Velkommen til kirken -abortprest Per Kørner kastet ut av kirken

Under bispeinnsettelsen i Tromsø Domkirke søndag, skjedde en uventet hendelse, abortprest Per Kørner søkte frem til alteret for å be

En mann gikk frem til alteret under nattverden, og ifølge vitner så det ut til at mannen forsøkte å sette seg ned og be foran alteret – like ved kongen. Fjernet mannen: Det falt ikke i god jord hos vaktene under innsettelsen. En av dem tok tak i mannen, men det måtte to menn til for å fjerne ham fra alteret. Mannen ble ført bort fra kirka gjennom en sidedør. – Så noe i sidesynet Operasjonssentralen i Troms politidistrikt har ikke hørt om hendelsen. Den nye biskopen, Olav Øygard, fikk med seg hendelsen. – Jeg så noe foregå i sidesynet. Jeg vet ikke noe om hva mannen ville oppnå, eller hva han forsøkte å gjøre, sier biskopen til Nordlys etter vigselens slutt. I ettertid er det blitt kjent at det var den kjente abortmotstanderen Per Kørner som ble kastet ut av kirken.

Kørner gikk fram mot alteret under nattverden, og satte seg ned like ved kong Harald. To per_kooernersivile politimenn bar ham så motvillig ut av kirken, før gudstjenesten fortsatte som normalt.. Abortmotstanderen gjennomførte en lignende demonstrasjon i Bergen i 2009, iført en gul refleksvest med bibelsitatet «Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg» på ryggen. I 1991 stiftet Kørner det såkalte Strandebarm Prosti, som en protest mot kirkens abort- og homofilisyn, sammen med Børre Knudsen og Ludvig Nessa.  Siden dette dreide seg om en abortaksjon er den tidligere refererte tekst fra Jacobs brev ikke relevant for historien. Kørner er neppe noen rik mann på gods og gull målt opp mot den kongelige pomp og prakt, og Kørners tilstedeværelse i kirken -ved alteret utgjorde ingen trussel mot kongen. Det kan ikke akkurat ha virket så veldig truende at en gammel kirkelig prest la seg ned med kirkens alter for å be.

 Var kong Harald virkelig i fare?

ABORTDEMONSTRASJON “Utgjorde 78 år gamle Per Kørner en fare for kong Harald i Tromsø domkirke søndag?” spør  Petter Olsen i ett innlegg i Dagen mandag og  vi siterer
“Det må vi anta at polititjenestemennene fra Den kongelige politieskorte (DKP) har ment – ettersom to av dem grep inn da abortmotstander Per Kørner forsøkte å knele ned ved alterringen under nattverden i Tromsø domkirke søndag, på gudstjenesten der Olav Øygard ble vigslet til biskop. Ifølge Aftenposten var det ingenting som tydet på at 78-årige Kørner forsøkte å få kontakt med kongen, som satt like ved alteret. Det er derfor naturlig å spørre hvilke vurderinger DKP gjorde da de fant det nødvendig å hinde Kørner i å be og geleide ham ut av kirken. DKP er underlagt Oslo politidistrikt (altså ikke Det kongelige hoff) og utfører sin tjeneste i nært samarbeid med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politimesteren i Oslo i henhold til gjeldende trusselvurdering. Er 78 år gamle geistlige abortmotstandere tatt inn i PSTs trusselvurderinger?” hele Petter Olsens innlegg kan leses fra avisen Dagen her

10 tanker om “Velkommen til kirken -abortprest Per Kørner kastet ut av kirken

  • Takk Tor. Så saken i Nordlys og siden dette åpenbart var en abort-markering er teksten fra Jakobs brev ikke relevant. Men Fuglesteg, det er intet som indikerer at Kørner er en IS terrorist. Ser at Nordlys også har endret sin nyhetssak om dette.

 1. Han burde kanskje ha stilt i den tradisjonelle prestedrakten. Da hadde han vært lettere å kjenne igjen. Både Nessa og Børre Knudsen brukte sine prestekjoler under aksjonene og var lett gjenkjennelige for alle. Kørner hadde aldri sluppet inn i kirken i prestedrakt, men han hadde fått kanskje mer oppmerksomhet omkring saken ved å bli nektet adgang, -og ingen hadde tatt feil av han og en mulig IS terrorist. Forøvrig ser jeg nøden som preger disse prestene. Den kirken de var glad i og som stod for det tradisjonelle 2000 år gamle budskapet smuldres vekk mens de maktesløse ser på. Det er et tidens tegn.

