Jesu gjenkomst: “Vi kjenner ikke dagen og timen, men tiden”

rapture2

Er vi nærmere dagen enn vi klarer å tro? Stadig flere og flere kristne tror Jesu gjenkomst og menighetens bortrykkelse står for døren. I følge Paulus skal “Herrens dag” komme som en tyv om natten for de som lever i mørke, -men for oss som lever i lyset burde ikke dagen komme over oss som en overraskelse. En nøkkel til å kjenne tiden, er å akte på det profetiske ord slik Peter skriver i sitt andre brev. Å akte er det samme som være oppmerksom på eller “passe seg for” og i teksten blir det profetiske ord om “Herrens dag” sammenlignet med et lys som skinner på et mørkt sted. Ser du dette lyset eller er dine føtter solid plantet i verdens søppel, drømmen om materiell velstand, umoral eller dagliglivets bekymringer? Les videre