Will Graham utfordret et fullsatt Vennesla Filadelfia med spørsmålet: “Hva skal du gjøre med Jesus?”

HPIM1009Himmel eller helvete, evig liv eller evig død,  og en direkte utfordring om å ta stilling til Jesus Kristus, var budskapet et fullsatt Vennesla Filadelfia ble utfordret med, -da Billy Grahams barnebarn besøkte bygda. Gunnar Jeppestøl, pastor i Vennesla Filadelfia var etter møtet knallfornøyd med Will Grahams besøk og sa slik forkynnelse trengs det mer av. Unge Graham som har besøkt en rekke byer i Norge den siste uken -avleverte søndag et svært utfordrende budskap til forsamlingen, og nærmere femti personer i alle aldre søkte frem når Graham inviterte mennesker til å ta et valg for Jesus, Etter møtet vekslet Søkelys noen ord med Graham som selv var takknemlig for at mange hadde respondert på kallet. (foto Søkelys)

Omlag 750 mennesker var søndag kveld samlet i Vennesla Filadelfia for å lytte til William Franklin “Will” Graham som er sønn av Franklin Graham og barnebarn av den legendariske 97 år gamle Billy Graham hvis forkynnelse har nådd millioner av filadelfia-venneslamennesker verden over. Det var Jesus Kristus som var sentrum i det kraftfulle budskapet et fullsatt Vennesla Filadelfia fikk høre av Billy Grahams barnebarn. Møtet som ble innledet med sang av Arnold Børud og hans familie ble en flott innledning til budskapet Will Graham skulle servere. “Jeg tror at Jesus Kristus er det eneste håp for Norge,” sa Graham før han gikk løs på budskapet som var basert på teksten der Pilatus står ansikt til ansikt med et valg han ikke ville ta. Nemlig “Hva skal jeg gjøre med Jesus” -og dette var også spørsmålet de omlag 750 fremmøtte ble konfrontert med. Franklin Grahams sønn er ikke akkurat en forkynner som slår av på sannheten om himmel og helvete. “Uten Jesus Kristus som Herre og Frelser er du redningsløst fortapt og vil gå en evighet i møte uten håp og lys med pine og tenners gnissel,” slo Graham fast i det han utfordret forsamlingen til å ta et valg. “I kveld er valget tid, vi må alle ta beslutninger i hverdagslivet, “sa Graham, men i kveld vil jeg konfrontere deg med den viktigste beslutningen du vil få i livet,” sa Graham som brukte Pontius Pilatus som et forbilde på en mann som forsøkte å skyve beslutningen om hva han skulle gjøre med Jesus over på andre.

Ditt personlige valg

Will Grahams oppgave i Vennesla var den samme oppgaven vi alle har. Nemlig HPIM1007konfrontere mennesker med Jesus som er den eneste veien til frelse og evig liv i Guds himmel. “Vi er alle syndere, -vi er alle som morderen og opprøreren Barabbas, som egentlig skulle ha hengt på korset -men Jesus døde i hans og dermed i vårt sted,” sa Graham som igjen og igjen stilte spørsmålet: “Hva skal du gjøre med Jesus”.  Og det var også dette spørsmålet et 40-50 talls mennesker responderte på da Graham i slutten av møtet inviterte folk til å ta et valg og bekjenne Kristus ved å komme frem. Å sitte der og lytte til Graham fra første benk for å få et opptak av hans tale, var som å være på hellig grunn – å se at mennesker, unge, eldre, haltende, og gråe hår søke frem og på den måten bekjenne sitt “ja til Jesus” var i sannhet “hellig grunn” i Vennesla Filadelfia. Så hellig at den ikke kunne forstyrres med blitz og kamera.

