønnede par i Flekkerøy kirke. Bloggen som er tro mot Guds ord gjengir åpent korrespondanse mellom Tørresen og ulike personligheter innenfor kirke, frikirke og bedehus på Øya. Blant annet kan man lese Tørresens kommunikasjon med stedets sokneprest som har plassert seg selv i de liberales rekker. Bloggen som er svært leseverdig hadde tirsdag kveld en Alexa ranking på 1 651,658 men blir onsdag målt til 1,432,640 i verden og nr 5254 i Norge.  Besøk den svært leseverdige bloggen her

6 tanker om “Bibel og tro, -En Flekkerøy blogg med rett fokus på det viktige

 1. Selv om Tørresen er lutheraner må jeg si at den bloggen er god. Slik jeg har fortstått tingene er Flekkerøy en bastion for bibelsk kristendom, og det er dette Tørresen nå kjemper for å bevare. Flott at Søkelys gir bloggen hans oppmerksomhet.

  • Hei fri Pinsevenn!

   Takk for hyggelige ord 🙂

   At jeg er lutheraner henger nok sammen med at jeg er født på Flekkerøy. Personlig er jeg ikke så opphengt i om kristne er baptister, metodister, pinsevenner eller lutheranere….Jeg er vokst opp i en luthersk menighet og på bedehuset, men det betyr ikke at jeg er enig i alt. Når jeg leser Bibelen heller jeg også til voksendåp fremfor barnedåp, men i min tradisjon har det seg slik at barnedåp er det vanligste. Hadde vi hatt en pinsekirke på Øya kan det godt være at jeg hadde funnet min plass der, men jeg trives veldig godt på bedehuset. Det viktigste er ikke hvilken gren vi tilhører, men at vi er født på ny i troen på den oppstandne Jesus Kristus. Takk for mangfoldet sier nå jeg. Det viktigste er at vi står sammen om det mest essensielle. Når vi blir utfordret på feks homofilispørsmålet er det ikke grupperingen vi tilhører som har svaret, men Bibelen. Bibelen er rettesnoren for alle kristne som er født på ny. Jeg liker ofte å sitere Matt Slick fra http://www.carm.org. Han skriver følgende om de forskjellige trosretningene innenfor kristendommen:

   Grunnen til at det er forskjellige trosretninger innen Kristendommen er at Bibelen tillater oss å ha forkjellige meninger. Innen Kristendommen er det få essensielle læresetninger som definerer det å være en kristen. Dette er de essensielle læresetningene:

   Jesus er både Gud og menneske (Joh 1:1,14; 8:24; Kol 2:9; 1. Joh 4:1-4).

   Jesus sto fysisk opp fra de døde (Joh 2:19-21; 1 Kor 15:14)

   Frelse er av nåde igjennom tro (Rom 5:1; Ef 2:8-9; Gal 3:1-2).

   Evangeliet er Jesu død, begravelse og oppstandelse (1 Kor. 15:1-4; Gal 1:8-9).

   Det eksisterer bare én Gud (2 Mos 20:3; Isa 43:10; 44:6,8).

   Gud eksisterer som en treenighet av personer: Fader, Sønn og Hellige ånd .

   Jesus ble født av Jomfru Maria (inkarnasjonens natur)

   Så lenge en kirke aksepterer disse essensielle læresetningen, er den kristen.

   Men det er mange ting i skriften som har vært forklart på forskjellige måter.

   F.eks. på hvilken ukedag skal man tilbe? Lørdag eller Søndag? Skal vi døpe ved fullstendig neddykking i vann eller holder det å sprinkle litt vann? Skal vi ha nattverd hver søndag, en gang i måneden eller en gang i året? Svarene på disse spørsmålene avgjør ikke om du er kristen eller ikke. Det er pga. disse spørsmålene og andre liknende at forskjellige trosretninger blir dannet. Det betyr ikke at en trosretning motsier en annen. Det betyr at selv om de er enige i de essensielle spørsmål er man uenig i noen ikke essensielle spørsmål. Dette er tillatt i Bibelen.

   ”Dere skal ta dere av den som er svak i troen, men dere skal ikke sette dere til doms over forskjellige meninger. For den enes tro gjør at han kan spise alt, men den som er svak spiser bare grønnsaker. Den som spiser må ikke forakte ham som ikke spiser! Og den som ikke spiser må ikke forakte den som spiser! For Gud har tatt imot ham. Hvem er så du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Sannelig, han skal bli stående, for Gud er mektig til å holde ham oppe. Ett menneske setter en dag høyere enn en annen, et annet menneske holder alle dager for å være like. Enhver av dem må bare være fullt overbevist i sitt eget sinn!” (Rom. 14:1-5).

