Covid-19 hysteriet: California kirke ilagt 10 000 dollar i bot etter å ha hatt gudstjeneste med felles salmesang

Covid-19 galskap i det demokratisk styrte California. De demokratisk kontrollerte lokale myndighetene i California fortsetter å angripe evangeliske kristne som holder bønnemøter og gudstjenester i strid med lokale Corona-regler. Denne gangen er det en baptistkirke som er blitt ilagt en bot på 10 000 dollar eller 90 000 kroner fordi de avholdt innendørs gudstjeneste med fellessang i strid med lokale Corona-forskrifter. Menigheten som av smittevern-hensyn har praktisert sosial avstand, fjernet sangbøker og nå avholder to gudstjenester for å kunne praktisere sosial avstand greide ikke å forhindre at menigheten sang med i lovsangen, og for dette er de også bøtelagt. Lokale myndigheter har nedlagt forbud mot gudstjenester innendørs og fellessang for å hindre smitte av Covid-19 som har tatt livet av 0,000225 prosent av befolkningen. Les videre

Myndighetene i Los Angeles truer John MacArthur med arrestasjon og bøter for å holde kirken åpen -kristenopprøreret mot myndighetenes Corona-lover brer seg

Kristen-opprøret mot tyranniske Corona-forskrifter som innskrenker kristnes rett til å komme sammen til gudstjenester og møter sprer seg. Som tidligere rapportert fra den demokrat-styrte delstaten California, har den verdenskjente kristne pastoren John MacArthur valgt å holde kirken åpen i strid med kravene fra guvernør Gavin Newsom (D) Den kristne pastoren som mener at myndighetenes forbud mot gudstjenester og nektelse av at kristne kan synge salmer og lovsanger i sammen, er i strid med den grunnlovsfestede retten til religionsutøvelse. MacArthur som er pastor for en megakirke har forfatter mer enn 400 bøker og blir ansett som en åndelig autoritet med stor innflytelse. Etter at MacArthur tok til orde for sivil ulydighet har de venstrevridde myndighetene i Los Angles truet både med bøter og arrest, dersom han ikke etterkommer deres ordre som forbyr kristen virksomhet og avholde innendørs gudstjenester begrunnet med påstått Covid-19 smitte Les videre

Franklin Graham refser Demokratene fordi de lar lovløshet råde i gatene i deres egne delstater

Predikant-legenden Billy Grahams sønn, Franklin Graham er ikke redd for å stikke hodet bort i vepsebolet. Etter først å ha sett feige medlemmer av det demokratiske partiet, på bekostning av Covid-19 syke, lot seg presse til å jage Samaritan Purses feltsykehus ut av New York, reagerer Franklin Graham nå på at Demokratiske ledere ser ut til å støtte opp om ideen om å avvikle politiet. Man kan knapt tro hva som har skjedd med det demokratiske partiet som nå er blitt talsmenn for lovløshet og anarki Les videre