 2. (WORD FROM GOD TO LUKEWARM CHRISTIANS) You better seek ME now while I can yet be found, for you have never really sought ME. Your mouths proclaim that you believe in GOD, you say you believe in Jesus Christ, you say your souls are saved. Are they really? Do you think “I AM” impressed as you want MY Salvation and Gift at Calvary, and in your hearts you really do not want anything to do with ME? This makes ME want to puke! You believe there is one God? Thou doest well; the devils also believe, and they tremble. (James 2:19)

  Again and again I tried to get closer to you, but the closer I came the more offended you were and the more you hated ME. I, YAHUVEH want to puke as you lift your hands up to ME on Sunday, but they won’t lift up any of MY Commandments or Statutes. You are Pharisees in MY Eyes! Filled with the spirit of religion, filled with hate towards everyone who is truly filled with MY RUACH ha KODESH. I, YAHUVEH warn you again, as YAHUSHUA warned in times of old that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. (Matt 5:20)

  The Pharisees knew that YAHUSHUA was the MESSIAH, but they did not want anything to do with HIM. What makes you better than a Pharisee, as you know and believe that Jesus is the MESSIAH, but really do not want anything to do with HIM? Oh I’ll tell you who you will receive. It’ll be the lawless one, counterfeiting the name of Jesus you love so much, for this is the false messiah that won’t offend you and won’t demand holiness of you. Instead of that he will demand abomination being fulfilled, and everything I, YAHUVEH despise. He will call it love and acceptation.

  Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. You NEVER really gave me your lives, your free will. Your hearts hold dark secrets, and you are of such little faith that you do not even believe that I, YAHUVEH can see your hearts. There is NOTHING hidden, that won’t be revealed. There is NOTHING done in darkness, that I will not shine MY Light upon. I will hold those accountable that despise MY Name and all I truly am and demand, especially those that think they can fool ME by proclaiming their love for ME with their mouths, but really do not love ME.

  BEWARE for you are transgressing the greatest Commandment; Thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. You read MY Word, some of you can even perfectly memorize the Holy Scriptures, but the truth is, you have not one clue about the meaning of MY Scriptures. Satan blinded your hearts and minds, your ears will not hear as he filled it with wax. You have a problem as you do not have MY Anointing in you which enables you to understand the Holy Scriptures. You have the letter, but you don’t have the Spirit. Therefore you have death, for “the letter killeth” and “the Spirit giveth life”. Your relationship with ME is a dead relationship. Your faith in ME is dead, for faith without works is dead.

  Your works are proof for everyone to see if you really believe and love ME. You are like salt without savor, a lamp without oil, an unfruitful tree ready to be cursed. Heathen mock you as they see your hypocrisy, and by your hypocrisy you turn them away from ME instead of bringing them at MY feet. They think you represent ME, as you truly represent yourselves, for you use ME to look more holy than you are. You use ME for your own evil purposes. You are of such little faith, that you give 50% to ME, and 50% to the world. For in case I do not even exist, and heaven and hell is a fable, you still had your sins, lusts and fleshly desires in this world. And in case I do exist and YAHUSHUA MESSIAH is for real, you want to fool ME and quickly grasp salvation while you have been looking how far you can lean over the edge of hell!

  I, YAHUVEH know your true intentions. YAHUSHUA will spew you right out of HIS mouth for your lukewarm relationship with ME! YAHUSHUA came and will come in MY Name, HIS Name contains MY Name and is a reminder for friend and foe that YAH SAVES. What will you do one day, when I ask you; “are you MY Child? What’s MY Name then if “I AM” your Father?” What are you going to answer ME? For what child doesn’t know the name of his father? What child despises the name of his father? I, YAHUVEH warn you now as I will not fall for your spirit of showmanship, I will expose you for who you are and what your true intentions are.

  If you will not repent very soon, I will tell you; “Depart from ME, ye worker of iniquity, for I never knew you.” Repent today and come to ME in YAHUSHUA’s Name, let’s talk this over and give ME 100% of your life. Acknowledge ME and I will direct your paths. For I do not want to lose you, I do not desire to punish you or judge you. But you will leave ME no choice if you insist on walking your path of rebellion inspired by the lusts of your flesh. “I AM” ANGRY, but let MY Son YAHUSHUA appease MY Anger as you call out to HIS Name for forgiveness. I want to love you and hold you. Will you accept MY Blessing and turn from your wicked ways? Or will you accept MY Curses of Deut. 28 for the ones that disobey ME? It’s your choice today.

  • Are you a member of the AMIGTHYWIND group and live in Kristiansand Norway? interesting. I saw that your IP address placed you in Kristiansand

 3. Hei søkelys, Jeg er ikke medlem, men jeg tror på de profetiene som Gud taler gjennom Elisabeth Elijah. Jeg vil også advare om en som dere har anbefalt her på søkelys. Det er neptali1981. Han er falsk profet.

  • Hei troende. Jeg har sett noen av neptali1981 videoer (selvfølgelig ikke alle da vedkommende har svært mange videoer) de jeg har sett har vært informative nok. Kanhende ikke alt er like bra, men vi har forsøkt å ha en noe bredde i det som står under You Tube menyen, og som medium behøver vi ikke være 100 prosent enig i alt som disse kanalene presenterer. Jeg så av IP adressen at du er fra Kristiansands området, kanhende vi kan ta en prat en dag?

  • Jeg respekterer at du ønsker å være anonym. Ja, pluss en søkelys profil. Skal sjekke den videoen.

 4. Trodde nå kirken var et sted der folk kunne gå frem å be…

  Det er rett å slett ikke moralsk eller lovlig å kaste ham ut av kirken på den måten ! Det Mannen gjorde var helt 100% riktig å stille be en bønn for det ufødte barn !
  Hallo ,, dette er da ikke protest mot Alta vassdraget… Ganske så Utrolig !

Det er stengt for kommentarer.