Arne Helge Teigen: NAR – en karismatisk «apostolisk» reformasjon?

NAR-bok“For en tid siden ble jeg anbefalt å lese en bok med følgende lange tittel: A New Apostolic Reformation? A Biblical Responce to a Worldwide Movement, skrevet av R. Douglas Geivett og Holly Pivec (her forkortet GP). Det jeg skriver i det følgende, bygger for en del på denne boken. Ut over dette fører jeg også inn mine egne observasjoner og vurderinger. Mitt anliggende er først og fremst å gjøre rede for et verdensomfattende nettverk av karismatiske menigheter som kalles “NAR”. Dernest ønsker jeg å gjøre oppmerksom på usunn og ubibelsk virksomhet som spres gjennom dette nettverket,” skriver Arne Helge Teigen i en leseverdig artikkel om den ny-apostoliske reformasjonen. Arnt Helge Teigen er Førsteamanuensis og prorektor ved Fjellhaug misjonskole som er  Norsk Luthersk Misjonssambands viktigste teologiske utdannelsessenter med beliggenhet på Sinsen i Oslo Les videre

Debatten om pastor Bill Johnson fortsetter i Dagen – Er han en falsk profet?

Hva med de okkulte fenomenene og dårlige frukter som preger Bethel Church og den ny-apostoliske reformasjonen?

bethel_studenterAvisen Dagen har i den siste uken kjørt en forholdsvis frisk debatt omkring den kontroversielle pastor Bill Johnson fra Bethel Church i Redding. Det var førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Arne Helge Teigen som like over nyttår startet debatten gjennom dette innlegget i avisen Dagen. I etterkant har  Dagen kjørt flere saker hvor forsvarere av den kontroversielle bevegelsen har imøtegått Teigens argumentasjon som kritiserer pastor Bill Johnsons “funksjonelle kenoselære” samt ideen om den såkalte «Elias-generasjonen» som skal bestå av spesielt åndsutrustede kristne. (Bildet viser Bethel Church studenter soake frem salvelsen etter avdøde troende) Les videre