   Vokalisten i Petra, John Schlitt fortalte meg at de merket ikke så mye til forskjeller på trosretninger når de var rundt og spilte i forskjellige menigheter, men heller et større samhold blant de kristne som ønsket å være bibeltro på tvers av retningene. Noe å tenke over.. Slik føler jeg det også for tiden.

   Mvh Richard Tørressen

 2. Intet har forandret seg siden Jesu dager. De som forfulgte Jesus var datidens “skriftlærde”. I dag står våre dagers “skriftlærde” i spissen for avkristningen. Prester og biskoper som ikke bryr seg en døyt om hva Gud sier i sitt ord, men tvert imot kutter ut det de ikke liker fra teksten. “Det kan forstås på flere måter”, sier de. Utrolig at man kan lage flere tolkninger av det Bibelen er så klar på.
  Heldigvis var det noen på Jesu tid som ikke lot seg bedra, og slik er det også i dag. Vanlige kvinner og menn som reiser seg opp og taler imot disse “skriftlærde” og fremholder det Herren sier i sitt ord.
  Richard, du er på sikker bibelsk grunn.

 3. Jeg anbefaler virkelig denne bloggen, det utkjempes en viktig kamp på Flekkerøy, en kamp som dreier seg om troskap mot Guds ord og den lære som engang er overgitt de hellige. Jeg tror også at det som binder Guds folk sammen i denne tiden er troen på Guds ord, og selv om konservative kristne kan se litt forskjellig på ting, må vi likevel ha respekten for Guds ord slik det er nedskrevet i Bibelen. Er man urokkelig på Guds ord har man et fundament som bærer, for Guds ord og løfter ligger fast. Det finnes ikke en biskop, en pave eller superpredikant som kan forandre Guds evige ord og vilje.

 4. Leste nettopp at Jan Åge Fjørtoft har meldt seg ut av folkekirken fordi den ikke er tilstrekkelig tolerant til homofili.
  Fra Dagbladet: Homofilispørsmålet ble også grunnen til at Jan Åge Fjørtoft har bestemt seg for at nok er nok.
  – Jeg synes gjerne det er et paradoks når vi vet hvor tolerant Jesus var. Jeg opplever at Den norske kirke ikke har disse verdiene i homofilisaken, sier han til Dagbladet.

  Fjørtoft er en typisk representant for de som bruker Jesus for å legitimere synd. Bildet av Jesus som tolerant til det meste stemmer ikke med bibelen. Vi husker hvor rasende han var da han veltet pengevekslernes bord i tempelet og at han kalte fariseerne for ormeyngel. Til kvinnen som ble tatt i hor befalte han at hun skulle slutte å synde. Han ville sagt det samme til homofile i dag; Synd ikke mer!

  • Det er merkelig at mennesker sier at Jesus er så tolerant. I min Bibel viser Jesus seg som en som taler Guds vilje som består av nåde og sannhet! Når Jesus feks får spørsmål om gjengifte gir han ikke et mer tolerant svar, nei han strammer inn på regelverket og sier at det er kun utroskap som er gyldig skilsmissegrunn. Så når Jesus får et spørsmål av seksuell karakter åpner han ikke opp for nye ordninger, men han strammer inn på de som er.

   Matt.19
   Da Jesus hadde fullført denne talen, brøt han opp fra Galilea og kom til Judea-landet bortenfor Jordan. 2 En mengde mennesker fulgte ham, og han helbredet dem der.
   3 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone av en hvilken som helst grunn?» 4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne 5 og sa: ‘ Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.’ 6 Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» 7 De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen skilsmissebrev før han kan sende henne fra seg?» 8 Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.»
   10 Disiplene sa da til ham: «Er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre ikke å gifte seg.» 11 Men han svarte: «Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. 12 For noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker, men det er også noen som har gjort seg selv lik en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan, ta dette til seg.»

   At Jesus ikke nevner homofili spesifikt tar den liberale siden til inntekt for at han ikke hadde noe mot det. Rar teologi spør du meg. Sannsynligheten er vel mye større for at det ikke er nevnt fordi ingen spurte om det. Alle var klar på hva de hellige Skriftene fortalte. Alle kjente til Sodoma og Gomorra. Grunnen til at det ikke ble nevnt av Jesus er nok heller at det var så innlysende at homofili var et klart brudd på Guds Skaperordning! Jesus ble utfordret på de fleste ting der det var et snev av tvil i forståelser. Er det ikke da mer sannsynlig at Jesus ikke fikk spørsmål om dette nettopp fordi det ikke var tvil om dette temaet?

Det er stengt for kommentarer.