Ser for seg at amerikanske undergrunnskirker -kun apostatkirkene vil kunne praktisere sin religion

undergrunnskirke-usaEkte bibelsk kristendom er under press i USA og en antikristelig ånd har feid over det amerikanske samfunnet de siste 10 år. Korset blir fjernet fra militære kapell, kristne som ikke vil gå på kompromiss omkring homofile ekteskap blir ilagt store pengebøter og må ut med store summer i erstatning til freidige homofile som krever sine rettigheter. Parallelt med at levende kristendom drives bort fra det offentlige rom kan de store liberale kirkesamfunn uforstyrret få forkynne sitt ubibelske budskap mens velstandsforkynnerne fritt kan loppe sine tilhengere for selv å leve i sus og dus. Se samtalen om temaet fra Jim Bakkers tv program..