Pilgrimsfolket, et annerledes menighetsfellesskap -satser på teltmøter i Oslo sentrum

Foto fra teltmøtet til Pilgrimsfolket

Kristen forkynnelse: Menigheten Pilgrimsfolket som er bosatt på på Dal i Eidsvoll og har jevnlige møter både i Møllergata 37 i Oslo og i Kroken 2, i Råholt i Eidsvoll kommune er for folk flest kanskje en ukjent størrelse. Menigheten som ble stiftet av Jan Egil Hafsahl i 1975 satser også i år på gammeldagse teltmøter midt i Oslo sentrum. Den litt spesielle forsamlingen som blant annet driver et nødhjelpsarbeid blant de aller fattigste i Romania er en menighet som sterkt vektlegger den bibelske koinonia-tanker der de kristne bor og lever i sammen. Fra 2 til 6 august vil menigheten være synlig i Oslo sentrum og det blir gammeldagse teltmøter på Youngstorget

Jan Egil Hafsahl som leder Pilgrimsfolket er en kunnskapsrik og belest forstander uten formell teologisk utdannelse

Den norskstiftede forsamlingen Pilgrimsfolket som har sitt bofellesskap på Dal i Eidsvoll kommune er en forholdsvis ukjent menighet for de fleste lesere. Den frittstående menigheten som minner om pinsebevegelsen slik den tidligere var, ble stiftet så tidlig som i 1975 og siden da har menigheten holdt fast på de bibelske idealer om fellesskap og eiendomsfellesskap -slik vi møter den i de bibelske tekster i Apostlenes gjerninger. Menigheten som i uttrykksform og forkynnelse fremstår som pinsebevegelsen slik den var på 1960 og 1970 tallet blir ledet av Jan Egil Hafsahl. Hafsahl som er tydelig forkynner har skrevet flere bøker som spenner over temaer fra alt fra endetiden via dåpen til vekkelses og kirkehistorie.

Et annerledes folk

Slik så deler av storfamilien ut i 1986

Pilgrimsfolket er på ingen måte en helt ordinær norsk menighet. Menigheten som sterkt vektlegger menighets og fellesskapstanken vi finner i apostlenes gjerninger, eksempelvis fra Apg 2,44 hvor det står: “Og alle de troende holdt sig sammen og hadde alt felles,” samt Apg 4,32: “Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn, og ingen kalte det han eide for sitt eget; de hadde alt felles.” Utover det å holde fast på det ny-testamentlige menighetssynet, driver menigheten hjemmeundervisning og ingen av menighetens unge vil avtjene militær eller sivil verneplikt. Dette betyr at de unge ikke en gang vil møte på sesjon, og sitt totalnekt syn mener de å finne begrunnelse for i det nye testamentet samt i kirkefedrenes skrifter.

Deler av storfamilien 2012

Guds Ord og menigheten For Pilgrimsfolket er det Guds ord og menigheten livet dreier seg om, og menighetens medlemmer bor og lever i sammen i noe som minner om et kollektiv. Man spiser sammen, tilber Gud i sammen og arbeider i sammen gjennom et selskap som er opprettet med den tanke å finansiere menighetens liv og virke. Fellesskapstanken menigheten holder fast på betyr at det også er en plass for eldre og sjuke i storfamilen. Når barna er små blir de passet på av de eldre søstre i menigheten og når de gamle blir såpass gamle at de ikke lenger klarer å gjøre stort, vil de bli ivaretatt og hjulpet av de unge i familien. Ingen som bor og tar del i dette fellesskapet vil ende sine dager stuet vekk på et gamle eller sykehjem, -for menigheten vet å ha omsorg også for de eldre og tilsynelatende ubrukelige. Foruten å drive menighetsarbeid både i Oslo og på Eidsvoll, er Pilgrimsfolket sterkt engasjert i et arbeid blant fattige i Romania og jevnlig reiser folk fra menigheten ned til Romania med klær og annet som er samlet inn med tanke på de fattige. Menigheten som utgir bladene Pilgrimen og barnebladet “Høst” utgir også bøker og kristen musikk gjennom sitt eget forlag, og er du interessert i rimelig og brukt kristen litteratur, kan bruktbok antikvariatet Pilgrimen kanskje hjelpe deg. I boklisten finnes det tusenvis av titler av bøker skrevet av kjente og kanskje ukjente kristne forfattere.

Evangelisering og møter i Oslo

Noe av det som kjennetegner Pilgrimsfolkets arbeid i Oslo foruten de faste møtene er friluftsmøter og sommerens teltmøter på Youngstorget. Teltmøte-kampanjen i Oslo begynner onsdag 2 august med evangelisering på Egertorget fra klokken 16 og vekkelsesmøte i teltet klokken 19. Lørdag 5 august arrangerer menigheten offentlig torgmøte på Karl Johan som etterfølges av teltmøte klokken 19. Møtekampanjen i Oslo sentrum avsluttes med to møter i teltet søndag klokken 15 og 18, og kjenner vi Pilgrimsfolket rett, vil det bli en eller annen form for fellesmåltid i etterkant av møtet.  Mer informasjon om Pilgrimsfolkets virksomhet finnes på deres egen nettside “Pilgrimsfolket.no” og Søkelys vil benytte anledningen til å ønske forsamlingen Guds velsignelse over teltmøtene i Oslo. (Alle fotoer er hentet fra menighetens blad eller nettside)

NB: Det har i ettertid kommet frem opplysninger om en stygg side med Pilgrimsfolkets nå tidligere leder som er dømt for seksuelle overgrep mot flere kvinner i menigheten.

 

5 tanker om “Pilgrimsfolket, et annerledes menighetsfellesskap -satser på teltmøter i Oslo sentrum

 1. Det er lett å smile overbærende av religion som trøst for uopplyste og indoktrinerte mennesker, som sosial kulturtradisjon og meningsbærer for mange.

  Overgrep, svindel og terror er imidlertid også en del av bildet.

  Da blir barnetro og overtro Ikke lenger så uskyldig. Det er sannhet og fornuft som frigjør og utvikler, ikke uvitenhet og fordummende forestillinger.

  Så la oss fortsette å bygge et sekulært samfunn av solidaritet og medmenneskelighet uten forvirring og falskhet.

  1
  2
  • Du bör kunna lägga fram bevis för sådana allvarliga, ja rentav kriminella anklagelser.
   Pilgrimsfolket är en välsignelse. Inte minst för nödlidande i Rumänien, men även på annat sätt.
   Ta reda på vad du snackar om innan du snackar.

   Din medmänsklighet är bara hyckleri eftersom du anklagar de kristna på detta sätt och smutskastar församlingen Pilgrimsfolket.
   En dag ska även du stå inför Gud.

  • Pilgrimsfolket er en bibelsk menighet Larz Gustafsson.
   Jeg tror nok den kommentaren fra “bare innom” er generelt ment og ikke retter seg mot Pilgrimsfolket.
   Jeg heier på Pilgrimsfolket som jeg oppfatter som en sunn og god kristen forsamling hvor medlemmene elsker Jesus og praktiserer sin tro i overensstemmelse med Guds ord.

 2. Glöm heller inte Nardusmenigheterne.
  Där har jag haft meget god felleskap.

Det er stengt for kommentarer.