Sodoma -LGBT samfunnet avslørt -russisk dokumentar om det moderne vesten og sodomittene

Den sodomittiske ånd er i ferd med å overta hele den vestlige kultur, mens bibeltroende
kristne som holder fast på de gamle familieverdier blir drevet fra skanse til skanse.
Både staten, samfunnet og de sekulære folkekirker har kapitulert for den ånd og den sodomsynd som utløste Guds mektige vredesdom over fortidens Sodoma og Gomorra. Det kan se ut om biskoper, teologer og deler av presteskapet har rasjonalisert bort det alvorlige budskapet som ligger i den bibelske historien om Sodoma og Gomorra. Stadig flere kristne ligner nå på den bibelske figuren Lot,  som tok bolig i byene på sletten, og flyttet sine telt så langt som til Sodoma. Lot og hans to døtre ble reddet ut når Herrens ild falt, men glem ikke at Lot kone så seg tilbake, og Lots vordende svigersønner ble brent til døde når Herrens ild falt. USA og den vestlige verden bærer nå stadig sterkere preg av å være det moderne Sodoma, og kristne som taler ut og advarer mot det som skjer, blir enten latterliggjort eller stemplet som hat-kriminelle. Les videre

Amerikanske apostat kirker taper terreng og mister oppslutning

tomme-kirker2En rapport offentliggjort den siste av Pew  Research Center avslører at tallet på bekjennende kristne er i nedgang, statistikker som indikerer et økende frafall mest i de større religiøse kirkesamfunnene som blir ansett som frafalne.  Organisasjonen offentliggjorde sin rapport «Amerikas endrede religiøse landskap» tidligere i den uken og hevdet at «at den kristne andel av den amerikanske befolkningen er i klar nedgang og tallet på amerikanske voksne som ikke identifiserte seg med organisert religion har økt. Undersøkelsen ble utført mellom 4 juni og 30 september i fjor og 35 071 amerikanere ble spurt om deres religiøse tro. Undersøkelsen fant et 8 prosent fall i andelen av dem som identifiserte seg som kristne i forhold til for sju år siden, melder Christian News Network. Les videre