Dagen da Gud ble menneske, om noen dager vil verden feire frelserens fødsel

Julens egentlige evangelium er budskapet om hvordan Gud ble menneske da Kristus
baby_jesus11Jesus omtalt som “Ordet” (gresk Logos) ble kjød og tok bolig i blant oss. Johannes evangeliet tar oss allerede i det første verset oss med tilbake til det som betegnes som “begynnelsen” og forteller oss at Kristus Jesus allerede “var” i begynnelsen og videre slår også Johannes evangeliet fast at dette Logos som er identisk med Kristus både var “hos Gud og at han “var Gud”, noe som senere blir forklaret med at Jesus var “ett med sin far”. Julens evangelium om barnet som ble født er også fortellingen om inkarnasjonens store under, og i Johannes 3,16 som ofte blir kalt den lille bibel, blir det slått fast at barnet som ble født i en stall i Betlehem, ikke var et skapt vesen, men Guds evige sønn.

I Johannes beskrivelse av Jesu “væren” blir det slått fast at Jesus var Guds “monogenes” sønn, og dette ordet blir gjerne oversatt med ordet “enbåren” men betyr bokstavelig “eneste-født” hvorav “mono” går på den eneste, mens genes går på det å bli født. Jesus er med litt andre ord ikke et skapt vesen, men tiltrer den unike posisjonen som “enestefødt” og nettopp derfor kunne han også si at “før Abraham jeg er”. Kristi unike eksistens som et evig væren, en evighetsperson som ikke tilhører den falne skapelse, slik en rekke religiøse kjettere hevder. Å si at Jesus er en del av skapningen er det samme som å si at Jesus er under forgjengelighet, og dersom Sønnen tilhørte skapningen ville hans kors og blod ikke ha makt til å frelse. Sønnens pre eksistens som skaper er et helt sentralt punkt i den kristne kirkes kristologi. For 6000 år siden da Gud skapte himmel og jord og til sist det første menneske het det: “La oss gjøre mennesker i johannes-prologvårt bilde, i vår lignelse,” (1.Mos 1,26) og nettopp i dette verset blir vi kjent med Gud vår skapers flerhet. Gud er ikke bare et jeg, men også et oss! -og derfor kunne også Jesus si: “Jeg og Faderen, vi er ett,” (Joh 10,30) Jødene som raskt forstod hva Jesus her egentlig sa, ble så provosert at de tok opp stener for å steine ham. De forstod nemlig at Jesus her gjorde seg selv til Gud -og det var helligbrøde. Jesus selv gjennom sitt virke identifiserte seg svært mange ganger som Gud når han brukte “værens betegnelsen” “ego eimi” som betyr “Jeg er”. Svært mange andre religiøse skikkelser og lærere har opp gjennom tiden kommet og sagt “jeg skal vise dere veien til Gud” -men bare Jesus var frekk nok til å si “ego eimi” som til norsk er oversatt “Jeg er”.  Noe som har nøyaktig den samme betydning som det hebraiske tetagrammet “JHVH”. Som kjent blir konsonantene JHVH brukt om det hellige Guds navnet i GT. Det finnes i vår tid en rekke religiøse lærere, deriblant Jehovas Vitner som hevder at Jesus var det første Gud skapte, og at han dermed ikke er av evighet, -slik all evangelisk teologi hevder. For å få teologien sin til å passe inn med påstandene der Jesus kalles Gud i NT, har disse funnet på all slags teologisk fusk og vrir å vender skriftsteder til det ugjenkjennelige. Derfor oversetter også Vakttårn selskapets “oversettelse” Joh 1,1 slik: “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var en gud.” -Dermed har man gjort om Jesus til en skapt gud eller minigud som ikke er allmektig. Andre retninger vil videre hevde at Jesus ikke er/var Gud av “væren” men at hans status som Gud var noe han tilegnet seg gjennom lydighet eller på grunn av spesielle egenskaper. Men heller ikke en slik teori passer med Bibelens ord.

