Rick Wiles: Vi trenger å se at kristne reiser seg opp og står på evangeliet

rick-wiles“Det vi trenger i Guds kirke i dag, er en oppreisning, at Guds folk reiser seg opp til motstand. Vi trenger en oppreisning hvor vi forteller det religiøse etablissement at vi er syk og trett av det. Vi hører ikke på deres stoff lenger, enten du forkynne evangeliet, eller få deg en annen jobb,” sier Rick Wiles på Jim Bakker show. Vi trenger folk som står opp i kirken og sier til pastoren, forkynn evangeliet, eller gå å få deg en jobb. Jeg er alvorlig, vi må fortelle kjendisene i den religiøse verden -at vi ikke kjøper deres bøker mer, fordi du ikke forkynner evangeliet. Vi trenger en genuin bevegelse av Den Hellige Ånd, og den vil komme gjennom den vanlige kristne, og vi trenger en bevegelse som forlater de døde kirker -og søker sammen i fellesskap med levende kristne som tror på evangeliet, og Rick Wiles har rett. Det er bare evangeliet som frelser. Sjekk ut hva Rick Wiles har å si Les videre

Jim Bakker: “Vi må vende tilbake til hva Bibelen sier”

jordskjelvMens den moderne kirke og moderne kristne knapt er interessert i å høre hva
åpenbaringen sier og hva Guds ord sier om de siste tider. Mens den kristne kirke anno 2015 er blitt jordisk og sentrert om å leve det beste livet her og nå, hadde Jesu disipler en annen tilnærming til dette viktige spørsmålet. “Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de: “Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?” (Matt 24,3) Overalt i verden ser vi at det Jesus sier skulle være tegnene på at hans komme er nær blir oppfylt.  Les videre

Jesu gjenkomst: “Vi kjenner ikke dagen og timen, men tiden”

rapture2

Er vi nærmere dagen enn vi klarer å tro? Stadig flere og flere kristne tror Jesu gjenkomst og menighetens bortrykkelse står for døren. I følge Paulus skal “Herrens dag” komme som en tyv om natten for de som lever i mørke, -men for oss som lever i lyset burde ikke dagen komme over oss som en overraskelse. En nøkkel til å kjenne tiden, er å akte på det profetiske ord slik Peter skriver i sitt andre brev. Å akte er det samme som være oppmerksom på eller “passe seg for” og i teksten blir det profetiske ord om “Herrens dag” sammenlignet med et lys som skinner på et mørkt sted. Ser du dette lyset eller er dine føtter solid plantet i verdens søppel, drømmen om materiell velstand, umoral eller dagliglivets bekymringer? Les videre

Hvorfor tredje verdenskrig kan være nærmere enn vi tror

Begrepet “den tredje verdenskrig” er et begrep som har skremt vannet av mennesker i
mer enn 60 år. Mange kristne har hørt eller lest profetier om at en tredje verdenskrig vil kina-navymåtte komme og mange kristne leser profetordet i Skriften dithen at en tredje verdenskrig er en forutsetning både for at Antikrist kan tre frem og at menighetens bortrykkelse vil kunne finne sted. Vår kjære og nå avdøde Emanuel Minos siterte ofte denne profetien omkring den tredje verdenskrig: “Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, – og ifra helt uventet hold.” Andre igjen mener at de konflikter vi i dag kan bivåne i Midtøsten og Ukraina kan være en sped start på en tredje verdenskrig og andre igjen peker på situasjonen i Sør-Kinahavet hvor Kina viser militære muskler. Les videre

Ser for seg at amerikanske undergrunnskirker -kun apostatkirkene vil kunne praktisere sin religion

undergrunnskirke-usaEkte bibelsk kristendom er under press i USA og en antikristelig ånd har feid over det amerikanske samfunnet de siste 10 år. Korset blir fjernet fra militære kapell, kristne som ikke vil gå på kompromiss omkring homofile ekteskap blir ilagt store pengebøter og må ut med store summer i erstatning til freidige homofile som krever sine rettigheter. Parallelt med at levende kristendom drives bort fra det offentlige rom kan de store liberale kirkesamfunn uforstyrret få forkynne sitt ubibelske budskap mens velstandsforkynnerne fritt kan loppe sine tilhengere for selv å leve i sus og dus. Se samtalen om temaet fra Jim Bakkers tv program.. Les videre