 

Fornøyd pastor og fornøyd forsamling

I etterkant av møtet snakket Søkelys kort med pastor Gunnar Jeppestøl som var strålende fornøyd både med fremmøte, forkynnelsen og at mennesker responderte
gunnar-jeppestølmed å søke frem for å tilkjennegi sitt ja til Jesus. “Dette er forkynnelse vi trenger  å høre mer av, ” sa Jeppestøl som har ledet pinsemenigheten i en årrekke. Gunnar Jeppestøl  (foto) som fortalte at lokalet kunne romme ca 800 hvis det var helt sprengt var strålende fornøyd med at godt over 700 hadde trosset godværet, fotball EM og funnet veien til Filadelfia denne kvelden. Også andre Søkelys snakket med etter møtet syntes det var et tydelig og sterkt budskap den amerikanske gjesten hadde brakt til forsamlingen som bestod av både unge og eldre. Jonas, en ungdom som satt ved siden av Søkelys under møtet var elev ved skolen til Filadelfia -var en av dem som søkte frem når Graham stilte spørsmålet: “Hva gjør du med Jesus?” Det var mange som denne kvelden responderte med et ja, et ja til Ham som er verdens eneste håp og som er den eneste som har makt til å frelse. (foto: You Tube)

tekst Kjell Andersen

 

 

22 tanker om “Will Graham utfordret et fullsatt Vennesla Filadelfia med spørsmålet: “Hva skal du gjøre med Jesus?”

 1. Helt sikkert en mann av Gud, men nå er det vel snart på tide å utdype hva som menes med helvete?
  I mange år har jeg trodd det har vært et sted med evig pine, men det er det heldigvis ikke.
  Nei, helvete er en plass hvor de uomvendte kommer, de blir brent opp og thats it!
  Adventistene har denne sanne sannheten i sine bøker, og godt er det. Da jeg innså denne sannheten om at brenningen ikke varer evig, men er over på noen sekunder, da ble jeg glad! Hva med deg?
  I bibelen, i profeten Esekiel, kapittel 28, vers 19, i verset står det at også djevelen skal brennes opp, helt opp. ” Jeg gjør deg til aske på jorden for alle deres øyne som ser deg. Alle de som kjente deg blant folkene, er forferdet over deg. En redsel er du blitt, og du er blitt BORTE FOR EVIG tid.
  Når selv djevelen blir brent opp, da kan det vel ikke være tvil og at det samme vil skje med menneskene!
  Trøst da hverandre med disse ord…

  • Jeg tror Graham har et tradisjonelt syn på helvete som en evigvarende pine -og han brukte tekstene om “gråt og tenners gnissel” borte fra Gud. Den klassiske forståelsen av dette er en evigvarende straff, og jeg kjenner ditt syn. Jeg finner fint lite trøst i at de onde sjeler skal brennes bort.
   Jeg må spørre deg: Hvorfor finner du glede i at mennesker skal brenne opp?
   Jeg finner glede i at mennesker vender om fra synden og når himmelen i stedet.
   Da blir det også glede blant Guds engler.
   Helvete er en evig straff, evig borte fra Gud og hans åsyn, det er en straff som varer ikke 10 år, ikke hundre år, ikke titusen år,men for alltid. Sa Graham videre før han pekte på at å ta beslutningen om å følge Jesus vil føre til en evighet i hans nærvær -i Guds kjærlighet og omsorg.

  • “I mange år har jeg trodd det har vært et sted med evig pine, men det er det heldigvis ikke.”

   Så du fortsetter altså å følge djevelens lære, heller enn Jesu egne ord. Les gjerne BIBELEN og bli VIS. Les Matt 25:46. DER står det, med Jesu egne ord om evig pine.

 2. Joda, jeg kjenner godt hele den katolske helvetes-læren. Men bibelen forteller noe annet, og jeg vil bare si følgende:
  Bibelen forteller at det kun er EN som lever evig og det er Gud.
  Ånden som er gitt oss mennesker, og som har evigheten i seg, går tilbake til Gud når vi dør, står det.
  Da Adam og Eva spiste av kunnskapens tre, ble de bortvist, fordi: Dersom de åt av treet kunne de leve evig. Altså dersom de ikke åt av treet, levde de ikke evig.
  Det Jesus fortalte om helvete var i lignelser og ikke noe annet.
  Jesus advarte ingen om å få barn, og de har ingen andre gjort heller i bibelen.
  Det hadde nok blitt gjort, dersom milliarder av mennesker skulle oppleve en evig lidelse.
  OSV, Osv….

