Sodoma -LGBT samfunnet avslørt -russisk dokumentar om det moderne vesten og sodomittene

Den sodomittiske ånd er i ferd med å overta hele den vestlige kultur, mens bibeltroende
kristne som holder fast på de gamle familieverdier blir drevet fra skanse til skanse.
Både staten, samfunnet og de sekulære folkekirker har kapitulert for den ånd og den sodomsynd som utløste Guds mektige vredesdom over fortidens Sodoma og Gomorra. Det kan se ut om biskoper, teologer og deler av presteskapet har rasjonalisert bort det alvorlige budskapet som ligger i den bibelske historien om Sodoma og Gomorra. Stadig flere kristne ligner nå på den bibelske figuren Lot,  som tok bolig i byene på sletten, og flyttet sine telt så langt som til Sodoma. Lot og hans to døtre ble reddet ut når Herrens ild falt, men glem ikke at Lot kone så seg tilbake, og Lots vordende svigersønner ble brent til døde når Herrens ild falt. USA og den vestlige verden bærer nå stadig sterkere preg av å være det moderne Sodoma, og kristne som taler ut og advarer mot det som skjer, blir enten latterliggjort eller stemplet som hat-kriminelle.

Før jeg skriver noe mer, la oss vende oss til teksten som forteller historien om Sodoma og Gomorras undergang: 1 Mos 19,12-29: “Da sa mennene til Lot: Har du ennå nogen her, enten svigersønn eller sønner eller døtre eller nogen annen som hører dig til i byen, bibel-teksterså før dem bort fra dette sted!  For nu skal vi ødelegge dette sted, fordi et sterkt klagerop over dem er nådd op til Herren, og Herren har sendt oss for å ødelegge det. Da gikk Lot ut og talte til sine svigersønner, dem som skulde ha hans døtre, og sa: Stå op og gå bort fra dette sted! For Herren vil ødelegge byen. Men hans svigersønner tenkte at han bare spøkte. Da nu morgenen grydde, skyndte englene på Lot og sa: Stå op, ta din hustru og dine to døtre som er her, forat du ikke skal bli revet bort på grunn av alt det onde som er gjort her i byen!  Og da han nølte, tok mennene ham og hans hustru og hans to døtre ved hånden, fordi Herren vilde spare ham; og de førte ham ut og slapp ham ikke før de var ute av byen.  Da de hadde ført dem ut, sa den ene: Fly for ditt livs skyld, se dig ikke tilbake og stans ikke på hele sletten, fly op i fjellene, forat du ikke skal bli revet bort!  Da sa Lot til dem: Å nei, Herre!  Se, din tjener har funnet nåde for dine øine, og stor er den miskunnhet du har vist mig ved å frelse mitt liv. Men jeg kan ikke fly op i fjellene; for da kunde ulykken nå mig, så jeg døde.  Se, byen der borte er nær og lett å fly til, og den er liten; la mig da fly dit – er den ikke liten? – så jeg kan berge livet!  Da sa han til ham: Vel, jeg har også bønnhørt dig i dette stykke; jeg skal ikke ødelegge den by du taler om.  Skynd dig, fly dit! For jeg kan intet gjøre før du kommer dit. Derfor kaller de den by Soar*. Solen var gått op over jorden da Lot kom til Soar.  Da lot Herren det regne svovel og ild – fra Herren, fra himmelen – ned over Sodoma og Gomorra.  Og han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste på marken.  Men Lots hustru, som fulgte efter ham, så sig tilbake; da blev hun til en saltstøtte.  Tidlig om morgenen gikk Abraham til det sted hvor han hadde stått for Herrens åsyn.  Og han så utover Sodoma og Gomorra og utover hele landet på sletten; da fikk han se at røken steg op fra landet som røken fra en smelteovn.  Således gikk det til at da Gud ødela byene på sletten, da kom Gud Abraham i hu og førte Lot midt ut av ødeleggelsen – dengang han ødela de byer som Lot hadde bodd i. (fra 1930 oversettelsen)

