Falsk pengegrisk profet med ultimatum til Donald Trump: “Gå av eller bli sparket ut!”

Vonda Brewer som hevder seg å motta ord direkte fra Den Hellige Ånd er like forført som nordmenn som har vært utsatt for politisk korrekt Fake News media også i Norge.

Vonda Brewer som er mest kjent for sitt “profetiske hat” mot president Donald Trump, samt sin famøse men feilaktige spådom om at Hillary Clinton ville vinne USA valget i 2016 gir seg ikke. Den kvinnelige “profetinnen” som er en del av den såkalte “ny apostoliske reformasjonen” har siden sommeren 2016 hostet opp en rekke “profetier” om Donald Trump og amerikansk politikk. Fellesnevner for hennes “profetier” eller spådommer er to ting, et psykotisk hat mot Donald Trump og et tjuetalls åpenbaringer eller “ord” fra det hun mener er “Den Hellige Ånd” som har vist seg å være like falsk og feilaktig, som hennes åpenbaring om at “Crooked Hillary” ville slå ut Jeff Bush i presidentvalget i 2016 Les videre

Arne Helge Teigen: NAR – en karismatisk «apostolisk» reformasjon?

NAR-bok“For en tid siden ble jeg anbefalt å lese en bok med følgende lange tittel: A New Apostolic Reformation? A Biblical Responce to a Worldwide Movement, skrevet av R. Douglas Geivett og Holly Pivec (her forkortet GP). Det jeg skriver i det følgende, bygger for en del på denne boken. Ut over dette fører jeg også inn mine egne observasjoner og vurderinger. Mitt anliggende er først og fremst å gjøre rede for et verdensomfattende nettverk av karismatiske menigheter som kalles “NAR”. Dernest ønsker jeg å gjøre oppmerksom på usunn og ubibelsk virksomhet som spres gjennom dette nettverket,” skriver Arne Helge Teigen i en leseverdig artikkel om den ny-apostoliske reformasjonen. Arnt Helge Teigen er Førsteamanuensis og prorektor ved Fjellhaug misjonskole som er  Norsk Luthersk Misjonssambands viktigste teologiske utdannelsessenter med beliggenhet på Sinsen i Oslo Les videre

Hvor lenge vil slikt fascinere troende i Kristi kropp?

rick-joyner-2Søkelys har i løpet av høsten i flere saker gjengitt ting den omstridte og kontroversielle figuren Rick Joyner har sagt. I tidligere sak ble Joyner gjengitt på at han mente at tørken som rammet store deler av California var et slags signal som oppfordrer troens folk til å evakuere California før det katastrofale jordskjelvet mange har profetert om kommer. En rekke kristne røster, deriblant David Wilkerson har gjennom sine budskap profetert at et slikt vil komme, og Rick Joyner har vært en av dem som innenfor den “ny apostoliske reformasjonens bevegelsen” har lagt seg på en linje hvor han også forkynner dom. Den ny apostoliske reformasjonsbevegelsen med sine “profeter og apostler” er på mange måter omstridt, og så er også Rick Joyner og hans Morning Star Ministries. Les videre

Apostler og apostelbevegelsen, -finnes det apostler i vår tid?

De_apostel_Paulus_Rijksmuseum_SK-A-3353.jpegEn rekke mer eller mindre sentrale personligheter innenfor kristenheten omtaler seg selv eller blir stemplet som “apostler”. Her hjemme er både Jan Hanvold og pastor Jan Aage Torp begge beæret av å ha fått apostel stemplet, og mens Jan Hanvold selv omtaler seg som apostel, ble Jan Aage Torp i 2013 gitt tittelen “Convening Apostel”  for hele Europa innen organisasjonen “European Coalition of Apostolic Leaders (ECAL), som hører inn under International Coalition of Apostolic Leaders (ICAL), en sammenslutning av ledere innenfor en gren av den karismatiske bevegelsen som ofte omtales som den “Ny apostolisk reformasjon” som består av en rekke forkynnere med noe ulik teologi. (Bildet er hentet fra Wikipedia og skal forestille apostelen Paulus, som i motsetning til vår tids apostler har fått sine skrifter og brev gjengitt i Den Hellige Bibel

Les videre