  • Anders, jeg er godt kjent med at det eksisterer ulike syn på hva som menes med helvete.
   Det klassiske kirkelige synet er at helvete er en plass hvor mennesker pines i all evighet og det andre synet er tilintetgjørelse som en rekke retninger fremholder.
   Billy Graham og hans organisasjon står for det klassiske synet, at det er en evig straff hvor mennesker er borte fra Gud for all tid, men poenget med forkynnelsen er at mennesker skal få et evig liv, med Jesus Kristus…i hans nærhet…og det at såpass mange mennesker tok et aktivt valg i går ved å proklamere “jeg vil gå med Jesus” er det store og vakre. Jeg selv satt helt fremme på første benk og jeg opplevde det hele som “hellig grunn” såpass sterkt at jeg ikke ville forstyrre med blitz og kamera..
   Derfor tok jeg bildet utenfor under en samtale med Will Graham,
   jeg er enig med Gunnar Jeppestøl at slik forkynnelse som utfordrer mennesker med spørsmålet: Hva vil du gjøre med Jesus” er noe vi trenger mer av i Norge.

 3. Min glede, Kjell Andersen, finner jeg i at det ikke finnes noe evig pine.
  Min andre glede er at Israels 12 stammer skal få igjen sitt land og leve der i all evighet. Som du sikkert vet,så kom Jesus ned til jorden, BARE for å frelse disse stammene.
  Min tredje glede er at alle som er omvendt til Kristus, skal få evig liv i himmelen. Ifølge Paulus og Peter…

  • Min glede Anders, finner jeg i Jesus Kristus min frelser, herre og evige forsoner. Dernest finner jeg trøst i at Gud vil at alle skal bli frelst og komme til erkjennelse av sannheten, -og dommen over de som ikke velger Kristus overlater jeg nettopp til Gud i full forvisning om at Han vet hva han gjør.

 4. Akkurat her velger jeg å være tildels enig med Myhren. Det fremstår komplett uforståelig at en kjærlig Gud skulle dømme mennesker som ikke klarer å tro på Jesus til evig pine.
  Jeg tror “helvete” er evig atskillelse fra Gud.

  • Det er mulig det er vanskelig for deg å forstå og akseptere, men Guds ord er klinkende klart. Enten evig glede sammen med Herren, eller evig pine i fortapelsen. Dette er bibelens klare vitnesbyrd, og som gjør at vi virkelig burde forkynne evangeliet fra morgen til kveld.

   Judas 1:7

   “likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed* kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild.”

   Lukas 16:22‭-‬24

   “Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams fang. Men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, – da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans fang. Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden.”

 5. Til “Bibeltro.” Dersom det er som du skriver, så ville jeg ikke først og fremst forkynne evangeliet. Men da ville jeg advare folk å få barn!
  Jeg ville takke abortlegene, fordi da de ved å avbryte svangerskapet, lar de det ufødte livet slippe unna helvete.
  Ellers så er det å si, at det er evig liv i frelsen, men for de u-frelste er det evig død. Er det så vanskelig? Dersom vi går oversettelsene i sømmene, så er evig død omskrevet med evig pine. Dessuten er bibelens “evig” både en kort tid, en lang tid, og evig. Les bibelen på grunnspråket, ihvertfall noe av det, så ser du også dette…

  • Vi må ta Bibelen for den den er. Det er Guds evige Ord som for alltid står fast. Menneskelige tanker og tolkninger kan ikke frelse en.

   Sannheten er at vi er evig fortapte uten Jesus Kristus. Han døde i mitt og ditt sted. Han har forlikt hele verden med seg selv. Det er ikke Frelse i noe annet navn enn Jesus Kristus. Han er Guds evige sønn som kom til verden for å frelse det som var fortapt. Alle dem som tror på budskapet som Gud har vitnet om Sin Sønn har evig liv. Og alle dem som ikke vil tro vitnesbyrdet som Gud har vitnet om sin Sønn har ikke evig liv (er evig fortapt).

   Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies, 15 forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 17 for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud. 22 Derefter kom Jesus og hans disipler til Judea, og han blev der sammen med dem og døpte. 23 Men også Johannes døpte, i Ænon, nær ved Salim, fordi det var meget vann der, og folk kom dit og lot sig døpe; 24 for Johannes var enda ikke kastet i fengsel. 25 Det blev nu en trette mellem Johannes’ disipler og en jøde om renselsen, 26 og de kom til Johannes og sa til ham: Rabbi! han som var hos dig på hin side Jordan, han som du har gitt vidnesbyrd, se, han døper, og alle kommer til ham! 27 Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen. 28 I er selv mine vidner at jeg sa: Jeg er ikke Messias, men: Jeg er utsendt foran ham. 29 Den som har bruden, han er brudgom; men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder sig storlig over brudgommens røst. Denne min glede er nu blitt fullkommen. 30 Han skal vokse, jeg skal avta. 31 Han som kommer ovenfra, er over alle; den som er av jorden, er av jorden og taler av jorden. Han som kommer fra himmelen, er over alle; 32 det han har sett og hørt, det vidner han, og ingen tar imot hans vidnesbyrd; 33 den som har tatt imot hans vidnesbyrd, han har stadfestet at Gud er sanndru. 34 For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål. 35 Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd. 36 Den som tror på Sønnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.

 6. Bibeltro. Du skriver om Sodoma og Gomorra. Som du sikkert vet, så brenner det ikke i den byen lenger. Den ligger på havets bunn… Evig ild liksom…
  Samme er det med Jonas i hvalens buk, 3 dager varte det. Men bibelen skriver i tillegg at Jonas var der evig…

 7. Jeg vet at vi lever i en tid hvor den tradisjonelle forståelsen av helvete og fortapelsen er i endring. Noen bygger sine tanker på tankegodset som ble presentert av adventistene og deres utbrytere Jehovas Vitner, som forsøker å mildne de alvorlige ord vi finner i bibelen om evig pine, evig smerte, gråt og tenners gnidsel og ilden som aldri slukker.

  Andre bygger sine tanker på humanistisk forståelse. En kjærlig Gud kan jo ikke være så slem at han sender noen til evig helvete og pine. Det samme argumentet har blitt brukt av apostate prester og biskoper for å få innført full kirkelig aksept for homofile. Gud kan da ikke være så slem at han straffer noen eller nekter homser eller transer eller pedofile å leve ut sin kjærlighet. Vips: Så skyves Guds ord til side og kirkedør og alter åpnes.

  Jeg er av den mening at det avgjørende er hva Guds Ord sier, og jeg er enig med hva Jesus sa og lærte:

  Matt 8,12 men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor; der skal være gråt og tenners gnidsel. (Hvordan kan noen gråte og gnisse tenner dersom de er utslettet? Bløffer Jesus?
  Matt 13,42 og de skal kaste dem i ildovnen; der skal være gråt og tenners gnidsel. (Igjen samme spørsmål. Lyver Jesus?)

  Matt 13,50 og kaste dem i ildovnen; der skal være gråt og tenners gnidsel.
  (Hvem er det som gråter og gnisser tenner? De som er utslettet kan jo ikke det, så da må jo Jesus bløffe?)

  Matt 22,13 Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnidsel.
  (Her blir fortapelsen beskrevet som et mørke med gråt og tenners gnidsel, igjen taler Jesus tøv?

  Matt 24,51 og hugge ham sønder og gi ham lodd og del med hyklerne; der skal være gråt og tenners gnidsel.
  Matt 25,30 Og kast den unyttige tjener ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnidsel.
  Også disse versene som taler om gråt og tenners gnissel -og Jesus må jo tale tull her også?

  Luk 13,28 Der skal være gråt og tenners gnidsel når I får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men eder selv kastet utenfor.
  ( I dette verset leser vi at de som gråter og gnisser tenner i smerte er i stand til å se Abraham, Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens de selv er utenfor. Her må enten Jesus bløffe stygt ellers taler han sannhet. Dersom de som er fortapt ikke har bevisthet slik enkelte tror, hvordan kan de da se?

  Jesus var helt tydelig på at det eksisterer en evig pine: Matt 25,46 Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.
  (Har Jehovas Vitner eller humanist-kristendommen rett taler Jesus her en regelrett løgn) jeg for min del velger å tro at Jesus sa sannheten selv om den føles tøff.