En stor katastrofe 

Utslettelsen av Sodoma og Gomorra hadde i vår tid blitt ansett som en stor katastrofe. Nyhetskanalene hadde brakt bilder av forbrente lik og dødstallene hadde vært skyhøye. Kanskje så mange som flere hundretusen mennesker ble drept da Herren lot ild og svovel regne over befolkningen i Sodoma og Gomorra og vi kan bare forestille oss smerteskrikene når ilden traff bygninger og satte alt i brann. Menneskene hadde gjort sitt verk, og Guds vrede hvilte tungt over befolkningen. Og når Herrens dom rammet ble ingen spart. Neste dag steg røken opp fra området som et vitnesbyrd om Guds homo-dronningenhandling. Den troende Abraham som levde i Kanaans land var på forhånd blitt varslet om hva Herren hadde planlagt å gjøre. Og Abraham var frimodig, tok noen skritt nærmere Gud og ba han spare byene for han viste at midt i dette kaoset av synd bodde hans nevø, Lot og familie. Men Abraham fikk nei på sin bønn til Gud, og historien forteller videre at Guds engler kom til Sodoma på kvelden. Dette skulle bli den siste kvelden for Sodoma og sodomittene noensinne. Neste dag lå alt i aske, og bare Lot og hans to døtre kom ut av det hele, etter å ha blitt nærmest presset til å rømme. Historien om Sodoma er en påminnelse om tre ting, først at Gud ikke tåler den synd som preget byene, nemlig homoseksualitet, dernest at det kommer en dag da det ikke lenger er mer nåde og tid tilbake, og tilslutt det faktum at Gud helt til det siste søker å redde de rettferdige. (Foto: Hillary Clinton lover og promotere homoagendagen)

Vår tid er Sodoma

Samfunn, stat og kirke har nå gitt full aksept for at mennesker kan leve ut den synd som forårsaket og utløste Guds dom over Sodoma. USA og Vesten, inkludert vårt eget land, har forlengst gitt sitt ja til det unormale, og de sekulære folkekirkene som nå er apostate religionsamfunn gir villig sin velsignelse til det. I vår norske kirke er det faktisk
sodomittene som bestemmer og den minoritet som ennå sier nei, vil kunne reservere seg frem til alle sier ja. Det unormale er blitt normalen. I Vesten snakker vi nå om en postkristen æra. Hedenskap og dyrkelse av synden blir den nye normalen, og de som protesterer blir kalt “hatere” eller intolerante fordi de ikke går på kompromiss og gir sitt aksept til det som skjer. Ute i den nye kristne verden, de land som før var “mørke kontinent” står kirkene bare å undres over hva som skjer i de land som gav dem evangeliet. Evangeliets og troens forsvarere befinner seg ikke lenger i fakulteter, men er sodomitternå langt på vei fordrevet til frie mindre menigheter som snart vil bli kalt for sekter. Den vestlige verden er i ferd med å bli det moderne Sodoma. Og i den russisk produserte dokumentaren: “Sodom” som er en hardtslående og viktig film blir LGBT agendaen avslørt.   Her blir LGBT samfunnet omtalt som “sodomitter” og dokumentaren, som er produsert av “Russia Insider” tegner et rystende bilde av hvordan Sodoma anno 2016 er blitt. Russland har som kjent, på tross av vestlige politikere, inklusiv Erna Solbergs protester, valgt en annen linje overfor sodomittene og søker å hindre samme utvikling i Russland. “Homoseksuelle menn ønsker å få seg guttebarn, og lesbiske vil ha jenter, hvorfor? En historie fra New Zealand viser hvordan to homofile menn foto) adopterte en russisk gutt. Hvorfor? Etter flere år fant man ut at gutten ble deres sex-objekt. Fra han var liten til han var seks år, var han det “omsorgsfulle” homofile ekteparets leketøy. Mennesker i vår tid er utsatt for en kynisk og manipulerende hjernevask hvor våre sinn og tanker skal hjernevaskes til å godta homoseksualitet og pervers adferd. Den tradisjonelle familien med far og mor skal ødelegges og TV, film og massemedia er virkemidlet som anvendes. Historier om å komme ut av skapet får stor spalteplass og selv NRK som vi er tvunget til å betale for enten vi ser på kanalen eller ikke, er her i vårt land det viktigste instrumentet for denne systematiske hjernevasken. Sodomas synd skal tres ned over hodet på våre barn via skolen og foreldre tør knapt protestere. Vi trenger alle å se hvilken åndsmakt som nå fritt får påvirke, og kristne foreldre bør så avgjort søke å kontrollere hva slags hjernevask barna får. Den russisk produserte videoen “Sodom” avdekker LGBT løgnen og viser hvordan det nye Sodoma er. Den russiske dokumentaren som er vist på russisk tv viser også hvordan konservative kristne i Europa og Amerika som nå blir forfulgt, fordi de ikke følger strømmen eller vil bidra til homoseksuelle “ekteskaps-seremonier”. Faktisk kan man i Tyskland bli fengslet for å nekte å la barna gjennomgå seksualundervisning eller “homohjernevask” i skolen Dokumentaren under krever nesten en time av din tid, men det er en vel anvendt time! Si gjerne din mening, men uansett hvordan vi snur og vender på det: Vesten er det nye Sodoma….Og videoen, selvfølgelig slettet fra YouTube

