Pilgrimsfolket, et annerledes menighetsfellesskap -satser på teltmøter i Oslo sentrum

Foto fra teltmøtet til Pilgrimsfolket

Kristen forkynnelse: Menigheten Pilgrimsfolket som er bosatt på på Dal i Eidsvoll og har jevnlige møter både i Møllergata 37 i Oslo og i Kroken 2, i Råholt i Eidsvoll kommune er for folk flest kanskje en ukjent størrelse. Menigheten som ble stiftet av Jan Egil Hafsahl i 1975 satser også i år på gammeldagse teltmøter midt i Oslo sentrum. Den litt spesielle forsamlingen som blant annet driver et nødhjelpsarbeid blant de aller fattigste i Romania er en menighet som sterkt vektlegger den bibelske koinonia-tanker der de kristne bor og lever i sammen. Fra 2 til 6 august vil menigheten være synlig i Oslo sentrum og det blir gammeldagse teltmøter på Youngstorget Les videre

Gud-mennesket -Bibelens lære om inkarnasjonen

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud..

Sammen med læren om treenigheten, (trinitetsdogmet) er undervisningen om ijanegilhafsahlnkarnasjonen (incarnatio) -Jese mennesketilblivelse -en av de bibelske bekjennelser som er blitt mest utsatt for angrep, polemikk og mistolkninger. Oldtidens kjetterske idémylder ble møtt av henholdsvis den apostoliske trosbekjennelsen Apostolicum (med sin moderform fra 100 tallet, dens videre utforming i det 2. århundret, og med en bekjennelsesform lik dagens fra ca. år 400 ) -den nikanske trosbekjennelsen Nikenum (forfattet år 325 og revidert 381) -og den athanasiske trosbekjennelsen Athanasium (fra ca. år 550) I disse credo bekjennes både den historiske Jesus fra Nasaret og Guds Sønn av evighet som èn og samme person,” skriver Jan Egil Hafsahl i denne artikkelen om et av den kristne menighets mest sentrale dogmer. Jan Egil Hafsahl er forstander for den frittstående menigheten Pilgrimsfolket som praktiserer en fellesskapstanke utfra mønsteret i det nytestamentlige skriftet Apostlenes gjerninger. Les videre