  2 Pet 3,7 Men de himler som nu er, og jorden er ved det samme ord spart til ilden, idet de opholdes inntil den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt.

  her taler Bibelen om en dom og deretter en fortapelse.
  Bibelen advarer så mange steder om fortapelsen og dens gru at det blir for enkelt å avvise Guds ord og putte inn adventist eller JV tolkninger i stedet. Den humanistiske tilnærmingen vil til slutt ende opp i universalisme -at alle til slutt blir frelst -nettopp fordi Gud og Jesus ikke kan være så slemme at de lar noen dø i ildsjøen. Jeg beklager Myhren og Godtfred, Jeg står nok helt og fullt på det evangeliske synet -at fortapelsen er en evig tilstand av pine.
  Denne tro går helt tilbake til aposteldagene og den tidlige kirke.

  • Det er riktig at Matteus mener at Jesus har sagt det, men hverken Markus, Lukas eller Johannes fikk med seg dette.

   Jesus sier jo at: “dersom ditt øie frister deg, så riv det ut…” og ” dersom din høire hånd…”.

   Så dersom jeg inviterer deg på kaffe og et kakestykke på konditoriet på Tangvall, en dag i sommer, så kan jeg bare se etter en mann med lapp foran ene øyet og med kun en hånd?:-)

 8. En siste? kommentar om helvete…Når Jesus nevnte den rike mann og Lasarus, var det en lignelse. Altså en historie som IKKE hadde sin rot i virkeligheten. Skal vi ta den historien bokstavelig, da kunne INGEN i den rike del av verden ble frelst. Vi måtte alle være fattige…Neida…Hva er belønningen for synd, sier bibelen? Rom 06:23 ”syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre”.

  Straffen for synd er ikke evig liv i tortur, men det stikk motsatte, nemlig døden, evig død. Vi dør alle den første død. (utenom de troende som lever når Jesus kommer tilbake).

  Hebreerne 9:27 ”Slik alle mennesker må dø en gang, og siden komme for dommen”.

  Men Bibelen sier at døden den ugudelige skal dø i helvete er den annen død. Åp. 21:08 ”Men de feige, de vantro, og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel, dette er den andre død”.

  Etter den første død, er en i varetekt i graven og sover (Jesus sa f. eks at Lasarus sov) til Jesus roper alle opp til dom, da er det kun to utganger, evig død, eller evig liv i nådegave ifra Jesus Kristus.

  Hva er de to eneste valg for alle mennesker? Joh 3:16”At hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”.

  MERK DEG AT: Bibelen lærer oss bare to valg/utganger på livet – evig liv eller evig død, altså fortapelse.

  Hva vil skje med de ugudelige i Helvete? Sal 37:20 ”Men de gudløse går til grunne. Som blomsterprakten på marken, forsvinner Herrens fiender, de blir borte som røyk”.

  Mal 4:1-3 “Se, den dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren, Allhærs Gud, så verken rot eller gren blir igjen. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slippes ut av fjøset. Da skal dere tråkke de ugudelige ned, de skal være som støv under sålene deres den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren, Allhærs Gud”.

  MERK DEG AT: De ugudelige skal brenne opp, de skal bli borte som røyk, de skal være som støv under sålene deres, sier Bibelen.

  Hvor vil helvete være? Åp 20:9 “De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem”.

  Peter 3:10 “Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme frem i lyset”.

  MERK DEG AT: Helvete vil være her på jorden, hele jorden i brann med ildregn som i Sodoma og gomorra, Bibelen selv sa de byene var eksempler på den endelige utslettelsen av all synd, alle ugudelige og de falne engler og Satan. De frelste vil være trygt inne i nye Jerusalem nå i følge Bibelen..

  Sier Bibelen at Satan blir utslettet? Esek 28:18 ”Alle blant folkene som kjente deg, grøsset ved synet av deg. Du er blitt til skrekk og gru, og borte er du Satan, utslettet for alltid”.

  MERK DEG AT: Bibelen er klinkende klar på at Satan skal utslettes for godt. Vi vet også alle at Bibelen sier satan skal straffes mest av alle, hvordan kan han utslettes, menneskene pines i all evighet bokstavelig talt, og han være den som får mest straff? Både satan og de ugudelige vil bli utslettet, men satan vil straffes lengre.

