Fra Dagen: Flagg til besvær for biskop Halvor Nordhaug

“Biskop Halvor Nordhaug nektet å tale i Hordvik bedehus i Åsane før et israelsk flagg var fjernet fra veggen ved alteret,” melder avisen Dagen torsdag i en nyhetssak. I følge Dagen skal biskopen i den norske frafallskirke ha sagt – Vi begynner ikke gudstjenesten før det flagget er fjernet. Og et lydig bedehus styre gjorde som biskopen krevde, nemlig å få fjernet flagget før “gudstjenesten” begynte og i kommentarfeltet i Dagen reagerer endel lesere med berettiget harme. Den norske kirke har lenge vist klare tegn på å vende seg bort fra bibelsk kristendom og den lille rest av oppriktige kristne som ennå befinner seg i innenfor kirkens dystre murer. 

Den norske kirke viser stadig tydeligere og tydeligere tegn på å ikke være en sann kristen kirke. Når biskopen i Bjørgvin nekter å avholde sin “gudstjeneste” fordi det hang et israelsk flagg i bedehuset han har visitas i er det et tydelig tegn på at vi står overfor en bordflaggbiskop og en kirke som ønsker å være politisk korrekt. Kristendommens slektskap til jødiske tro og det jødiske folk, og dermed dermed også til opprettelsen av den jødiske staten Israel er noe selv ikke horden av liberale teologer kan fornekte, og når det lokale bedehusstyret gjør knefall for biskopen og kaster ut flagget, signaliserer det et åndelig svekket bedehusstyre. Etter mitt syn burde bedehusstyret fortalt Bjørgvin biskopen at flagget skal forbli, men du kan gå, for Jesu levende kirke klarer seg godt uten slike ulver i bispeklær. Jeg forstår godt de av Dagens lesere som reagerer med avsky på biskopens freidige og respektløse opptreden overfor kristne som gjennom å ha et israelsk flagg i lokale ønsker å signalisere støtte til staten Israel. “Det er jo skikkelig splittende. Men som du vet gjør Satan sitt beste for å få fjernet Israel fra denne jorden. Og da bruker han dem som er venn med ham. Men heldigvis skal Gud fjerne alle dem som går imot Israel,” skriver Irene i Dagens kommentarfelt. “Det er tydelig at biskopen bare ser politikk, og ikke at Israel fortsatt er Guds land gitt til jødene til evig tid. Det er også trist at de tar ned flagget og “bøyer kne” for biskopen. De skulle heller ha nektet å etterkomme biskopens befaling,” skriver Terje. “Bedehusbevegelsen på den lutherske siden burde ha kommet seg ut av den norske kirken for lenge siden, 2. Tim 3:5,2 skriver John Tangerås, et synspunkt vi lett kan stille oss bak.

Flere reaksjoner

“En kan ikke fornekte Israel flagget. det er jo det samme som å fornekte Israels Gud, Jesus Kristus Guds sønn. Israel er hemmeligheten til Guds frelse. Jakob, slåss mot engelen og vant , og han sa at han ikke vill slippe ham før han hadde velsignet ham . Da fikk Jakob navnet Israel. Dem som er velsignet med det navnet skal bli frelst. Navnet Jesus, bærer hemmeligheten som han har fått fra sin fader Israels Gud. Satan fornekter alt som har med Israel å gjøre og ønsker derfor utslette Israel fra den verden. Men Gud skal drepe ham og sette dem som tror på Jesus kristus fri. Sakarja. 14. 9 + 12. Da skal israelsk-flaggHerren være Konge over hele jorden. Den dagen skal skal Herren være EN OG HANS NAVN ET. i verset 12, kan en lese. Dette er plagen som Herren lar ramme alle folk som går til krig mot Jerusalem, Israel.. Han skal la kjøttet råtne på dem mens de ennå står på føttene . Øynene skal råtne i hulene sine og tungen råtne i munnen på dem. Det er hårde ord! Men dette er beregnet til dem som dreper dem som er Guds barn. Se dere rundt om i verden. Jeg mener les og se det som skjer på TV. Hvem er det som dreper dem som tror på Jesus Kristus. Denne biskopene som ikke vil be i kirken på grunn av flagget Israel, skal selv svare for det..” argumenterer Irene igjen og får støtte av Gabor: “Og som vi kan se på illustrasjons foto, først ble korset “nøytralisert” ved å male det hvit. Nå er Israels flagg fjærnet for ikke å vekke anstøt hos de politisk korrekte. Hva blir det neste? Skal Kristus også fjærnes forr å tekkes de human etikerne? Så bare kjærlighets guden blir igjen, dvs. kjærlighets guden Eros som skal inkludere alt mellom himmel og jord med altomfattende og betingelsesløse “kjærlighet”. Hva dette enn måtte være for noe.” “Får Jesus lov til å vere til stades? Kanskje på siste benk nede ved utgangsdøra? Han blir vel den neste som må vike plassen når biskopen skal fronte erstatningslæra!” spør Henrik Leirvik og Ole Kristen Wastvedt slår fast dette:  “Den som velsigner Israel, skall jeg velsigne, (dvs. Gud) dette står i Gud ord. Biskopen velger å høre på løgnen i media. Å støtte Israel er ikke politikk. Israel er viseren på Guds klokke.” Hele saken kan leses fra Dagen.no

 

i