Hvorfor tredje verdenskrig kan være nærmere enn vi tror

Begrepet “den tredje verdenskrig” er et begrep som har skremt vannet av mennesker i
mer enn 60 år. Mange kristne har hørt eller lest profetier om at en tredje verdenskrig vil kina-navymåtte komme og mange kristne leser profetordet i Skriften dithen at en tredje verdenskrig er en forutsetning både for at Antikrist kan tre frem og at menighetens bortrykkelse vil kunne finne sted. Vår kjære og nå avdøde Emanuel Minos siterte ofte denne profetien omkring den tredje verdenskrig: “Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, – og ifra helt uventet hold.” Andre igjen mener at de konflikter vi i dag kan bivåne i Midtøsten og Ukraina kan være en sped start på en tredje verdenskrig og andre igjen peker på situasjonen i Sør-Kinahavet hvor Kina viser militære muskler.

USA og Kina føler hverandre nå på tennene i Sør-Kina havet og USA vurderer nå utplassere marinestyrker i Sør Kinahavet som en respons på den kinesiske militære opprustning. Rick Wiles i “TruNews” ser noe langt mer farlig i vår fremtid enn kinesisk etterretning. Nemlig den tredje verdenskrig. Sør-Kinahavet er et område med mange omstridte territoriale krav og dersom USA tyr til tiltak og blander seg inn, vil Kina anse dette som provoserende, melder CNN. Er et slikt skritt sammenlignbart med attentatet på Franz Ferdinand? Et attentat som utløste første verdenskrig. Se klippet fra Jim Bakker Show og si gjerne hva du selv tenker om temaet