Jesu gjenkomst: “Vi kjenner ikke dagen og timen, men tiden”

rapture2

Er vi nærmere dagen enn vi klarer å tro? Stadig flere og flere kristne tror Jesu gjenkomst og menighetens bortrykkelse står for døren. I følge Paulus skal “Herrens dag” komme som en tyv om natten for de som lever i mørke, -men for oss som lever i lyset burde ikke dagen komme over oss som en overraskelse. En nøkkel til å kjenne tiden, er å akte på det profetiske ord slik Peter skriver i sitt andre brev. Å akte er det samme som være oppmerksom på eller “passe seg for” og i teksten blir det profetiske ord om “Herrens dag” sammenlignet med et lys som skinner på et mørkt sted. Ser du dette lyset eller er dine føtter solid plantet i verdens søppel, drømmen om materiell velstand, umoral eller dagliglivets bekymringer?

Troen på at det vil komme en bortrykkelse av Guds menighet på jorden før, under eller etter at verden har gjennomgått en trengselstid er fremdeles levende i mange kristne kretser. Mens noen tror at denne bortrykkelsen som er omtalt blant annet i 1.Tess 4,17 vil skje før Antikrist trer frem, mens noen kristne tror av menigheten skal gå gjennom deler eller hele den trengselstiden som vil komme over jordriket. Det de fleste er bibelske troende er enige om -er at det en eller annen gang vil komme en  bortrykkelse og at denne kanskje vil kunne fortone seg som personene bak videoen under forsøker å illustrere.

Tematikken Jesu gjenkomst og om Herrens dag som vil komme som en tyv var tema på et Jim Bakker show nylig. Tar predikanter og forkynnere termen som preker om at “Herrens dag kommer som en tyv om natten” ut av sin sammenheng? Jim Bakker si ja, og at mange troende er i mørke om temaet. Samtidig som man kan ses profetordet oppfylt overalt i samfunnet velger millioner på millioner av kristne og lukke øyne og skyve alt ubehagelig som kan true vårt nåværende behagelige liv bort. Om tidens tegn sa Jesus: “Og nu har jeg sagt eder det før det skjer, forat I skal tro når det Skjer” (Joh 14,29) mens apostelen Peter oppfordrer oss til å akte, følge med på eller rette vår oppmerksomhet på det som omtales som “det profetiske ord”: “Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i eders hjerter.” (2 Pet 1,19) Hør hva Jim Bakker og hans gjest har å si om temaet:

 

 

Facebook Comments

9 tanker om “Jesu gjenkomst: “Vi kjenner ikke dagen og timen, men tiden”

 1. Så langt jeg forstår vil vi kristne være her under hele den tiden bibelen omtaler som trengselen. Etter trengselen vil Guds vrede slippes løs, men vi kristne spares for den, slik Noa ble spart for vannflommen. Det står at jorden er spart til ilden, så det er voldsomme krefter som vil settes i sving. Etter som vi er bestemt til å leve på jorden og ikke i himmelen, så kommer vi tilbake til en renset jord akkurat slik som Noa opplevde. Når han kom ut fra Arken hadde alle de ugudelige druknet i vannflommen.

  • Den interne debatt i kristenheten er når bortrykkelsen vil skje.Millioner av kristne har opplevd trengsel for Jesu navn skyld og den kristne kirke i endetiden vil neppe slippe billigere unna. En ting vet vi ut fra tekstene er at vi som Guds barn ikke skal oppleve Guds vrede. Så får vi overlate til Herren når han vil at vi skal møte ham i luften for alltid å være med Herren. Alt jeg kan se nå er at endetidstegnene blinker hardt og at det stadig blir trangere og trangere kår for bibelske kristne både i den vestlige verden og i den muslimske verden.

  • Tror at opprykkelsen ligger langt fam i tid. Den skjer som sagt ikke før Guds vrede slippes løs over jorden. Uansett hvor galt det er i dag så er vi foreløpig bare i trengselen, som vi mennesker selv står for. Når vreden setter inn er det Gud selv som sender ødeleggelse, slik han tidligere gjorde med vannflommen.

  • Opprykkelsen eller rapture slik Paulus beskriv det det i 1 Tess. 4 stemmer ikkje med det Gud lærer i Tanakh.

