Gud-mennesket -Bibelens lære om inkarnasjonen

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud..

Sammen med læren om treenigheten, (trinitetsdogmet) er undervisningen om ijanegilhafsahlnkarnasjonen (incarnatio) -Jese mennesketilblivelse -en av de bibelske bekjennelser som er blitt mest utsatt for angrep, polemikk og mistolkninger. Oldtidens kjetterske idémylder ble møtt av henholdsvis den apostoliske trosbekjennelsen Apostolicum (med sin moderform fra 100 tallet, dens videre utforming i det 2. århundret, og med en bekjennelsesform lik dagens fra ca. år 400 ) -den nikanske trosbekjennelsen Nikenum (forfattet år 325 og revidert 381) -og den athanasiske trosbekjennelsen Athanasium (fra ca. år 550) I disse credo bekjennes både den historiske Jesus fra Nasaret og Guds Sønn av evighet som èn og samme person,” skriver Jan Egil Hafsahl i denne artikkelen om et av den kristne menighets mest sentrale dogmer. Jan Egil Hafsahl er forstander for den frittstående menigheten Pilgrimsfolket som praktiserer en fellesskapstanke utfra mønsteret i det nytestamentlige skriftet Apostlenes gjerninger. Les videre