De tilba Kristus selv om man bare skal tilbe Gud

Å tilbe et menneske eller en engel eller noe av det skapte er helligbrøde i kristen teologi. I det nye testamentet ser vi flere ganger hvordan Jesus er gjenstand for tilbedelse og tvileren Thomas når han fikk se Jesu naglemerkede hender brøt da spontant ut med bekjennelsen: “Min Herre og min Gud”.  -Når barnet Jesus ble lagt i en krybbe var det Gud som lå der i krybben, og derfor ble han også tilbedt av de tre vismennene som kom med gaver fra Østen. “De falt ned og tilba det”, heter det i Matteus 2,11. Et sentralt punkt i bibelsk teologi er at man skal tilbe Gud alene og det var ikke bare som et lite barn, at Jesus mottok tilbedelse, men også etter at han var oppstått fra de døde, ble Jesus tilbedt av sine disipler. Bibelen sier at bare Gud skal jesus-krybbenvære gjenstand for tilbedelse og dersom Jesus ikke var Gud slik enkelte hevder, hadde nok disiplene blitt refset kraftig. I disse dager som vi feirer Kongen som ble født feirer vi også Gud som ble menneske i Jesus Kristus. I Kristus Jesus er hele guddommen legemlig tilstede står det i Kol 2,9 og Jesus sa også at dem som har sett meg, har også sett Faderen- så juleevangeliet er i sannheten budskapet om enheten mellom Faderen og Sønnen. Når vi nå står foran julehøytiden er det frelserens fødsel vi minnes og ikke alt det ytre stas som verden forbinder med jul. Må Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånds samfunn være med oss gjennom julen, og må Jesus Kristus, Guds sønn være sentrum for våre tanker i uken som ligger foran.

La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus,  han som, da han var i Guds jesus-wearing-the-thorn-of-crownsskikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik,  men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske,  fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.  Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn,  så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. (Fil 2,5-11) Med ønske om god jul til alle leserne av Søkelys

 

 

Facebook Comments

11 tanker om “Dagen da Gud ble menneske, om noen dager vil verden feire frelserens fødsel

 1. I følge lukas 2 var hyrden ute på Betlehems marker med sine får og lam da de ev englene fikk beskjed om Jesu fødsel. Og det skjer fra mars-April, ikke i desember. Det vi feirer i rundt 24.12 er kun en Katolsk villfarelse

  • Jeg er tilnærmet enig, det er lite sannsynlig at Jesus ble født den 24 desember, men så er vi likevel i den posisjon at hele verden feirer denne datoen som Jesu fødselsdag. I tillegg har verden inklusiv Guds menighet fylt opp det de tror er Jesu fødselsdag med en hel haug krimskrams som så avgjort ikke er bibelsk. Julenisser, juletrær, julebrus, julegløgg, juleskinke, julemarsipan, julegaver, juleøl, julefyll osv osv. Feiringen av Jesu fødsel e en sekulær kjøpefest hvor det er Mammon og grådighet som rår. Et grønt grantre med lys og kuler og flagg er jo koselig å ha i stua, men man kan like godt stille det opp i juni som i desember, da et grønt grantre har like lite med kristen tro og gjøre som et bjørketre. Rent personlig tror jeg vi skal minnes Jesu fødselsdag hver eneste dag, og takke Gud for at han gav oss freleren. En rett feiring av Kristi fødsel uansett hvilken dato den er på tror jeg vil være dette: Han sa også til den som hadde innbudt ham: Når du gjør gjestebud middag eller aften, da innbyd ikke dine venner eller dine brødre eller dine frender eller rike granner, forat ikke de skal be dig igjen, så du får gjengjeld! 13 Men når du gjør gjestebud, da be fattige, vanføre, halte, blinde! så er du salig; for de har ikke noget å gi dig igjen, men du skal få det igjen i de rettferdiges opstandelse. Luk 14,12-14

  • Hvem bryr seg om hvor tid Jesus egentlig ble fodt ? Det interesserer meg null at han kanskje ble fodt i mai eller juni.