   “Dette seier vi dykk med eit ord frå Herren: Vi som enno lever og blir att her heilt til Herren kjem, skal slett ikkje koma før dei som har sovna inn. 16 For når det bydande ropet lyder, når erkeengelen lyfter si røyst og Guds basun ljomar, då skal Herren sjølv stiga ned frå himmelen, og dei døde i Kristus skal først stå opp. 17 Så skal vi som har vorte att og enno lever, rykkjast bort saman med dei i skyene og møta Herren i lufta. Og så skal vi alltid vera saman med Herren. 18 Trøyst kvarandre og set mot i kvarandre med desse orda!”

   Ved Yeshua gjenkomst er det to grupper.
   1. Dei som søv i jorda.

   2. Dei som lever og får sjå Messias koma med himmelens skyer.

   Gruppe 1 er omtala i Esekiel 37.

   “Då sa han til meg: «Menneske, kan desse KNOKLANE BLI LEVANDE ATT?» Eg svara: «Min Herre og Gud, det veit berre du.

   Sjå! Eg lèt det koma ånd i dykk, så de blir levande. 6 Eg fester SENER på dykk, LEGG KJØT PÅ, DREG HUD OVER og gjev dykk andedrag så de blir levande. Då skal de kjenna at eg er Herren.»
   ——————-
   Vakre ord.
   Gud reiser opp att menneske til å bestå av KJØT og BLOD.
   Det var det Adam og Eva hadde som kropp og som og vert framtidas kropp.

   Kva skjer når desse menneska står opp?
   Vert dei rykka opp i atmosfæren, slik Paulus skrv.

   “: Sjå, mitt folk, eg OPNAR GRAVENE DYKKAR dykkar og lèt dykk STIGA OPP OR GRAV. Så FØRER EG DYKK TIL ISRAELS-LANDET. 13 Mitt folk, de skal kjenna at eg er Herren når eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav! ”
   —————
   Dei som står opp av gravene vert ført til ISRAEL. Dette stemmer fullstendig med dei andre tekstane i GT.
   Det er i det bokstavlege Jerusalem ved Tempelhøgda at alle skal samlast til det store gjestebodet.

   “På dette FJELLET
   skal Herren over hærskarane
   gjera i stand for alle folk
   eit festmåltid med feite retter,
   eit festmåltid med gammal vin,
   med feite, mergfulle retter
   og gammal, klåra vin.

   7 På dette FJELLET skal han sluka
   sløret som slører til alle folk,
   dekket som dekkjer til alle folkeslag.

   8 Han skal sluka døden for evig.
   Herren Gud skal tørka tårene frå kvart andlet.
   Frå heile jorda skal han ta bort
   vanæra til folket sitt.
   For Herren har tala.” Esaias 25

   Me skal sitja til bords med Abraham, Isak og Jakob.

   “Og det skal de vita: Mange skal koma frå AUST OG frå VEST og sitja til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. 12 Men borna av riket skal kastast ut i mørkret utanfor, der dei græt og skjer tenner” Matteus 8

   Det er nokon som ikkje får delta. Dei frå ikkje vera i det bokstavlege Jerusalem og oppleva denne festen i himmelriket. Folk kjem ikkje i frå atmosfæren for å delta på festen. Nei, dei kjem frå aust og vest.
   Frå heile jorda samlar Guds englar dei som har vore trufaste.
   Då vert og meining i teksten.

   “Då skal to menn vera UTE PÅ MARKA; éin blir henta, éin blir att. 41 To kvinner skal MALA SAMAN PÅ KVERNA; éi blir henta, éi blir att.”

   Når Israel vert invadert på slutten av Antikrist( øydeleggande styggedomen) og Jakobs trengsel startar vil eit stort antal omkoma.

   Dei som har rømt til fjella ved Edom/Moab- området overlever slik tekstane viser.
   Daniel 11 fortel at dette området ikkje vert innteke av Antikrist.

