Apostler og apostelbevegelsen, -finnes det apostler i vår tid?

De_apostel_Paulus_Rijksmuseum_SK-A-3353.jpegEn rekke mer eller mindre sentrale personligheter innenfor kristenheten omtaler seg selv eller blir stemplet som «apostler». Her hjemme er både Jan Hanvold og pastor Jan Aage Torp begge beæret av å ha fått apostel stemplet, og mens Jan Hanvold selv omtaler seg som apostel, ble Jan Aage Torp i 2013 gitt tittelen «Convening Apostel»  for hele Europa innen organisasjonen «European Coalition of Apostolic Leaders (ECAL), som hører inn under International Coalition of Apostolic Leaders (ICAL), en sammenslutning av ledere innenfor en gren av den karismatiske bevegelsen som ofte omtales som den «Ny apostolisk reformasjon» som består av en rekke forkynnere med noe ulik teologi. (Bildet er hentet fra Wikipedia og skal forestille apostelen Paulus, som i motsetning til vår tids apostler har fått sine skrifter og brev gjengitt i Den Hellige Bibel

Les videre