Jesu gjenkomst: “Vi kjenner ikke dagen og timen, men tiden”

rapture2

Er vi nærmere dagen enn vi klarer å tro? Stadig flere og flere kristne tror Jesu gjenkomst og menighetens bortrykkelse står for døren. I følge Paulus skal “Herrens dag” komme som en tyv om natten for de som lever i mørke, -men for oss som lever i lyset burde ikke dagen komme over oss som en overraskelse. En nøkkel til å kjenne tiden, er å akte på det profetiske ord slik Peter skriver i sitt andre brev. Å akte er det samme som være oppmerksom på eller “passe seg for” og i teksten blir det profetiske ord om “Herrens dag” sammenlignet med et lys som skinner på et mørkt sted. Ser du dette lyset eller er dine føtter solid plantet i verdens søppel, drømmen om materiell velstand, umoral eller dagliglivets bekymringer?

Troen på at det vil komme en bortrykkelse av Guds menighet på jorden før, under eller etter at verden har gjennomgått en trengselstid er fremdeles levende i mange kristne kretser. Mens noen tror at denne bortrykkelsen som er omtalt blant annet i 1.Tess 4,17 vil skje før Antikrist trer frem, mens noen kristne tror av menigheten skal gå gjennom deler eller hele den trengselstiden som vil komme over jordriket. Det de fleste er bibelske troende er enige om -er at det en eller annen gang vil komme en  bortrykkelse og at denne kanskje vil kunne fortone seg som personene bak videoen under forsøker å illustrere.

Tematikken Jesu gjenkomst og om Herrens dag som vil komme som en tyv var tema på et Jim Bakker show nylig. Tar predikanter og forkynnere termen som preker om at “Herrens dag kommer som en tyv om natten” ut av sin sammenheng? Jim Bakker si ja, og at mange troende er i mørke om temaet. Samtidig som man kan ses profetordet oppfylt overalt i samfunnet velger millioner på millioner av kristne og lukke øyne og skyve alt ubehagelig som kan true vårt nåværende behagelige liv bort. Om tidens tegn sa Jesus: “Og nu har jeg sagt eder det før det skjer, forat I skal tro når det Skjer” (Joh 14,29) mens apostelen Peter oppfordrer oss til å akte, følge med på eller rette vår oppmerksomhet på det som omtales som “det profetiske ord”: “Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i eders hjerter.” (2 Pet 1,19) Hør hva Jim Bakker og hans gjest har å si om temaet:

 

 

5 tanker om “Jesu gjenkomst: “Vi kjenner ikke dagen og timen, men tiden”

  1. Så langt jeg forstår vil vi kristne være her under hele den tiden bibelen omtaler som trengselen. Etter trengselen vil Guds vrede slippes løs, men vi kristne spares for den, slik Noa ble spart for vannflommen. Det står at jorden er spart til ilden, så det er voldsomme krefter som vil settes i sving. Etter som vi er bestemt til å leve på jorden og ikke i himmelen, så kommer vi tilbake til en renset jord akkurat slik som Noa opplevde. Når han kom ut fra Arken hadde alle de ugudelige druknet i vannflommen.

    • Den interne debatt i kristenheten er når bortrykkelsen vil skje.Millioner av kristne har opplevd trengsel for Jesu navn skyld og den kristne kirke i endetiden vil neppe slippe billigere unna. En ting vet vi ut fra tekstene er at vi som Guds barn ikke skal oppleve Guds vrede. Så får vi overlate til Herren når han vil at vi skal møte ham i luften for alltid å være med Herren. Alt jeg kan se nå er at endetidstegnene blinker hardt og at det stadig blir trangere og trangere kår for bibelske kristne både i den vestlige verden og i den muslimske verden.

    • Tror at opprykkelsen ligger langt fam i tid. Den skjer som sagt ikke før Guds vrede slippes løs over jorden. Uansett hvor galt det er i dag så er vi foreløpig bare i trengselen, som vi mennesker selv står for. Når vreden setter inn er det Gud selv som sender ødeleggelse, slik han tidligere gjorde med vannflommen.

  2. Tiden vi lever i viser at vi nærmer oss opprykkselen. Hva var det første tegnet på at Jesu gjenkomst var nær ? Jo Det var at det var mange falske profeter som skulle stå fram, med sitt budskap, og mange falske Jesus er vil dukke .Mange troende sprer frykt om tiden som er,men man skal prøve alt,av det som kommer. Bibelen taler ,og er tydelig på det som vil skje i de siste tider Hvis man tar tak i den profetiske delen som forteller oss om hva som skjer i endetiden, så ser man hva som er sant og på hva som ikke er sant. Israel er det største tegnet på at Jesus gjenkomst nærmer seg, Når man ser På Israel har blitt en egen stat, og at millioner av jøder har kommet hjem, og flere er på vei. er et godt tegn i tiden. fiken treet har blomstret slik Jesus sa. De falske profetene som står fram i mengdevis i dag. nasjoner som kriger mot sitt eget rike. lovløse tilstander begynner å bli større, og mer kaos og usikkerhet, og frykt i verden sprer seg. Hatet mot jødene akselerer. været er i forandring, og vær som man ikke har sett maken til blir heftigere og heftigere, og trykket mot Israel akselerer. islam er på frammars i Europa. mange trossamfunn jobber iherdig med å få en felles plattform å stå på blant religionene en felles fred. Mer fokus på sin egen kjærlighet ,og sitt eget trossamfunn,slik at det blir mer egoistisk samfunn mer menneske i fokus mindre Jesus fokus., selv om det skal se ut som man bryr seg mer om hverandre. større skille mellom sannheten og løgnen. så mye som man opplever i dag, så kan man se at tiden er i en brytning, satan har dårlig tid. Jeg tror opprykkhelsen kommer før trengselen. Det begrunner jeg med at dyrets merke vi bryte ned mange troendes liv, de som er svake i troen, vil gjerne bukke under og la seg påføre merket, og det sies jo i Bibelen at ut av trengselen vil det komme en stor skare, og det er jødene, og de som holdt ut martyr døden og trengselstiden. Den største utfordringen kristne vi ha er dyrets merke under trengselen.er slik jeg ser det.Derfor tror jeg opprykkhelsen vil være før trengselen. tror vi vil merkestore forandringer i verden om kort tid, når man begynner å forstå at verden har godtatt dyrets merke ordningen, så tror jeg opprykkhelsen vil være rett rundt hjørnet.Det eneste Jesus ber oss om å være er å våke. for den åndelig søvnen kan være tung å våkne opp i fra.

  3. Jeg vokste opp blant DFEF og vi hadde s.k. “husmøter” hjemme hver eneste onsdag. Der var det mye snakk om Jesu snare gjenkomst, antikrist, dyrets merke og trengselstid. Før jeg begynte på folkeskolen visste jeg omtrent alt om dette, og frykten satt i meg til langt opp i tenårene. Hjørdis fortalte at hun hadde sluttet å strikke, siden Jesus ville komme når som helst siden genseren ville aldri bli brukt, og Hilda spekulerte i om FNs daværende generalsekretær U Thant fra Burma muligens kunne være antikrist.
    Den gang hadde vi en følelse av at nå var det like før det hele braket løs. I dag, flere desennier senere, er det likesom litt lenger unna. Det var når evangelist Aril Edvardsen på 1980-tallet begynte å snakke om hvordan vi kom til å evangelisere inn i det neste årtusen, at det begynte å ane meg at tidsperspektivene var noe lenger enn jeg tidligere hadde trodd. Og det har vist seg at Edvardsen hadde rett.

Det er stengt for kommentarer.