   “Så dreg han (ANTIKRIST )inn i det herlege landet (ISRAEL), og titusental skal falla. Men desse skal sleppa unna hans hand: EDOM OG MOAB og dei fremste av ammonittane. 42 Han retter handa ut mot land etter land, heller ikkje Egypt slepp unna. 43 Han skal rå over skattar av gull og sølv og alle dyre eigneluter i Egypt. Sjølv libyarar og kusjittar må følgja han. 44 Då skal rykte frå aust og frå nord skremma han, og han tek ut i stor vreide for å slå mange med bann og utrydda dei. 45 Han set opp kongsteltet sitt mellom havet og det herlege, heilage fjellet.8TEMPELHØGDA) Men han går mot undergangen, og ingen hjelper han.”

   Gud beskriv i GT dei som har sluppe unna.
   Dei har gøymt seg i fjella ved Jordan og har levd gjennom denne grusomme tida under DYRET.
   Gud har gitt dei mat.

   Sjølvsagt er det berre tull at menneska skal rykkast vekk frå kloden i eit mystisk rapture.
   Det stemmer ikkje med Tanakh. Det er noko Paulus løgnaktig skriv.

 2. Tiden vi lever i viser at vi nærmer oss opprykkselen. Hva var det første tegnet på at Jesu gjenkomst var nær ? Jo Det var at det var mange falske profeter som skulle stå fram, med sitt budskap, og mange falske Jesus er vil dukke .Mange troende sprer frykt om tiden som er,men man skal prøve alt,av det som kommer. Bibelen taler ,og er tydelig på det som vil skje i de siste tider Hvis man tar tak i den profetiske delen som forteller oss om hva som skjer i endetiden, så ser man hva som er sant og på hva som ikke er sant. Israel er det største tegnet på at Jesus gjenkomst nærmer seg, Når man ser På Israel har blitt en egen stat, og at millioner av jøder har kommet hjem, og flere er på vei. er et godt tegn i tiden. fiken treet har blomstret slik Jesus sa. De falske profetene som står fram i mengdevis i dag. nasjoner som kriger mot sitt eget rike. lovløse tilstander begynner å bli større, og mer kaos og usikkerhet, og frykt i verden sprer seg. Hatet mot jødene akselerer. været er i forandring, og vær som man ikke har sett maken til blir heftigere og heftigere, og trykket mot Israel akselerer. islam er på frammars i Europa. mange trossamfunn jobber iherdig med å få en felles plattform å stå på blant religionene en felles fred. Mer fokus på sin egen kjærlighet ,og sitt eget trossamfunn,slik at det blir mer egoistisk samfunn mer menneske i fokus mindre Jesus fokus., selv om det skal se ut som man bryr seg mer om hverandre. større skille mellom sannheten og løgnen. så mye som man opplever i dag, så kan man se at tiden er i en brytning, satan har dårlig tid. Jeg tror opprykkhelsen kommer før trengselen. Det begrunner jeg med at dyrets merke vi bryte ned mange troendes liv, de som er svake i troen, vil gjerne bukke under og la seg påføre merket, og det sies jo i Bibelen at ut av trengselen vil det komme en stor skare, og det er jødene, og de som holdt ut martyr døden og trengselstiden. Den største utfordringen kristne vi ha er dyrets merke under trengselen.er slik jeg ser det.Derfor tror jeg opprykkhelsen vil være før trengselen. tror vi vil merkestore forandringer i verden om kort tid, når man begynner å forstå at verden har godtatt dyrets merke ordningen, så tror jeg opprykkhelsen vil være rett rundt hjørnet.Det eneste Jesus ber oss om å være er å våke. for den åndelig søvnen kan være tung å våkne opp i fra.

 3. Gjennom Guds 7 festar eller høgtider er heile frelsesplanen forklara i TID og hending.

  http://www.godzgurlz.com/uploads/1/2/7/4/12741948/_3043243_orig.jpg

  Dei fire fyrste høgtidene peika fram til Yeshua fyrste kome og vart nøyaktig oppfyllt slik Gud hadde nedlagt dei i forbilda.

  Yeshua døydde 14 Nisan som Guds Lam

  No står dei tre siste høgtidene for tur.

  http://1.bp.blogspot.com/-OWMMomIUFQU/U_zk7glVkfI/AAAAAAAAEoc/35ezabdVxTU/s1600/leviticus%2B23–annual%2Bfeasts.jpg

  Dei skal oppfyllast nøyaktig etter 6000 år eller 120 jubileum,

  Gud har med sabbaten vist oss enden frå begynnelsen.
  Etter 6 dagar kjem sabbaten.
  Etter 6000 år kjem 1000-årsriket.

