Jon Erling Henriksen til Zion menigheten på Fevik kommende helg

Pinseforstander og reisesekretær i NPAI som er en forkortelse for norske pinsevenners jon-erling-henriksenarbeid i Israel besøker førstkommende helg Zion menigheten i Fevik. Henriksen som til vanlig er forstander i halv stilling i pinsemenigheten Zion i Bryne er en habil forkynner med oppriktig hjertelag for Israel. Jon Erling vil tale i møtene fredag og lørdag klokken 19 mens møtet søndag 12 april er klokken 18 på kvelden. Henriksen vil også besøke Zion menigheten under årets sommerstevne som finner sted fra tirsdag 30 juni tilogmed lørdag 4 juli. En foreløpig talerliste for sommerstevnet foreligger og blant andre navn vi ser vil bidra med forkynnelse er den svenske pinsepastoren Åke Green og Zion menighetens egen forstander Terje Tveiten. Zion menigheten i Fevik driver foruten tradisjonell møtevirksomhet, også et evangelisk misjons og barnehjemsarbeid i en landsby i India. Mer informasjon om dette arbeidet kan du finne på nettsiden “Home of Hope” som gir relevant informasjon om virksomheten i India.