Hvor lenge vil slikt fascinere troende i Kristi kropp?

rick-joyner-2Søkelys har i løpet av høsten i flere saker gjengitt ting den omstridte og kontroversielle figuren Rick Joyner har sagt. I tidligere sak ble Joyner gjengitt på at han mente at tørken som rammet store deler av California var et slags signal som oppfordrer troens folk til å evakuere California før det katastrofale jordskjelvet mange har profetert om kommer. En rekke kristne røster, deriblant David Wilkerson har gjennom sine budskap profetert at et slikt vil komme, og Rick Joyner har vært en av dem som innenfor den “ny apostoliske reformasjonens bevegelsen” har lagt seg på en linje hvor han også forkynner dom. Den ny apostoliske reformasjonsbevegelsen med sine “profeter og apostler” er på mange måter omstridt, og så er også Rick Joyner og hans Morning Star Ministries.

Den nyapostoliske refomasjonsbevegelsen (NAR) har fått en rekke kritiske omtaler i Søkelys tidligere. Deriblant gjennom en rekke kritiske oppslag rettet mot IMI kirken og bethel-fire-tunnelden tette forbindelsen med pastor Bill Johnsen og det kontroversielle Bethel Church i Redding.  Søkelys har vært og er fremdeles kritisk til mange av de såkalt “åndelige fenomener” som manifesterer seg i denne bevegelsen, samt også overfor deler av det som forkynnes av mange av representantene for NAR. Disse representantene for NAR er ofte å se på God TV og den følelsen jeg sitter igjen med etter å ha sett lovsangen, forkynnelsen og noen av de manifestasjoner som ser ut til å følge i fotsporene av dette kan beskrives med tre ord, “oppjaget -stressende og kavende”. Man hører tromming, langtekkelig repetering av de samme frasene i lovsangen og man egger opp en slags stemning i salen hvor dels utmattede mennesker får sine lengsler oppfylt når forkynnerne kaster ut eller skriker/brøler ut sine velsignelser til de troende. Og så reageres det ekstatisk blant tilhørerne. Skrik, hyl, dansing, skjelvinger og ukontrollerbar latter syntes å være konsekvensen. Noen kaller det “demonisk”, andre kaller det “kundalini-kraft”, noen igjen kaller det “manipulasjon og psykiske følelser får sin utløsning” i slike møter, mens bevegelsen selv tror det er et resultat av Guds Ånd. Jeg selv stiller meg kritisk til den ånd jeg senser når jeg ser gjennom videoen fra Morning Star Ministries, lagt ut av Puritan Pictures. Se selv og gi gjerne din kommentar

https://www.youtube.com/watch?v=l995SEFuiy8

Søkelys får med jevne mellomrom spørsmål fra lesere om hvorfor vi eksempelvis gjengir hva blant annet Rick Joyner mener og sier om ting. Og mitt svar er at Søkelys har lesere fra mange sammenhenger og vi ønsker en viss bredde og at vi maner folket til å kritisk vurdere hva disse sier og sjekke det opp mot Guds ufeilbare ord. Paulus og de første kristne advarte mot at forførelser vil måtte komme, -og da i tiltakende grad i endetiden. I vår tid ser vi at religiøse forførelser oppstår både i og utenfor Guds menighet -så vi oppfordrer lesere til å la Guds ord være det avgjørende og som former vår tro og livsstil. I vår tid tror jeg vi trenger å være modige, kritiske , ha åndelig dømmekraft og ikke minst være bibelske!

3 tanker om “Hvor lenge vil slikt fascinere troende i Kristi kropp?

  1. Dette er ikke den ånd vi kjenner i gode møter når Ånden virker etter god bibelsk forkynnelse. Jeg har en følelse av at disse bærer frem fremmed ild på alteret. Menneskeskapte måter å tilbede Herren på er noe Gud ikke har behag i. Denne bevegelsen er tvers i gjennom preget av en annen ånd. Jeg hadde ikke trives i slike møter. Det er jag etter vind.

  2. Den Hellige Ånd er den som leder oss inn i salvelse, inn i velsignelser, inn i ferdig lagte gjerninger, inn i omvendelse og tro. Men dette sirkuset er ledet av mennesker til opplevelser i følelser, og ikke i sann kjærlighet til ordet.Dette er tros mennesker som blir villedet av hyrder, Hyrder som har en slik makt over sin flokk vil fare vill med sine menneske skapte gjerninger. Menneskene er mer opptatt av å danse rundt gullkalven, en å bli ledet av den hellige Ånd på slike møter.

  3. Jeg begynte å lese en murstein av en bok som Rick Joyner har skrevet om synene han har hatt. Jeg måtte gi opp fordi det var komplett umulig å forstå noe som helst av det sammensuriet han hadde rotet ihop.

Det er stengt for kommentarer.