Dagen da Gud ble menneske, om noen dager vil verden feire frelserens fødsel

Julens egentlige evangelium er budskapet om hvordan Gud ble menneske da Kristus
baby_jesus11Jesus omtalt som “Ordet” (gresk Logos) ble kjød og tok bolig i blant oss. Johannes evangeliet tar oss allerede i det første verset oss med tilbake til det som betegnes som “begynnelsen” og forteller oss at Kristus Jesus allerede “var” i begynnelsen og videre slår også Johannes evangeliet fast at dette Logos som er identisk med Kristus både var “hos Gud og at han “var Gud”, noe som senere blir forklaret med at Jesus var “ett med sin far”. Julens evangelium om barnet som ble født er også fortellingen om inkarnasjonens store under, og i Johannes 3,16 som ofte blir kalt den lille bibel, blir det slått fast at barnet som ble født i en stall i Betlehem, ikke var et skapt vesen, men Guds evige sønn. Les videre