   Det viktigste for utbredelsen av evangeliet er at vi paa en av aarets kaldeste og morkeste kvelder (jfr kalenderen) kan feire Jesus sin fodsel og at han faktisk ble fodt.

   Jesus og jula er det eneste positive man kan si om desember der (jfr kalenderen) man fryser og hutrer. Jeg vil endog hevde at titusener av nordmenn i de siste 1000 aarene har overlevd denne maaneden paa grunn av julefeiringen. Det er mange slekter som i aar fremdeles er her fordi vi i disse dager kan komme til hektene igjen. Men dette vet kun Gud selv.

   Jesus ble fodt og vi feirer det i denne ellers forferdelige maaneden. Vinn vinn vinn for alle, vil jeg si. Og saa ble kanskje Jesus fodt i mai. Men hvem bryr seg. Jeg er sikker paa at Sokelys for en gangs skyld er enig med meg her.

 2. Torstein Langesæter. Hvem er dette?
  Jesaja 7,14: “Derfor skal Herren selv gi dere et tegn; Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.”

  Jes. 9,6 “For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.”

  Kan det sies klarere?

  • Geir.
   Dersom du høyrer litt på jødane si utlegging av dette så forstår du at utrrykket som kristne ynskjer skal bety “JOMFRU”, betyr “UNG JENTE”.

   https://www.youtube.com/watch?v=jL4hUWzTO5Y
   THE VIRGIN BIRTH MYTH
   ————————
   Jesus er Guds Son etter kristne si meining.

   Korleis kan han vera “Evig Far” ?

   Jødane forklarar denne skriftstaden veldig tydeleg.
   Det er enkelt å forstå.

   https://www.youtube.com/watch?v=PUDQp4p-IVE

   Esaias 53 har td denne teksten i den norske bibelen.

   “Det var Herrens vilje å knusa han med sjukdom.
   Når hans liv er gjeve som skuldoffer,
   skal han sjå etterkomarar og leva lenge.
   Ved hans hand skal det lukkast, det Herren vil.”

   Til engelsk overset jødane teksten slik.
   Personen det er snakk om er Israel – Guds fyrstefødde son eller Guds tenar.

   “God desired to oppress him and He afflicted him If his soul would acknowledge guilt, he would see offspring and live long days, and God’s purpose would succeed in his hand.”

   Gud ville trykka han-ISRAEL-ned og la han verta ramma han-problem. Dersom Israel vedkjente eller innrømma skuld,ville Israel få sjå etterkomarar og leva lenge,og Guds plan ville lykkast gjennom han- Israel.
   ——————
   Dette var eit forsøk på å illustrera forskjelen i jødane si oversetjing og den som står i vår bibel.

   Gjennom heile Esaias er det Israel som er omtala.
   Kvifor skulle plutseleg det vera nokon annan meining i kapitel 53 enn det var i dei andre kapitela.

   ————————————-

   Det eg synest er spennande no er fødselsattesten til Obama.

   http://www.birtherreport.com/2015/12/video-sheriff-arpaio-takes-on-nbc-news.html

   Vil han verta avkledd om ikkje lenge?
   Profetien seier.

   http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

   *What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.”

   “Rabbi Shimon bar Yochai”
   kan du lesa om td her.

   http://www.torahcafe.com/jewishvideo/rabbi-shimon-bar-yochai-video_009d47993.html

  • Svar 2 til Geir.

   Det som vert tydelegare for meg dess meir eg les, er at Jesus er ei etterlikning eller eit “bilete av Gud”.

   Me skal ikkje laga oss noko etterlikning eller bilete av Gud.
   Det kallast avgudsdyrking.

