Covid-19 hysteriet: California kirke ilagt 10 000 dollar i bot etter å ha hatt gudstjeneste med felles salmesang

Covid-19 galskap i det demokratisk styrte California. De demokratisk kontrollerte lokale myndighetene i California fortsetter å angripe evangeliske kristne som holder bønnemøter og gudstjenester i strid med lokale Corona-regler. Denne gangen er det en baptistkirke som er blitt ilagt en bot på 10 000 dollar eller 90 000 kroner fordi de avholdt innendørs gudstjeneste med fellessang i strid med lokale Corona-forskrifter. Menigheten som av smittevern-hensyn har praktisert sosial avstand, fjernet sangbøker og nå avholder to gudstjenester for å kunne praktisere sosial avstand greide ikke å forhindre at menigheten sang med i lovsangen, og for dette er de også bøtelagt. Lokale myndigheter har nedlagt forbud mot gudstjenester innendørs og fellessang for å hindre smitte av Covid-19 som har tatt livet av 0,000225 prosent av befolkningen. Les videre