  Blir både kropp og sjel ødelagt i helvete? Matteus 10:28 ”Frykt ikke for dem som dreper legemet , men ikke kan drepe sjelen ; men frykt heller for ham som kan ødelegge både legeme og sjel i helvete”.

  MERK DEG AT: Mange tror dessverre at sjelen aldri dør , men to ganger sier Gud’s ord at den sjel som synder, den skal dø.” Så i henhold til Bibelen, og ikke minst verset vi så på her nå, så vil de ugudelige bli totalt utslettet i helvetes ilden – både sjel og legeme .

  Hvem er ildregnet beregnet for? Matthew 25:41 “Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, forberedt for satan og hans engler”.

  MERK DEG AT: Formålet med ilden er å ødelegge Satan, og hans onde engler , og all synd. Hvis jeg nekter å slå snu meg bort ifra synd, og holder fast i den, vil jeg bli utslettet sammen med den. Fordi hvis synden og de som holder fast i den ikke utlesttes en gang for alle, vil det igjen forurense universet. Bibelen er klar på at all synd og syndere skal utslettes.

  Sier ikke Bibelen at helvete har “uslokkelig ild”? Matteus 03:12 ”Han vil grundig rense sitt gulv, og samle sine hvete i garner , men han vil brenne opp agner med uslokkelig ild”.

  MERK DEG AT: Dette er alt skjedd, alle som studerer litt Bibel veit at denne profetien er oppfyllt alt, og brenner det der i dag? NEI! Uslokkelig brann kan ikke slukkes, ikke før alt er brent bort. Men når alt er brent opp, slukner det. Hvor ofte ser du f. eks i avisen at et hus var uslokkelig? Det har jeg sett mange ganger, men de husene brenner ikke i dag, de slukna når alt brant opp, men ingen klarte slukke de, de var uslokkelige. For eksempel, advarer Jeremia 17:27 at hvis Guds folk ikke var trofaste, ville han tenne ild i Jerusalem med ” uslokkelig ild. ”Og Skriften erklærer at denne profetien har allerede blitt oppfylt. Det brenner ikke der i dag, bibelen er full av disse eksemplene.

  Betyr ikke “evig ild” at det alldri slukker?

  Judas 01:07 ”På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i deres unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel”.

  MERK DEG AT: Vi må la Bibelen forklare seg selv. Vi kan se klart i dette verset at Sodoma og Gomorra ble ødelagt med evig ild som et eksempel på helvete, bibelen sier det selv, men disse byene brenner ikke fremdeles. De ble forvandlet til aske. Men konsekvensene av ilden er evig.

  Åp 20:10 sier at den ugudelige skal pines “for evig og alltid”? Jonas 02:06 ”Til fjellenes grunn for jeg ned. Jordens bommer lukket seg etter meg for alltid”.

  MERK DEG AT: Jonas var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter (Jonas 1:17) , men han sa “for alltid.”Jeg er sikker på at det føltes som en evighet! Det greske ordet oversatt ” for alltid ” i Åpenbaringen 20:10 er ”Aion”. Det representerer ofte en uspesifisert tidsperiode, begrenset eller ubegrenset. Ordene “for alltid”er brukt 56 ganger i Bibelen og referer ofte til noe som allerede er avsluttet. I ett tilfelle med “for alltid” beskrives livet til en trofast slave (2 Mosebok 21:6). Iet annet eksempel i Bibelen betyr “til evig tid” 10 generasjoner. Med mennesker, betyr “til evig tid” oftest “så lenge han lever” (1 Samuel 01:22 , 28).

  Etter at synd og syndere er utslettet , hva vil Jesus gjøre? 2. Peter 3:13” Men etter Hans løfte venter vi på en ny himmel og ny jord, hvor rettferdighet bor.”

  Åpenbaringen 21:04 Og Gud skal tørke bort alle tårer fra øynene deres, og det skal ikke være mer død, heller ikke sorg eller gråt, skal heller ikke det være noe mer smerte: for de første ting er borte”.

