Dagen da Gud ble menneske, om noen dager vil verden feire frelserens fødsel

Julens egentlige evangelium er budskapet om hvordan Gud ble menneske da Kristus
baby_jesus11Jesus omtalt som “Ordet” (gresk Logos) ble kjød og tok bolig i blant oss. Johannes evangeliet tar oss allerede i det første verset oss med tilbake til det som betegnes som “begynnelsen” og forteller oss at Kristus Jesus allerede “var” i begynnelsen og videre slår også Johannes evangeliet fast at dette Logos som er identisk med Kristus både var “hos Gud og at han “var Gud”, noe som senere blir forklaret med at Jesus var “ett med sin far”. Julens evangelium om barnet som ble født er også fortellingen om inkarnasjonens store under, og i Johannes 3,16 som ofte blir kalt den lille bibel, blir det slått fast at barnet som ble født i en stall i Betlehem, ikke var et skapt vesen, men Guds evige sønn. Les videre

Gud-mennesket -Bibelens lære om inkarnasjonen

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud..

Sammen med læren om treenigheten, (trinitetsdogmet) er undervisningen om ijanegilhafsahlnkarnasjonen (incarnatio) -Jese mennesketilblivelse -en av de bibelske bekjennelser som er blitt mest utsatt for angrep, polemikk og mistolkninger. Oldtidens kjetterske idémylder ble møtt av henholdsvis den apostoliske trosbekjennelsen Apostolicum (med sin moderform fra 100 tallet, dens videre utforming i det 2. århundret, og med en bekjennelsesform lik dagens fra ca. år 400 ) -den nikanske trosbekjennelsen Nikenum (forfattet år 325 og revidert 381) -og den athanasiske trosbekjennelsen Athanasium (fra ca. år 550) I disse credo bekjennes både den historiske Jesus fra Nasaret og Guds Sønn av evighet som èn og samme person,” skriver Jan Egil Hafsahl i denne artikkelen om et av den kristne menighets mest sentrale dogmer. Jan Egil Hafsahl er forstander for den frittstående menigheten Pilgrimsfolket som praktiserer en fellesskapstanke utfra mønsteret i det nytestamentlige skriftet Apostlenes gjerninger. Les videre