Fra Dagen: Flagg til besvær for biskop Halvor Nordhaug

bispe-frafall“Biskop Halvor Nordhaug nektet å tale i Hordvik bedehus i Åsane før et israelsk flagg var fjernet fra veggen ved alteret,” melder avisen Dagen torsdag i en nyhetssak. I følge Dagen skal biskopen i den norske frafallskirke ha sagt – Vi begynner ikke gudstjenesten før det flagget er fjernet. Og et lydig bedehus styre gjorde som biskopen krevde, nemlig å få fjernet flagget før “gudstjenesten” begynte og i kommentarfeltet i Dagen reagerer endel lesere med berettiget harme. Den norske kirke har lenge vist klare tegn på å vende seg bort fra bibelsk kristendom og den lille rest av oppriktige kristne som ennå befinner seg i innenfor kirkens dystre murer. 

Den norske kirke viser stadig tydeligere og tydeligere tegn på å ikke være en sann kristen kirke. Når biskopen i Bjørgvin nekter å avholde sin “gudstjeneste” fordi det hang et israelsk flagg i bedehuset han har visitas i er det et tydelig tegn på at vi står overfor en bordflaggbiskop og en kirke som ønsker å være politisk korrekt. Kristendommens slektskap til jødiske tro og det jødiske folk, og dermed dermed også til opprettelsen av den jødiske staten Israel er noe selv ikke horden av liberale teologer kan fornekte, og når det lokale bedehusstyret gjør knefall for biskopen og kaster ut flagget, signaliserer det et åndelig svekket bedehusstyre. Etter mitt syn burde bedehusstyret fortalt Bjørgvin biskopen at flagget skal forbli, men du kan gå, for Jesu levende kirke klarer seg godt uten slike ulver i bispeklær. Jeg forstår godt de av Dagens lesere som reagerer med avsky på biskopens freidige og respektløse opptreden overfor kristne som gjennom å ha et israelsk flagg i lokale ønsker å signalisere støtte til staten Israel. “Det er jo skikkelig splittende. Men som du vet gjør Satan sitt beste for å få fjernet Israel fra denne jorden. Og da bruker han dem som er venn med ham. Men heldigvis skal Gud fjerne alle dem som går imot Israel,” skriver Irene i Dagens kommentarfelt. “Det er tydelig at biskopen bare ser politikk, og ikke at Israel fortsatt er Guds land gitt til jødene til evig tid. Det er også trist at de tar ned flagget og “bøyer kne” for biskopen. De skulle heller ha nektet å etterkomme biskopens befaling,” skriver Terje. “Bedehusbevegelsen på den lutherske siden burde ha kommet seg ut av den norske kirken for lenge siden, 2. Tim 3:5,2 skriver John Tangerås, et synspunkt vi lett kan stille oss bak.

Flere reaksjoner

“En kan ikke fornekte Israel flagget. det er jo det samme som å fornekte Israels Gud, Jesus Kristus Guds sønn. Israel er hemmeligheten til Guds frelse. Jakob, slåss mot engelen og vant , og han sa at han ikke vill slippe ham før han hadde velsignet ham . Da fikk Jakob navnet Israel. Dem som er velsignet med det navnet skal bli frelst. Navnet Jesus, bærer hemmeligheten som han har fått fra sin fader Israels Gud. Satan fornekter alt som har med Israel å gjøre og ønsker derfor utslette Israel fra den verden. Men Gud skal drepe ham og sette dem som tror på Jesus kristus fri. Sakarja. 14. 9 + 12. Da skal israelsk-flaggHerren være Konge over hele jorden. Den dagen skal skal Herren være EN OG HANS NAVN ET. i verset 12, kan en lese. Dette er plagen som Herren lar ramme alle folk som går til krig mot Jerusalem, Israel.. Han skal la kjøttet råtne på dem mens de ennå står på føttene . Øynene skal råtne i hulene sine og tungen råtne i munnen på dem. Det er hårde ord! Men dette er beregnet til dem som dreper dem som er Guds barn. Se dere rundt om i verden. Jeg mener les og se det som skjer på TV. Hvem er det som dreper dem som tror på Jesus Kristus. Denne biskopene som ikke vil be i kirken på grunn av flagget Israel, skal selv svare for det..” argumenterer Irene igjen og får støtte av Gabor: “Og som vi kan se på illustrasjons foto, først ble korset “nøytralisert” ved å male det hvit. Nå er Israels flagg fjærnet for ikke å vekke anstøt hos de politisk korrekte. Hva blir det neste? Skal Kristus også fjærnes forr å tekkes de human etikerne? Så bare kjærlighets guden blir igjen, dvs. kjærlighets guden Eros som skal inkludere alt mellom himmel og jord med altomfattende og betingelsesløse “kjærlighet”. Hva dette enn måtte være for noe.” “Får Jesus lov til å vere til stades? Kanskje på siste benk nede ved utgangsdøra? Han blir vel den neste som må vike plassen når biskopen skal fronte erstatningslæra!” spør Henrik Leirvik og Ole Kristen Wastvedt slår fast dette:  “Den som velsigner Israel, skall jeg velsigne, (dvs. Gud) dette står i Gud ord. Biskopen velger å høre på løgnen i media. Å støtte Israel er ikke politikk. Israel er viseren på Guds klokke.” Hele saken kan leses fra Dagen.no