19 tanker om “Sodoma -LGBT samfunnet avslørt -russisk dokumentar om det moderne vesten og sodomittene

 1. Bibelen beretter at på samme måten som det var i Lots dager, slik skal det bli før Menneskesønnen kommer til Oljeberget for å opprette sitt rike i denne verden. Hva var det så som kjennetegnet Lots dager og byene Sodoma og Gomorra, der Lot valgte å slå seg ned? Jo, Sodoma står i Skriften som et symbol på den ugudelige verden, og ikke minst dens umoral. Sodomas store synd var homofili, derfor kalt sodomi.

  Les videre her: https://bibelogtro.wordpress.com/2015/04/15/i-sodomas-port/

 2. Veldig bra artikkel, Søkelys. Ja, dessverre er alt blitt snudd på hodet og det som tidligere var galt og perverst er nå rett og riktig. Det viser hvor langt vi er kommet bort fra Guds ord.
  Jeg er bekymret for våre barn som blir indoktrinert i dette allrede i barneskolen.

  • Jeg er mer bekymret for de barna som vokser opp uten mulighet til å få være den de er. Enten de er kristne, enten de er ikke-troende, enten de er homofile eller heterofile.

   Homofili er ikke perverst. Interesse for andres privatliv er derimot perverst.

 3. Dette sa David Wilkerson i boka “Visjoner” fra 1973:
  “Det er bare to krefter som hindrer homofile å fullt vie seg til sin synd. En er samfunnets avvisning, den andre er kirkens undervisning. Når samfunnet ikke lenger avviser deres synd og stempler det som unormal, men heller aksepterer dem og oppmuntrer dem i deres unormale livsstil, og når de kristne ikke lenger forkynner det som synd, uten ser gjennom fingrene med deres seksuelle aktiviteter, da eksisterer det ikke lengre noen hindring. Slusene er åpne og de homofile oppfordres til å leve i sin synd.
  I mitt syn, så jeg disse to sperringer ble fjernet. Når det skjer, så den resultatet kaos.”

  • Kaos for hvem? For deg som ikke takler at dine medmennesker får leve det livet de har?

   DIn tro skal på ingen måter ramme andre. Dersom du selv er homofil er det helt greit om du ønsker å leve slavisk etter Bibelen, leve i sølibat. Men ikke forvent at andre skal føye seg etter din tro. En bare kun dette livet, og det er altfor kort til å leve etter andres overbevisning.

  • Et samfunn som har avskaffet Gud og fått det unaturlige til å bli naturlig kan ikke bestå. Det er dømt til undergang.

 4. Kristne sier ofte at Gud ikke graderer synd. Men Bibelen omtaler to kategorier; synd og overtredelser:
  Jes. 44,22 “Jeg stryker dine overtredelser bort som en tåke og dine synder som en sky”. Am. 5,12 “For jeg kjenner de mange overtredelser og de tallrike synder dere har gjort…”
  Rom. 4,7 “Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult”.

  Synd er å bryte Guds lov ifølge 1. Johannes 3,4; “”Den som synder, bryter loven, for synd er lovbrudd”. I 1. Johannes 5,17 står det: “All urett er synd; men ikke all synd fører til død.” Ved overtredelse har man derimot passert en viktig grense. Da har man gått over til perversitet og dersom man ikke vender om er straffen nødt til å komme. I Lot’s tid var perversitet blitt det naturlige og Gud straffet med å ødelegge byene og hele sletten.
  De som tror at Gud ikke mener det han sier i sitt ord vil få seg en stygg overraskelse.
  “For Herren din Gud er en fortærende ild, en nidkjær Gud.” 5. Mosebok 4,24.

