Arne Helge Teigen: NAR – en karismatisk «apostolisk» reformasjon?

NAR-bok“For en tid siden ble jeg anbefalt å lese en bok med følgende lange tittel: A New Apostolic Reformation? A Biblical Responce to a Worldwide Movement, skrevet av R. Douglas Geivett og Holly Pivec (her forkortet GP). Det jeg skriver i det følgende, bygger for en del på denne boken. Ut over dette fører jeg også inn mine egne observasjoner og vurderinger. Mitt anliggende er først og fremst å gjøre rede for et verdensomfattende nettverk av karismatiske menigheter som kalles “NAR”. Dernest ønsker jeg å gjøre oppmerksom på usunn og ubibelsk virksomhet som spres gjennom dette nettverket,” skriver Arne Helge Teigen i en leseverdig artikkel om den ny-apostoliske reformasjonen. Arnt Helge Teigen er Førsteamanuensis og prorektor ved Fjellhaug misjonskole som er  Norsk Luthersk Misjonssambands viktigste teologiske utdannelsessenter med beliggenhet på Sinsen i Oslo Les videre