 

i

Facebook Comments

1 tanke om “Fra Dagen: Flagg til besvær for biskop Halvor Nordhaug

 1. Nordhaug har gått fem på den løgna som kallast “erstatningsteologien”.

  Diverre forstår mange kristne ikkje omfanget av denne satangitte teologien.
  —————-
  Nordhaug forklarar enkelt kva denne teologien går ut på.

  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread107925/

  “I det gammeltestamentlege Israel er Jerusalem sentrum i landet, og templet er sentrum i Jerusalem. Når templet kommer i en ny stilling i den nye pakt, får det følger for Jerusalem og for landet. Alle Israels løfter og privilegier, også landløftene, utvides nå til å gjelde både jøder og hedninger i Kristus. Landet som Guds folk skal arve er ikke lenger et territorium i Midtøsten,..”

  Opphavet til denne forvirringa er PAULUS.

  Det er han som har omdefinert og omtolka GT sine tydeleg ord.

  Veldig mange kristne innanfor alle grupperingar ser ikkje lenger på det bokstavlege Israel og dete bokstavlege Jerusalem som oppfyllinga av profetiane.

  Adventistane les inn seg sjølv i tekstane.
  Jehovas Vitne les det på sin måte.
  Nordhaug og kyrkja omtolkar det i si verd.

  Teksten i Sakarja 14 (som Kjell siterer) er likefram og tydeleg.

  Verdsnasjonane går til krig mot Israel. Byen vert teken, kvinnene vert valdtekne og mange av innbyggjarne vert ført i fangenskap. Så grip Herren sjølv inn og straffar Antikrist/dyret og dei som fylgjer han.

  Av teksten ser me at livet skal halda fram HER PÅ JORDA og folkeslaga må koma for å tilbe og halda lauvhyttefesten.Om dei ikkje gjer det, vil det ikkje koma regn over dei.

  Pga Paulus sine mystiske ord greier mange ikkje å lesa desse tekstane på normal måte.

  Yeshua advara mot å verta ført vill.
  Me er inne i dei siste 13 åra og det er rart om ikkje Satan har lykkast. Profetiane fortel at på slutten fylgjer storparten av menneska Antikrist og den falske profet.

  Fyrste løgna til Paulus var at han hadde sett Jesus i ørkenen.
  Det var og fyrste advarselen Yeshua gav.

  “Om de altså sier til dere: «Han er ute i ødemarken», så gå ikke dit ut,”..
  —————
  Mange kristne har eit heilt urealistisk syn på kva som skal skje ved Messias kome.
  Dei fleste trur dei skal flyga ut i lufta og forsvinna vekk frå jordkloden.

  Heile GT lærer at Messia kjem tilbake til bokstavlege Jerusalem og skal styra kloden frå
  tempelet i Jerusalem.
  Nordhaug har ingen kunnskap/forståing om at det bokstavlege tempelet vil verta gjenoppbygd om nokre år.

  Paulus omdefinerer kven som er jøde.

  “Omskjærelsen gagner deg nok, men bare hvis du holder loven. Dersom du bryter loven, er du som en uomskåret. 26 Men hvis en som er uomskåret, holder lovens bud, skal han ikke da regnes som omskåret, enda han ikke er det? 27 Den som i det ytre er uomskåret, men som holder loven, skal dømme deg. For du bryter loven, enda du har lovens bokstav og er omskåret. 28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og den rette omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved Ånden.”

  Det er totalt i strid med det Gud lærer i 1 Mosebok 17.

  I Åp 2 og 3 vert desse avslørt.

  “Jeg vet om det du har gjennomgått og vet at du er fattig – og likevel rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge.”

  “Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, av dem som lyver og sier de er jøder og ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. 11 Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone!”

  Som teksten viser er Satans synagoge desse som på falskt grunnlag kallar seg jødar.

  Det er desse som vert dei ekte jødane sine verste fiendar på slutten.

  http://certainsoundministry.com/wp-content/uploads/2009/10/Fall-Feasts2.jpg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *