Myndighetene i Los Angeles truer John MacArthur med arrestasjon og bøter for å holde kirken åpen -kristenopprøreret mot myndighetenes Corona-lover brer seg

Kristen-opprøret mot tyranniske Corona-forskrifter som innskrenker kristnes rett til å komme sammen til gudstjenester og møter sprer seg. Som tidligere rapportert fra den demokrat-styrte delstaten California, har den verdenskjente kristne pastoren John MacArthur valgt å holde kirken åpen i strid med kravene fra guvernør Gavin Newsom (D) Den kristne pastoren som mener at myndighetenes forbud mot gudstjenester og nektelse av at kristne kan synge salmer og lovsanger i sammen, er i strid med den grunnlovsfestede retten til religionsutøvelse. MacArthur som er pastor for en megakirke har forfatter mer enn 400 bøker og blir ansett som en åndelig autoritet med stor innflytelse. Etter at MacArthur tok til orde for sivil ulydighet har de venstrevridde myndighetene i Los Angles truet både med bøter og arrest, dersom han ikke etterkommer deres ordre som forbyr kristen virksomhet og avholde innendørs gudstjenester begrunnet med påstått Covid-19 smitte

I følge skrivelsen beordres MacArthur til å slutte å holde innendørs gudstjenester og dersom han nekter risikerer ham både bøter og pågripelse. Den 13 juli vedtok guvernør Gavin Newsom at det skulle være forbudt med inneservering på restauranter, kinoer, barer osv av frykt for Corona smitte. I 31 kommuner ble det også vedtatt at frisører, treningsstudioer og treningshaller måtte stanse all innendørs virksomhet. Det samme forbudet gjelder også gudstjenester og kirkelige aktiviteter inne i kirkerommet. Noen kirker har som resultat sporadisk holdt gudstjenester i friluft, men de fleste har valgt å avlyse. MacArthur som er pastor i Grace Community Church i Sun Valley, har sammen med eldsterådet vurdert hvordan de skulle svare på nedstegningen. I en tydelig uttalelse, konkluderer kirken med at de har en plikt fremfor Gud til å holde åpent. “Som hans folk er vi underlagt Hans vilje og bud som er åpenbaret i Skriften. Derfor kan ikke og vil vi ikke etterkomme et statlig pålagt moratorium for vår ukentlige menighetsgudstjeneste eller andre vanlige samlinger, ”heter det. “Overholdelse av disse reglene  ville være ulydighet mot Herrens klare befalinger,” er konklusjonen Mac Arthur og menigheten trekker.

Juridisk bistand

For å bistå seg juridisk i prosessen har Grace Community Church hyret inn juridisk bistand fra Jenna Ellis og Charles LiMandri, en advokat ved Thomas More Society. “Han, (Jesus) er menighetens hode,” sa MacArthur til Shannon Bream på“Fox News @ Night” under et intervju mandag. Guvernør Gavin Newsom er ikke kirkens overhode, ei heller borgermester Eric Garcetti,” slo MacArthur fast. Hvorvidt myndighetene kommer til å gjøre alvor av sine trusler om bøter og arrestasjon gjenstår å se, men det er ikke tvil om at de to myndighetspersonene som begge er demokrater, provoserer kristne med å kreve at disse skal stenge ned sine kirker, samtidig som kasinoer og spritsjapper får holde åpent. “Over hele USA gjør kirkeledere og pastorer nå åpent opprør mot tyranni og undertrykkelse fra liberale politiske ledere, sier Dr Steve Turley i sin oppdatering om det konservative opprøret som nå brer seg blant evangeliske kristne.

2 tanker om “Myndighetene i Los Angeles truer John MacArthur med arrestasjon og bøter for å holde kirken åpen -kristenopprøreret mot myndighetenes Corona-lover brer seg

  1. Han imponerer meg.
    Et eksempel…

    Takk for du viste meg ham, Søkelys. Det finnes ikke mange av hans kaliber.
    Vi har kanskje noen i Norge også.

Det er stengt for kommentarer.