Jonathan Cahn: The Prophetic Jubilee Mysteries del 1 og 2

cahn-jonathanJonathan Cahn var igjen nylig på Jim Bakker show og snakket der over temaet “det profetiske mysteriet over jubileumsåret over to dager. To en times videoer av hans samtale over temaet foreligger nå på You Tube som er verd å lytte til. Sjekk ut den interessante samtalen over et tema vi hører lite om ellers i kristen forkynnelse. Jonatan Cahn er en messiansk rabbi og har skrevet en rekke bøker om den kommende dommen over Amerika

Facebook Comments

2 tanker om “Jonathan Cahn: The Prophetic Jubilee Mysteries del 1 og 2

 1. Jonathan Cahn har mange riktige tankar, men er for tidleg med JUBELÅRET.
  Som skissa viser er datoane passert.

  http://www.dzopa.com/wp-content/uploads/2015/05/Is-2015-The-Year-Of-Jubilee-Is-It-The-70th-Jubilee-Will-The-Planet-Be-Returned-To-Its-Original-Creator-Video1.jpg

  År 2015 vil stilt og roleg passera utan at det jubelåret kjem.
  I jubelåret skal mange ting skje.

  Når det riktige jubelåret kjem – nummer 120 – år 2028, då vil Israels stammer få tilbake dei landområda som Gud har gitt dei. (Esekiel 47)
  Enno er det 13 år til dei 6000 åra er til ende.

  Eg har i det siste høyrt mykje på jødane sine rabbinarar og det er fleire ting eg må innrømma at eg har tenkt feil om.

  Esekiel 37 fortel tydeleg kven som er fyrsten som skal styra Israel med utgangspunkt i tempelet når 1000-årsriket kjem.

  “Eg vil berga dei frå alle stadene der dei levde i synd, og eg vil gjera dei reine. Dei skal vera mitt folk, og eg vil vera deira Gud.
  24 MIN TENAR DAVID SKAL VERA KONGE OVER DEI, og alle skal dei ha ein og same hyrdingen. Dei skal fylgja mine lover og ta vare på mine føreskrifter, så dei lever etter dei. 25 Så skal dei få bu i landet som eg gav min tenar Jakob, og som fedrane dykkar budde i. Både dei og borna og barneborna deira skal bu i det gjennom alle tider, og DAVID, TENAREN MIN, skal vera deira fyrste for alltid.
  26 Eg gjer ei fredspakt med dei; ei evig pakt skal det vera. Eg lèt dei busetja seg og auka i tal, og eg reiser min heilagdom mellom dei for alltid.”

  DAVID skal styra Israel.

  Det same står i Hosea 3:

  “I lang tid skal du sitja der utan å driva utukt. Du skal ikkje ha nokon annan mann, og heller ikkje eg vil koma til deg.» 4 For i lang tid skal israelittane sitja der utan konge og hovding, utan offer og steinstøtte, utan efod og husgudar. 5 Sidan skal israelittane venda om og søkja Herren sin Gud og DAVID, SIN KONGE; og skjelvande skal dei koma til Herren og dei gode gåvene hans I DEI SISTE DAGAR.”

  Lenge har Israel vore utan tempelteneste, men no er tida komen for å byggja opp att templet på Tempelhøgda.
  Me ser kor viktig denne plassen er i dag.

  http://www.timesofisrael.com/pa-jordan-want-muslim-control-over-jewish-visits-to-temple-mount/

  http://templemount.org/tempprep.html

  “G-D CREATED THE HEAVENS AND THE EARTH AND ALL THAT IS THEREIN, IN SIX DAYS. AND G-D SAW EVERYTHING THAT HE HAD MADE AND, BEHOLD, IT WAS VERY GOOD. AND G-D BLESSED THE SEVENTH DAY AND SANCTIFIED IT, AND SET IT APART FOR MAN TO CELEBRATE HIS CREATION(GENESIS). THE JEWISH PEOPLE DATE THE COMPLETION OF THE UNIVERSE. “5987”.. AGO. THUS OUR ERA IS THE SIXTH MILLENIUM AFTER THE CREATION. THE WISDOM OF OUR SAGES PRESCRIBES THAT EACH DAY OF CREATION REPRESENTS A MILLENIUM (1000 YEARS) AND THEREFORE OUR ERA IS THE EVE OF THE SEVENTH DAY, THAT IS, THE SABBATH EVE. THIS IS THE EVE OF THE “PERFECTION OF DAYS,” THE EVE OF THE COMING OF THE TRUE MESSIAH-SON-OF-DAVID.

  DAVID eller Messias son av David skal styra, slik jødane og skriv.
  Er Jesus son til David?
  Rabbinarane tek opp dette viktige spørsmålet?

  I GT går uttrykket “Herren Gud” igjen utallige gonger.
  Kven er dette?
  Eg har aldri fått dette med treenigheten til å passa med Guds ord.
  Gud repeterer igjen og igjen at han er EIN.

  https://www.youtube.com/watch?v=6rbIRPD6OnQ

  Som kristne har me greidd å dela Han opp i tre.
  Det stemmer ikkje med Tanakh.
  Søk på Herren Gud og det går tydeleg fram kven det er.

  http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=herren+gud&type=and&book2=-1&searchtrans=

  Esaias 42 gjentek det 1 Mosebok seier.

  “Så seier Herren Gud,
  han som skapte himmelen og spente han ut,
  og breidde ut jorda med alt som der gror,
  han som gjev livspust til folket på jord
  og ånd til dei som ferdast der”

  Er dette Jesus slik me ofte framstiller det?

  Nei.
  Esaias 44 seier det tydeleg.

  “Så seier Herren,
  Israels konge og utløysar,
  Herren, Allhærs Gud:
  Eg er den fyrste, og eg er den siste,
  og UTAN MEG FINST DET INGEN GUD.”

  https://www.youtube.com/watch?v=6rbIRPD6OnQ

  Rabbi Skobac er utruleg flink og interessann å høyra på.

  https://www.youtube.com/watch?v=HFlheQ8wZHU

  Korleis er Guds straffemetodar etter Tanakh?

  https://www.youtube.com/watch?v=3xUhAniNhu4

 2. Du har så rett i at treenigheten ikke kan stemme. Dette har jeg forstått lenge. Det nytter lite å evangelisere for jøder med 3 guder. De vet at Gud er en.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *