Arne Helge Teigen: NAR – en karismatisk «apostolisk» reformasjon?

NAR-bok«For en tid siden ble jeg anbefalt å lese en bok med følgende lange tittel: A New Apostolic Reformation? A Biblical Responce to a Worldwide Movement, skrevet av R. Douglas Geivett og Holly Pivec (her forkortet GP). Det jeg skriver i det følgende, bygger for en del på denne boken. Ut over dette fører jeg også inn mine egne observasjoner og vurderinger. Mitt anliggende er først og fremst å gjøre rede for et verdensomfattende nettverk av karismatiske menigheter som kalles «NAR». Dernest ønsker jeg å gjøre oppmerksom på usunn og ubibelsk virksomhet som spres gjennom dette nettverket,» skriver Arne Helge Teigen i en leseverdig artikkel om den ny-apostoliske reformasjonen. Arnt Helge Teigen er Førsteamanuensis og prorektor ved Fjellhaug misjonskole som er  Norsk Luthersk Misjonssambands viktigste teologiske utdannelsessenter med beliggenhet på Sinsen i Oslo Les videre

Apostler og apostelbevegelsen, -finnes det apostler i vår tid?

De_apostel_Paulus_Rijksmuseum_SK-A-3353.jpegEn rekke mer eller mindre sentrale personligheter innenfor kristenheten omtaler seg selv eller blir stemplet som «apostler». Her hjemme er både Jan Hanvold og pastor Jan Aage Torp begge beæret av å ha fått apostel stemplet, og mens Jan Hanvold selv omtaler seg som apostel, ble Jan Aage Torp i 2013 gitt tittelen «Convening Apostel»  for hele Europa innen organisasjonen «European Coalition of Apostolic Leaders (ECAL), som hører inn under International Coalition of Apostolic Leaders (ICAL), en sammenslutning av ledere innenfor en gren av den karismatiske bevegelsen som ofte omtales som den «Ny apostolisk reformasjon» som består av en rekke forkynnere med noe ulik teologi. (Bildet er hentet fra Wikipedia og skal forestille apostelen Paulus, som i motsetning til vår tids apostler har fått sine skrifter og brev gjengitt i Den Hellige Bibel

Les videre