  I 1 Mosebok 6 seier Gud at menneska har fått 120 år(jubelårsyklusar)
  Så skal ikkje Gud lenger stridast med menneska.

  Difor er det viktig å finna dei nøyaktige 6000 åra eller 120 jubileum.

  Dei er heilt nøyaktig på året inndelt i 2000-2000-2000
  eller 40-40-40 jubileum.

  http://bki.net/6000/6000aar.html

  http://www.cswnet.com/~duxrow/No.7.htg/moses40.gif

  Der er jubelårsyklusen viktig.

  Jubelåret kom kvart femtiande år.

  I 3 Mosebok 25 fortel Gud kortid Yom Kippur – dommens dag skal falle.

  “Så skal du telle sju sabbatsår fram, sju ganger sju år, så tiden for de sju sabbatsårene blir førtini år. 9 På den tiende dagen i den sjuende måneden skal du blåse høyt i horn; på soningsdagen skal dere la hornet lyde i hele landet. 10 Dere skal holde det femtiende året hellig og rope ut frihet i landet for alle som bor der. Det skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere komme tilbake, hver til sin eiendom og hver til sin slekt. 11 Det femtiende året skal være et frigivelsesår for dere”.

  I Edens hage mista menneska fridomen.
  Yeshua har gjenoppretta dette ved soninga si.

  I jubelåret på en 10. dagen i den sjuande månaden kjem Yom Kippur og fridomsåret.
  Alt som gjekk tapt skal menneska få tilbake.

  https://yehudafm.files.wordpress.com/2014/06/biblical-feasts-diagram.gif

  http://www.hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/Summaries/Mishpatim/Eved-Ivri/eschatology2.gif

 4. Staten Israel vart oppretta i 1948 og er eit endetidsteikn.

  ISRAEL – FIKENTREET – GJENOPPRETTA 1948 fritt oversett frå artikkelen http://www3.telus.net/thegoodnews/finalgeneration.htm

  ”Då Jesusvar på Oljeberget,kom disiplane til han og dei dei sa: ”Gjer kjent for oss kva som er teiknet på Din gjenkomst og verdas ende,slik at me kan forstå det og fortelja andre om det”..
  esus sa: ”Forstå likninga om fikentreet.

  Når de ser at det skyt knoppar og det blømer, då veit de at det er nær slutten”.
  Peter svara og sa til han: ” Forklar dette med fikentreet. Korleis skal me forstå det, for fikentreet blømer og gjev si frukt kvart år.

  Kva er meininga med fikentreet? Me forstår det ikkje.
  Jesus svara han og sa : ”Forstår du ikkje at fikentreet er Israels hus(nasjonen Israel).
  Likssom ein mann planta eit fikentre i hagen sin og det ikkje gav frukt sjølv om han venta på det i fleire år.
  Då han såg at fikentreet ikkje gav frukt, gav han beskjed om å riva treet opp med rota…Jesus seier : Har de ikkje forstått at fikentreet er Israels Hus (nasjonen Israel).
  Eg seier til deg at når fikentreet skyt knoppar og blømer i endetida,då skal forførande messiasar stå fram og gje håp til menneska med orda sine…”

  Likninga om fikentreet er forteljinga om Guds Folk – Israel eller jødane som fekk mange sjansar .

  Gud såg etter treet slik ein gartnar gjer det.

  Men frukta kom ikkje. Til slutt gav han beskjed om å fjerna treet.

  Men Gud har ikkje forkasta Folket sitt. I 1948 oppfylte Han likninga om fikentreet .

  Han gjenoppretta nasjonen Israel igjen , slik Han hadde lova. Jesu ord er at ” den generasjonen som ser fikentreet livna til liv igjen, al ikkje dø ut før alt har skjedd -før Jesu gjenkomst har inntruffe. Med andre ord skal nokon av dei som levde i 1948 ikkje dø ut før alt har skjedd.

  Dei 6000 åra har sin slutt i år 2028.

  Då har det og gått 80 år sidan staten Israel vart gjenoppretta.

  —————————————————-
  Her er dei 4 stega fram mot Messias kome.
  http://templemountfaithful.org/vision.php

  First is the foundation of the modern state of Israel and the miraculous victories that G‑d gave the people of Israel in the wars against 22 Arab enemy states.