  MERK DEG AT: På asken av denne rensede verden, vil Gud skape en ny himmel og en ny jord. Han lover glede, fred, og ubeskrivelig glede for alle levende vesener i hele evigheten.

  Vil problemet med synd noen gang oppstå igjen? Nahum 1:09”Hva pønsker dere på mot Herren, han som kan ødelegge dere helt? Nøden kommer ikke en gang til”.

  Jes 65:17 ”For se, jeg lager en ny himmel og en ny jord, og det tidligere skal ikke bli husket, ingen skal tenke på det”.

  MERK DEG AT: Nei, alldri. Løftet er spesifikt. Synd vil aldri eksistere igjen, i Guds univers.

  Tenk litt over dette er du snill Hvis din sønn ble en morder, tyv, eller løgner, ville du føle at han bør straffes ? Du ville sannsynligvis det. Men ville du at han skal brenne levende i en brann, i stor smerte, for bare en dag? Bare en time, eller et minutt? Selvfølgelig ikke. Du kunne ikke klart tanken en gang. Tror du vår kjærlige Far i himmelen vil la de fortapte bli brent i all evighet? Det ville være verre enn det verste av alt for Ham. Er Gud sånn? Nei, sannelig ikke! Et evig helvete av pine ville være fullstendig imot Hans karakter av kjærlighet og rettferdighet.

  Husk det er Gud’s godhet som driver oss til omvendelse, ikke frykt! Romerne 2,4. ”Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?”

 9. Godfred og Myhren. Ta dere en tur på en solid bibelskole. Og sett dere inn i tematikken “bibelsyn”..Deres argumenter for å avise helvete har like mye tyngde som en promp i vinden. Absolutt ingen substans. Versene vi viser dere både jeg og Kjell viser nettopp Jesu advarsler om ett reelt helvete. På samme måte som en reell himmel. Kjære tid. Våkn opp.

  • Har du revet ut ditt øye, og kappet av deg hånden? Det sier Jesus at vi skal gjøre hvis vi blir fristet…Dersom du ikke har gjort det, hvilke av Jesu Ord skal vi da ta på alvor og hvilke skal vi se bort fra?

  • Godfred, enhver bibelleser vet at Jesus ikke mener at ett menneske skal skade seg slik, men det han mener er at du må gjøre alt i din makt for å ikke synde og krenke Gud. Med andre ord leve Hellig. Jesus bruker flere typer allergorier, han sier vi har både bjelker og flis i våre øyne..Vi har jo ikke dette? Når Jesus derimot snakker om helvete er dette realiteten om livets 2 utganger og advarslen om alvoret og domme som venter det uomvendte menneske.

 10. Gud er barmhjertig og han piner selvfølgelig ikke mennesker i all evighet. Hvordan kan noen tro det? De som går fortapt blir utslettet for godt. Gud renser bort alt som ikke kan bestå. Det brennes rett og slett opp. Finner det underlig at kristne som mener seg frelst skal leve i glede og overflod, mens de vet at de som gikk fortapt samtidig lever i en vannvittig pine. Nei, det som var er borte. Alt er blitt nytt.

 11. Åp. 21, 5- Og han som satt på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.»Og han sier: «Skriv, for disse ord er troverdige og sanne.» 6 Og han sa til meg: «De er blitt til virkelighet! Jeg er Ạlfa og Ọmega, begynnelsen og enden. Enhver som tørster, vil jeg gi av kilden med livets vann for intet. 7 Enhver som seirer, skal arve disse ting, og jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn. 8 Men de feige og de som ikke har tro, og de som er avskyelige i sin urenhet, og mordere og utuktige og de som utøver spiritisme, og avgudsdyrkere og alle løgnerne — deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Dette betyr den annen død.»

  Her går det tydelig fram hva som skjer med de fortapte. De brennes opp. Når Jesus sier at det skal være gråt og tenners gnissel så har han sine ord i behold. Man kan bare tenke seg hvordan disse reagerer når de forstår at de er utestengt fra Guds nærhet. Det blir sikkert tid nok til anger og sorg over at de valgte så feil. Vi har heldigvis en barmhjertig Gud. At mennesker skal pines i evighet er en uutholdelig og absurd tanke. Slik er ikke vår Gud.

Det er stengt for kommentarer.