Ben Shapiro forkjølet og i Corona-karantene -drøfter Joe Bidens fallende mentale helse

Fra sin egen stue, og i Corona-karantene -etter å ha blitt forkjølet, bruker Ben Shapiro, en konservativ amerikank/jødisk kommentator torsdagskvelden på å drøfte Joe Bidens helt åpenbare fallende mentale helse. Leger, kommentatorer og politiske kritikere stiller stadig flere kritiske spørsmål ved hvorvidt Joe Biden egentlig er mentalt egnet til å utfordre Donald Trump ved høstens valg. Joe Biden har lenge vist tegn på tiltagende demens, og det begynner virkelig å bli vanskelig å skjule for demokratene at deres kandidat er i ferd med å bli en katastrofe. Samtidig melder stadig flere medier, inklusiv Fredrik Græsvik`s TV2 at Trump er i ferd med å ta innpå Joe Biden på stadig flere meningsmålinger.

Ben Shapiro som er en konservativ, er blant dem som bruker å vite hva han snakker om. Shapiro er heller ikke redd for å komme med kritikk mot president Trump, dersom Trump trør feil. Shapiro er en røst det så avgjort er lærerikt å lytte til. Sett av en liten time til å lytte til Ben Shapiro`s vurderinger av Trump/Biden kampanjen.