Det forbudte kors -kinesiske myndigheter fortsetter sin kampanje med å fjerne kors fra kirker

On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame;
and I love that old cross where the dearest and best, for a world of lost sinners was slain.

korsetDet er klokken 0400 på natten lokal tid den 17 oktober og hundrevis av uniformerte kinesiske sikkerhetsagenter sperrer av alle innkjørsler til landsbyen Kaiyang. De uniformerte klatrer deretter opp kirkeveggen, bryter seg inn i kirkebygningen og begynner sin gjerning med å fjerne kors i kirken. I følge “International Christian Concern” skal også myndighetene ha slått til og fjernet korsene i minst to andre kirker i Zhejiang provinsen samme dag. Denne kampanjen for å fjerne kors fra kirker og kristne forsamlingslokaler har pågått i regi av provinsmyndighetene i mer enn seks måneder. Nå, det eneste korset som tilhører Zengshan kirken i  Pingyang området blir nå voktet av nærmere ett hundre kristne.

Zhejiang provinsens myndigheter har lenge fjernet “ulovlige” kirkestrukturer skjult av nattemørke mens de fremdeles hevder at deres anti-kors kampanje ikke har noe å gjøre med religiøs forfølgelse. Myndighetenes hemmelige aktiviteter fortsetter på tross av det faktum at kinesisk lov forbyr tvungen fjerning av noe etter mørkets frembrudd. “Så dersom disse kors er forbudt, hvorfor blir de ikke da fjernet i dagslys,” spør kristne seg i området. “Provinsmyndighetene i Zhejiang må følge kinesisk lov og stoppe sin kampanje med ulovlig og rive ned kors om natten,” sa Sooyoung Kim, som er regional leder for “International Christian Concern” i Sørøst-Asia til Worthy News.

Ordet om korset en dårskap og håp

Historien om Jesus som døde på korset må være en historie vi aldri aldri må glemme. Over hele verden og i alle lag av folket gir korset der Kristus gav sitt liv for syndere, håp til mennesker av alle raser, hudfarge og bakgrunn. Folk i alle aldre, -på alle kontinent finner håp og liv i dette kors, men i mange land medfører troen på korset og han som gav sitt liv der, både forfølgelse, fengsel og endog død. Her i Norge tar vi kanskje for lett på ordet om korset, -men for tusener på tusener er korset symbolet på håp i en hverdag preget av trengsel og motgang og press. Må vi som kristne, her i Norge, -som har det godt-som slipper fengsel og forfølgelse aldri glemme den prisen Kristus betalte og heller aldri glemme troende brødre og søstre som går gjennom forfølgelse og trengsel  for korset skyld. “On the hill far away” er en vakker sang som minner oss om korset og Jesu død. Måtte vi aldri glemme korsets plass og betydning!

https://www.youtube.com/watch?v=xmUWy3g287g