Covid-19 hysteriet: California kirke ilagt 10 000 dollar i bot etter å ha hatt gudstjeneste med felles salmesang

Covid-19 galskap i det demokratisk styrte California. De demokratisk kontrollerte lokale myndighetene i California fortsetter å angripe evangeliske kristne som holder bønnemøter og gudstjenester i strid med lokale Corona-regler. Denne gangen er det en baptistkirke som er blitt ilagt en bot på 10 000 dollar eller 90 000 kroner fordi de avholdt innendørs gudstjeneste med fellessang i strid med lokale Corona-forskrifter. Menigheten som av smittevern-hensyn har praktisert sosial avstand, fjernet sangbøker og nå avholder to gudstjenester for å kunne praktisere sosial avstand greide ikke å forhindre at menigheten sang med i lovsangen, og for dette er de også bøtelagt. Lokale myndigheter har nedlagt forbud mot gudstjenester innendørs og fellessang for å hindre smitte av Covid-19 som har tatt livet av 0,000225 prosent av befolkningen.

Borgermester Lisa M Gillmor fra det demokratiske partiet velger bevist å angripe kristne.

Lokale myndigheter har bøtelagt North Valley Baptistkirke både for å ha avholdt gudstjeneste samt for å ha sviktet i å forhindre at folk snakker sammen eller tar del i lovsangen under North Valley Baptist menighets gudstjeneste, heter det i brevet fra myndighetene. “Santa Valley County forstår at det å synge og ta del i det vante og kjære under gudstjenesten kan falle naturlig for mange som deltar. Likevel, og som smittevern-eksperter har besluttet er det å synge sammen inne i et lokale og uten munnbind for å hindre Corona-virus partikler for å komme ut i luften -ikke tillatt. I brevet fra lokale myndigheter blir menigheten truet med ytterligere bøter på 5000 dollar pr overtredelse. I prinsippet kan dette bety at kirken vil få 5000 dollar i bot pr gudstjeneste, og ytterligere 5000 dollar i bot dersom de ikke forhindrer at menigheten tar del i lovsangen. I følge truslene fra den Demokratisk styrte Santa Clara County vil kirken ble ilagt ytterligere 5000 dollar i bot pr gang Corona-reglene ikke blir overholdt. Santa Clara County som er styrt av borgermester Lisa M. Gillmor fra det Demokratiske partiet ser ut til å være rammet av Covid-19 hysteri i den grad at de har mistet all normal dømmekraft. Samtidig som de tillater at både spritsjapper, kasinoer og utdelingssentre for Marijuana å holde åpen uten nevneverdige restriksjoner, har de hostet frem en rekke heller tvilsomme Corona-regler som er i strid med vår grunnlovsfestede rett til å komme sammen, sier pastor Jack Trieber. Da myndighetene i mars stengte ned samfunnet på grunn av det svært dødelige viruset, var pastor Trieber blant dem som lydig stengte kirken. Imidlertid, og etterhvert som alle forstod at viruset var langt mindre dødelig enn det ble hevdet valgte  North Valley Baptist kirke å åpne opp kirken igjen for gudstjenester, med en rekke smittevern tiltak på plass.

Myndighetene svarte på dette ved å gi menigheten forbud mot å komme sammen, og det ble slått fast at pastor Trieber med viten og vilje overtrådte både forbudet mot ansamling og forbudet mot fellessang. De antok også at kirken ikke praktiserte sosial avstand. Pastor Trieber mener på sin side at det er utenfor myndighetenes mandat å lage regler mot kirken. “Dette er Amerika,” sier pastoren i en video. “Å komme med befalinger som “du kan ikke synge i kirken” eller “du kan ikke tale uten et munnbind på ansiktet, går på tross av alle demokratiske verdier USA er tuftet på. I følge pastoren har myndighetene kun tillatt at menigheten kan samles i utendørs og at det maks er tillatt å samle 60 mennesker samtidig selv om myndighetene vet at det vanligvis kommer flere tusen mennesker til kirken. I en uttalelse oppfordrer pastor Jack Trieber myndighetene til å trekke seg tilbake og åpne opp for åndelig virksomhet i området. “Jeg så mine barnebarn for noen dager siden, og de var så bekymret for at bestefar skulle bli arrestert. Myndighetenes ulogiske regler er tortur for barna i menigheten. Det er på tide å avslutte denne fiendtligheten mot kirken og kristne. “Ja, det skal være trygt, ja vi skal være forsiktige, men området og menigheten trenger sin kirke,” avslutter pastor Trieber som ikke har noen planer om å bøye seg for urettferdige forordninger. Blant kristne over hele USA er det nå økende motstand mot det som er et myndighets-overgrep mot Jesu Kristi kirke.