Aktiv høst i Zion Fevik med besøk av forskjellige forkynnere og høststevne

zion-fevik-møteDen frittstående pinsemenigheten  Zion Fevik som blant annet driver et viktig misjons og barnehjems-arbeidet Zion Home of Hope i Keeranur i India, har lagt opp til en aktiv høst også her hjemme. Menigheten som holder til sentralt i sentrum av Fevik, er en av de menigheter som søker å fastholde troskap mot Guds Ord i en tid. der svært mange trossamfunn velger å gå på kompromiss for å samle massene. Selv om menigheten tallmessig er liten, har menigheten et desto større engasjement og glød for å vinne mennesker for Kristus. 

Zion menigheten i Fevik er en av de menigheter i Norge som søker å holde fast på evangeliet slik det opprinnelig ble forkynt av pionerene i den norske pinsebevegelsen. zionSelv om menigheten i dag er frittstående, befinner røttene seg dypt i pinsebevegelsen og tradisjonell pinseteologi. Menighetens første lokale ble innviet 25 november 1951 og den første tid ble en rik tid for menigheten. Det lokale bussselskapet måtte sette opp ekstrabusser når det var møte i lokalet. I 1976 måtte det gamle lokalet vike for en ny vei, og da fikk menigheten kjøpe det gamle bedehuset på Feviktoppen som var blitt bygd i 1881. Den 23 juni 1976 flyttet menigheten inn i det gamle bedehuset, og holder hus i samme lokale fortsatt. Menighetens første forstander, Willy Pedersen fikk på slutten av 1940 tallet under en bønnesamling oppleve et mektig syn. Han fikk se en død stamme og fra denne skjøt det ut en frisk kvist som bredte seg utover. Det Willy Pedersen fikk se i form av en liten kvist som skjøt opp, var evangeliet som skulle nå ut til flere i Fevik, og så til Brasil hvor menigheten gjennom flere år har vært støttespillere til et barnehjem, og nå videre, til det gigantisk India hvor Zion gjennom “Home Of Hope” har blitt en kvist for Jesus Krist i et land hvor mørke og hedenskap rår.

Ikke på latsiden her hjemme

møte-fevik Menigheten her hjemme består av troende i alle aldre. Her er nære relasjoner og unge og eldre kommer sammen til felles møter. Selv om det av og til er egne ungdomsmøter så samles også der ungdom i alle aldre -selv om kanskje forkynnelsen da er litt enklere. (foto av noen av de unge i menigheten fra årets sommerstevne) Selv om høstens program ikke er hundre prosent utfylt, kan vi likevel konstatere at mye fint vil skje på Feviktoppen i høst, og blant de navn som kommer, finner vi Tor Ivar Grønli som taler førstkommende helg både fredag, lørdag og søndag. Alle kvelder klokken 19. Helgen etter, fra 2-4 september, får menigheten besøk av Jon Erling Henriksen som til vanlig er forstander i Zion Bryne samt reisesekretær i pinsevennenes misjonsarbeid i Israel. Jon Erling blir å høre fredag 2 september klokken 19, lørdag 3 klokken 19 og søndag 4 klokken 11.

Gjensyn med tidligere forstander

Allerede helgen 9-11 september arrangerer menigheten møtehelg med sin tidligere zion-stevneforstander, Terje Tveiten som nå er forstander i Pinsekirken Notodden. Tveiten som er en svært tydelig forkynner av Guds Ord vil preke først på ungdomsmøte, fredag 9 september klokken 19, deretter lørdag 10 september klokken 19 og så igjen søndag formiddag klokken 11. Tveiten er en av de forkynnere undertegnede setter stor pris på. To uker senere, får menigheten besøk av Ludvik M Karlsen, som er en frisk forkynner som også er god til å synge, Karlsen blir å høre først fredag 23/9 klokken 19, så lørdag 24 klokken 19 og igjen søndag klokken 18

Bli fylt av Ånden

Bli fylt av Den Hellige Ånd er temaet når Zion menigheten inviterer til høststevne på Vik bedehus som er et litt større lokale. Møtekampanjen hvor blant annet Ludvik M Karlsen
åke-greens-zionÅke Green, Terje Tveiten og Nils Petter Karlsen taler vil bli arrangert fra fredag 31 september til søndag 2 oktober. Temaet “Bli fylt av Ånden” er ikke det samme som å bli fylt av den ånd av kundalini som preger mange av vår tids ny-karismatiske retninger. Det tales her om den Ånd som både gir Åndens gaver og de frukter som Bibelen omtaler som Åndens frukter. Som kristne er vil alle i behov av å bli fylt og styrket av Den Hellige Ånd, i stedet for å bli fylt av denne verdens ånd som gir kjødets frukter.  “Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører
Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden,” skriver Paulus i sitt brev til menigheten i Galatia. (Gal 5:22-25) -og det er dermed et viktig tema som er satt på høststevnet i Vik bedehus. I oktober er det satt opp en helg hvor Oddvar Johansen taler (8 og 9 oktober hvor møtene er henholdsvis klokken 19 om lørdagen og klokken 11 på søndagen. Resten av høsten er ennå ikke avklart, men folk som ønsker å følge med kan enten besøke menighetens nettside eller på Facebook. Sjekk også ut menighetens arbeid i India på http://www.homeofhope.no/