Myndighetene i Los Angeles truer John MacArthur med arrestasjon og bøter for å holde kirken åpen -kristenopprøreret mot myndighetenes Corona-lover brer seg

Kristen-opprøret mot tyranniske Corona-forskrifter som innskrenker kristnes rett til å komme sammen til gudstjenester og møter sprer seg. Som tidligere rapportert fra den demokrat-styrte delstaten California, har den verdenskjente kristne pastoren John MacArthur valgt å holde kirken åpen i strid med kravene fra guvernør Gavin Newsom (D) Den kristne pastoren som mener at myndighetenes forbud mot gudstjenester og nektelse av at kristne kan synge salmer og lovsanger i sammen, er i strid med den grunnlovsfestede retten til religionsutøvelse. MacArthur som er pastor for en megakirke har forfatter mer enn 400 bøker og blir ansett som en åndelig autoritet med stor innflytelse. Etter at MacArthur tok til orde for sivil ulydighet har de venstrevridde myndighetene i Los Angles truet både med bøter og arrest, dersom han ikke etterkommer deres ordre som forbyr kristen virksomhet og avholde innendørs gudstjenester begrunnet med påstått Covid-19 smitte Les videre

Velkommen til kirken -abortprest Per Kørner kastet ut av kirken

Under bispeinnsettelsen i Tromsø Domkirke søndag, skjedde en uventet hendelse, abortprest Per Kørner søkte frem til alteret for å be

En mann gikk frem til alteret under nattverden, og ifølge vitner så det ut til at mannen forsøkte å sette seg ned og be foran alteret – like ved kongen. Fjernet mannen: Det falt ikke i god jord hos vaktene under innsettelsen. En av dem tok tak i mannen, men det måtte to menn til for å fjerne ham fra alteret. Mannen ble ført bort fra kirka gjennom en sidedør. – Så noe i sidesynet Operasjonssentralen i Troms politidistrikt har ikke hørt om hendelsen. Den nye biskopen, Olav Øygard, fikk med seg hendelsen. – Jeg så noe foregå i sidesynet. Jeg vet ikke noe om hva mannen ville oppnå, eller hva han forsøkte å gjøre, sier biskopen til Nordlys etter vigselens slutt. I ettertid er det blitt kjent at det var den kjente abortmotstanderen Per Kørner som ble kastet ut av kirken. Les videre