Velkommen til kirken -abortprest Per Kørner kastet ut av kirken

Under bispeinnsettelsen i Tromsø Domkirke søndag, skjedde en uventet hendelse, abortprest Per Kørner søkte frem til alteret for å be

En mann gikk frem til alteret under nattverden, og ifølge vitner så det ut til at mannen forsøkte å sette seg ned og be foran alteret – like ved kongen. Fjernet mannen: Det falt ikke i god jord hos vaktene under innsettelsen. En av dem tok tak i mannen, men det måtte to menn til for å fjerne ham fra alteret. Mannen ble ført bort fra kirka gjennom en sidedør. – Så noe i sidesynet Operasjonssentralen i Troms politidistrikt har ikke hørt om hendelsen. Den nye biskopen, Olav Øygard, fikk med seg hendelsen. – Jeg så noe foregå i sidesynet. Jeg vet ikke noe om hva mannen ville oppnå, eller hva han forsøkte å gjøre, sier biskopen til Nordlys etter vigselens slutt. I ettertid er det blitt kjent at det var den kjente abortmotstanderen Per Kørner som ble kastet ut av kirken. Les videre