   Gud er EIN, lærer jødane.
   Det er ingen utanom Han.
   Han er frelsaren.

   “Kven kan måla Herrens ande
   og gjera sitt råd kjent for han?

   14 KVEN HAR HAN SAMRÅDD SEG MED
   som kunne gje han forstand,
   læra han rettens veg,
   læra han kunnskap
   og visa veg til innsikt?” Esaias 40.

   Svaret er enkelt. Det finst INGEN.

   “Kven vil de likna Gud med,
   kva kan de setja opp som liknar på han?
   Eit gudebilete?” Esaias 40

   JESUS kanskje?

   Paulus skriv akkurat det motsette av det Herren Gud sjølv seier.

   “Han er biletet av den usynlege Gud,
   den førstefødde før alt det skapte.

   For i han vart alt skapt,
   i himmelen og på jorda,
   det synlege og det usynlege,
   troner og herredøme,
   makter og åndskrefter –
   ved han og til han er alt skapt.” Kol 1
   —————-
   Herren Gud seier det slik.

   …”så seier Herren,
   som skapte deg, Jakob,
   som forma deg, Israel:
   Ver ikkje redd!
   For eg har løyst deg ut,
   eg har kalla deg ved namn, du er min.
   …Før meg har ingen gud vorte forma,
   og etter meg skal ingen koma.
   Eg, eg er Herren,
   det finst ingen annan frelsar enn eg”.
   ————————
   På mange måtar er det deiligt å skjøna dette.

   Kor mange grusomme skriftstader har ikkje kristne fått sjeleangst av? Sadisme.

   “Om handa eller foten lokkar deg til fall, så hogg dei av og kast dei frå deg! Det er betre for deg å gå lemlesta eller halt inn til livet enn å ha to hender og to føter og bli kasta i den evige elden. 9 Og om auget lokkar deg til fall, så riv det ut og kast det frå deg! Det er betre for deg å gå einøygd inn til livet enn å ha to auge og bli kasta i helvetes eld.”

   Korleis forklarar jødane dette med fortapelsen?

   Jews don’t believe in Heaven & Hell: Rabbi Yaakov Cohen

   https://www.youtube.com/watch?v=xwRR8hBuPbg
   ————————-
   https://www.youtube.com/watch?v=L3jP4nLELyU

   EPISODE 20 ‘Heaven and Hell’ with Rabbi Tovia Singer

   Konklusjon.
   Herren Gud er sjølv frelsaren.
   Han treng ikkje eit menneskeoffer for å verta blidgjort.
   Han tilgjev om me vender om frå styggedomane.

   “For Herren skal halda dom med eld
   og med sverd mot alle menneske;
   mange er dei som blir drepne av Herren.

   17 Dei som gjer seg heilage og reine
   for å gå til hagane etter ein som er der inne,
   dei som ET SVINEKJØT, motbydelege ting og MUS,
   dei skal gå til grunne, alle saman,
   seier Herren…….FOR slik er den nye himmel
   og den nye jord som eg skaper,
   alltid skal stå for mitt andlet, seier Herren,
   slik skal dykkar ætt og namnet dykkar stå seg.

   “Og det skal skje:
   frå nymånedag til nymånedag,
   frå sabbat til sabbat,
   skal alle menneske koma
   og tilbe for mitt andlet,
   seier Herren…”Esaias 66.

 3. Torstein Langeseter skrev: “Kor mange grusomme skriftstader har ikkje kristne fått sjeleangst av? Sadisme.”

  Hvordan kan du trekke frem dette du som fremdeles lever i den gamle pakt? Der skal man jo steine folk for synder som er ganske vanlige idag. Eller hva med straffen som rammet egypterne eller de som syndet i orkenen og ble bitt av slanger osv?

  Og btw, siden du som sagt lever i den gamle pakt, hvorfor paabys det sonoffer? Hva symboliserer offerlammet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *