Will Graham utfordret et fullsatt Vennesla Filadelfia med spørsmålet: “Hva skal du gjøre med Jesus?”

HPIM1009Himmel eller helvete, evig liv eller evig død,  og en direkte utfordring om å ta stilling til Jesus Kristus, var budskapet et fullsatt Vennesla Filadelfia ble utfordret med, -da Billy Grahams barnebarn besøkte bygda. Gunnar Jeppestøl, pastor i Vennesla Filadelfia var etter møtet knallfornøyd med Will Grahams besøk og sa slik forkynnelse trengs det mer av. Unge Graham som har besøkt en rekke byer i Norge den siste uken -avleverte søndag et svært utfordrende budskap til forsamlingen, og nærmere femti personer i alle aldre søkte frem når Graham inviterte mennesker til å ta et valg for Jesus, Etter møtet vekslet Søkelys noen ord med Graham som selv var takknemlig for at mange hadde respondert på kallet. (foto Søkelys) Les videre

Jon Erling Henriksen til Zion menigheten på Fevik kommende helg

Pinseforstander og reisesekretær i NPAI som er en forkortelse for norske pinsevenners jon-erling-henriksenarbeid i Israel besøker førstkommende helg Zion menigheten i Fevik. Henriksen som til vanlig er forstander i halv stilling i pinsemenigheten Zion i Bryne er en habil forkynner med oppriktig hjertelag for Israel. Jon Erling vil tale i møtene fredag og lørdag klokken 19 mens møtet søndag 12 april er klokken 18 på kvelden. Henriksen vil også besøke Zion menigheten under årets sommerstevne som finner sted fra tirsdag 30 juni tilogmed lørdag 4 juli. En foreløpig talerliste for sommerstevnet foreligger og blant andre navn vi ser vil bidra med forkynnelse er den svenske pinsepastoren Åke Green og Zion menighetens egen forstander Terje Tveiten. Zion menigheten i Fevik driver foruten tradisjonell møtevirksomhet, også et evangelisk misjons og barnehjemsarbeid i en landsby i India. Mer informasjon om dette arbeidet kan du finne på nettsiden “Home of Hope” som gir relevant informasjon om virksomheten i India.