Aktiv høst i Zion Fevik med besøk av forskjellige forkynnere og høststevne

zion-fevik-møteDen frittstående pinsemenigheten  Zion Fevik som blant annet driver et viktig misjons og barnehjems-arbeidet Zion Home of Hope i Keeranur i India, har lagt opp til en aktiv høst også her hjemme. Menigheten som holder til sentralt i sentrum av Fevik, er en av de menigheter som søker å fastholde troskap mot Guds Ord i en tid. der svært mange trossamfunn velger å gå på kompromiss for å samle massene. Selv om menigheten tallmessig er liten, har menigheten et desto større engasjement og glød for å vinne mennesker for Kristus.  Les videre

Minner om sommerstevnet med Åke Green, Jon Erling Henriksen, Oddvar Johansen og Terje Tveiten

åke-green2Sett av 5 til 9 juli til dager med Jesus og Guds Ord i sentrum Zion menighetens sommerstevne hvor blant annet Åke Green, Jon Erling Henriksen, Oddvar Johansen og Terje Tveiten er nå bare 9 dager unna. Stevnet som finner sted i Vikhallen midtveis mellom Grimstad og Arendal er et godt alternativ for dem som ønsker å høre tradisjonell forkynnelse hvor Kristus og Guds Ord er i sentrum.  Det er velkjente og bibeltro forkynnere som i år blir å høre under sommerstevnet som begynner med kveldsmøter tirsdag og onsdag klokken 19 og deretter er det resten av uka frem til lørdag møter både klokken 15 og klokken 19. Det vil som vanlig være anledning til å kjøpe kaffe og mat etter møtene.  Les videre

Lokalt: Rikholdig i Zion Fevik i høst

jon-erling-henriksenZion menigheten i Fevik som er en frittstående pinsemenighet som vektlegger tradisjonell og god pinseforkynnelse ala den vi møtte hos Emanuel Minos fortsetter friskt i høst selv om de fortiden igjen er uten forstander. Blant navn vi finner på talerlisten i høst finner vi navn som Jon Erling Henriksen, Åke Green, Nelson Varghese, Thor Ivar Grønli og menighetens tidligere forstander Terje Tveiten som etter å ha virket i litt over et halv år er vendt tilbake til fulltidsstillingen i Pinsekirken på Notodden. Den første møtekampanjen finner sted allerede førstkommende helg etter at menigheten denne helgen har hatt besøk av Ludvik Karlsen som lørdag kveld avleverte et tydelig og bibelsk budskap til forsamlingen som i tro til Gud har startet opp et barnehjem i en småby i det enorme India Les videre

Velkommen til Zion menighetens sommerstevne i Grimstad fra 30 juni til 4 juli

Sommerstevnet finner sted i Vikhallen midtveis mellom Grimstad og Arendal

Fra og med neste tirsdag er det igjen sommerstevne i regi av Zion menigheten i Fevik. vikhallen3Under årets sommerstevne som strekker seg fra tirsdag 30 juni tilogmed lørdag 4 juli vil
Guds ord bli forkynt klart og tydelig i Vikhallen som ligger midtveis mellom Arendal og Grimstad. Årets hovedtalere er forstander Terje Tveiten, den velkjente svenske pinseforkynneren Åke Green, forstander Jon Erling Henriksen og evangelist Torbjørn Arnesen fra Fredrikstad. Det er lagt opp til kveldsmøter tirsdag og onsdag, men fra og med torsdag vil det være møter både på ettermiddagen og kvelden. Les videre

Jon Erling Henriksen til Zion menigheten på Fevik kommende helg

Pinseforstander og reisesekretær i NPAI som er en forkortelse for norske pinsevenners jon-erling-henriksenarbeid i Israel besøker førstkommende helg Zion menigheten i Fevik. Henriksen som til vanlig er forstander i halv stilling i pinsemenigheten Zion i Bryne er en habil forkynner med oppriktig hjertelag for Israel. Jon Erling vil tale i møtene fredag og lørdag klokken 19 mens møtet søndag 12 april er klokken 18 på kvelden. Henriksen vil også besøke Zion menigheten under årets sommerstevne som finner sted fra tirsdag 30 juni tilogmed lørdag 4 juli. En foreløpig talerliste for sommerstevnet foreligger og blant andre navn vi ser vil bidra med forkynnelse er den svenske pinsepastoren Åke Green og Zion menighetens egen forstander Terje Tveiten. Zion menigheten i Fevik driver foruten tradisjonell møtevirksomhet, også et evangelisk misjons og barnehjemsarbeid i en landsby i India. Mer informasjon om dette arbeidet kan du finne på nettsiden “Home of Hope” som gir relevant informasjon om virksomheten i India.

Jon Erling Henriksen besøker Zion Fevik denne helgen

Taler torsdag, fredag og lørdag klokken 19 og søndag klokken 18 i Zion menigheten i Fevik

jon-erling-henriksenMøtekampanjen med Jon Erling Henriksen som innledes i dag torsdag 10 april har temaet “Jesu gjenkomst og Israels forløsning” er høyaktuell i vår tid som er preget av uro og kaos nærmest overalt. Henriksen som til daglig er forstander for pinsemenigheten Zion Bryne er også reisesekretær i NPAI som er en forkortelse for norske pinsevenners arbeid i Israel. Møtekampanjen som starter opp i dag varer frem til søndag med møter alle dager klokken 19 med unntak av søndagens avslutningsmøte som begynner klokken 1800.  Henriksen er kjent som en grundig og habil forkynner som du kan få en smakebit av her. Mer info om møtene finner du her. Menigheten Zion holder til sentralt i Fevik sentrum midtveis mellom Grimstad og Arendal.

Både Åke Green og Jon Erling Henriksen besøker Zion Fevik i april

zionSatser på møtekampanjer i april  Den frittstående Zion menigheten som holder til på Fevik midtveis mellom Grimstad og Arendal fortsetter friskt på tross av at Thorstein Grotbæk likevel ikke er menighetens forstander. I april måned får den frittstående pinsemenigheten besøk av både Jon Erling Henriksen og Åke Green. Begge de to mennene er velkjent for en grundig og bibeltro forkynnelse og har gjestet den vesle Grimstad menigheten flere ganger. Les videre