  Second is the regathering of the people of Israel from all over the world to the Promised Land.

  Third is the liberation and consecration of the Temple Mount.

  Fourth is the building of the Third Temple.

  The final step is the coming of the King of Israel, Messiah Ben David.

 5. Jeg vokste opp blant DFEF og vi hadde s.k. “husmøter” hjemme hver eneste onsdag. Der var det mye snakk om Jesu snare gjenkomst, antikrist, dyrets merke og trengselstid. Før jeg begynte på folkeskolen visste jeg omtrent alt om dette, og frykten satt i meg til langt opp i tenårene. Hjørdis fortalte at hun hadde sluttet å strikke, siden Jesus ville komme når som helst siden genseren ville aldri bli brukt, og Hilda spekulerte i om FNs daværende generalsekretær U Thant fra Burma muligens kunne være antikrist.
  Den gang hadde vi en følelse av at nå var det like før det hele braket løs. I dag, flere desennier senere, er det likesom litt lenger unna. Det var når evangelist Aril Edvardsen på 1980-tallet begynte å snakke om hvordan vi kom til å evangelisere inn i det neste årtusen, at det begynte å ane meg at tidsperspektivene var noe lenger enn jeg tidligere hadde trodd. Og det har vist seg at Edvardsen hadde rett.

 6. Ved Messias gjenkomst vil det bokstavlege Jerusalem vera senteret for kloden.

  Messias vil styra folkeslaga med fast hand.

  Før Han kjem tilbake til Oljeberget vil Israel vera knebla av Antikrist.
  Han har innteke Jerusalem og Sion-berget.

  “Då skal kvar den som kallar på Herrens namn, bli berga.
  For på SION-FJELLET OG I JERUSALEM
  skal det finnast berging,
  som Herren har sagt.
  Og mellom dei OVERLEVANDE
  er dei som Herren kallar.

  “Dei som er fria ut, skal gå opp på SION-FJELLET
  og dømma Esaus fjell.
  Og riket skal høyra Herren til.”

  Det er utallige tekstar som beskriv Guds heilage fjell og Sion som framtidas samlingsplass for dei frelste.

  Ikkje ein plass i GT står det som Paulus skriv, at dei freste skal ut i atmosfæren.
  Nei alle reiser til det bokstavlege Sion.

  “Då skal blinde auge opnast
  og dauve øyre latast opp.

  6 Då skal den lamme springa som ein hjort,
  og tunga til den stumme skal jubla.
  For vatn bryt fram i ørkenen
  og bekker i øydemarka….dei som Herren har fria ut,
  skal venda attende.
  Dei KJEM TIL SION med jubel,
  med evig glede om si panne.
  Fryd og glede grip dei,
  sorg og sukk må flykta” Esaias 35

  Guds heilage fjell er eit nøkkelord gjennom heile GT.

  “Blås i horn på Sion
  og lyft hærrop på MTT HEILAGE FJELL
  så alle i landet skjelv!
  For Herrens dag kjem, han er nær, ..”

  “På den dagen, seier Herren,
  vil eg samla dei haltande,
  sanka saman dei fordrivne
  og dei eg har fare ille med.

  Dei haltande gjer eg til ein rest,
  dei bortdrivne til eit mektig folk.
  Herren skal VERA KONGE OVER DEI PÅ SIONS BERG
  frå no og til EVIG TID.”

  Ved Messias gjenkomst vil mange folkeslag venda om til Herren.

  “Fryd deg, ver glad, dotter Sion!
  For sjå, eg kjem og TEK BUSTAD HOS DEG,
  seier Herren.

  Mange folkeslag
  skal slutta seg til Herren den dagen.”

  Mange kristne er djupt inne i Paulus si falske lære.

  Dei ventar på “rapture” eller opprykking frå kloden.

  Nokon trur det skal skje før trengselstida, andre i trengslestida og nokon ved slutten av trengselstida.

  Tanakh lærer at me heile tida skal vera her på kloden, og på naturleg måte møtast i Jerusalem til
  lauvhyttefesten, når den kjem 5 dagar etter Yom Kippur etter 6000 år eller 120 jubileum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.