  • Interessant! har lest disse bibelversene mange ganger, men har ikke tenkt over det slik du beskriver det.

 5. Jeg arbeider på en videregående skole. Alle lærere og elever er nå innkalt til et heldags arrangement der bl.a. Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, FRI, (tidligere Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHL)) skal ha et innlegg på ca. en time. Hva foreningen har som tema kommer ikke frem at programmet.

  Homobevegelsen, som i grunnen er en liten gruppe, har klart å skaffe seg stor innflytelse i samfunnet. De fikk endret ekteskapsloven og barneloven og har nå snart all makt over sinnene til alle unge mennesker, der deres livssyn skal frontes. Homobevegelsens forhold til seksualitet kommer snar til å bli den nye normen i Norge. Alle vi andre får sikkert tilbud om gratis behandling av psykolog eller å bli medisinert på blå resept for at vi skal bli fridd fra våre vrangforestillinger.

  • Du har dessverre helt rett. Disse få har fått stor makt i samfunnet. Det er snart ingen som demmer opp for styggedommen og de kan fortsette som de vil. Kirken har falt og kristne politikere går i homotog. Jeg er redd det kommer en tid der vi som betegner homofili ved sitt rette navn blir bøtelagt.

  • Du tar så feil. Og jeg er selvsagt klar over at min kommentar her ikke vil endre noe på ditt syn, men det er likevel verdt å kommentere.

   Homobevegelsen har ikke snart all makt over sinnene til unge mennesker. Det ønsker de nok heller ikke å ha. Det Fri nok ønsker er å informere om homofili, da det ganske sikkert er noen elever på skolen der du arbeider som er homofile. Disse har helt sikkert et behov for å bli sett og få svar på det de måtte lure på. Videre finnes det sikkert andre ungdommer som har spørsmål til homofile, ting de lurer på. Det betyr ikke at Fri ønsker å “rekruttere” noen til å “bli” homofile. De ønsker nok å informere dere lærere/ansatte om homofili, slik at dere skal få kunnskaper om noe som dere kanskje har kunnskapsmangler om.

   Hvorfor skulle homofili bli den nye normen? Tror du at foreninger som Fri ønsker det? At homofile i Norge eller verden generelt ønsker det?

 6. Dette var en tankevekkende video. Tenk at Russland faktisk er blitt en forsvarer for kristne verdier. På tross av alle amerikanske forsøk på å amerikanisere Russland, har Vestens kultur når det gjelder homofili ikke lykkes. Det er mye bra med Putin.
  Jeg tror personlig at han er den klokeste politiker som nå opererer på verdens arenaen. Gamle moder Russland har gjennom sin kampanje i Syria nærmest knust ISIS og vi i Vesten må ikke tro all propaganda som vestlige media sender fra Syria.
  Mye kan være iscenesatt for å sverte Russlands kampanje…
  Glem ikke Pallywood som viser hvordan palestinerne og vestlige media manipulerer og iscenesetter sceener for å sverte Israel.
  De samme triks brukes nå overfor Russland.

  • Jeg skjønner godt du ikke tør bruke fullt navn. Lykke til i ptopagandafabrikken i St. Petersburg.

 7. Vista Bella; jeg har selv hørt fantastiske vitnesbyrd fra “homofile”, som har blitt helbredet. De hadde giftet seg og fått barn, og takket Herren hver dag for at de var blitt satt i frihet.
  Vi må ALDRI akseptere at homofili er normalt!! At barn skal lære dette er forkastelig. Det er også grusomt at homofile får ha barn. Samfunnet er virkelig blitt sykt, unaturlig og ugudelig?

  • Ja, Jesus setter fri og dette kan enhver homofil som omvender seg få erfare. De homofile er fanget i den ondes felle, de lever i synd og i synden er det ingen ekte glede og frihet. Homofili er på ingen måte normalt, det er imot naturen! Dette vet nok også de homofile innerst inne og de ønsker å kneble de som sier sannheten.

  • Med andre ord har du “hørt” om bifile kanskje, eller usikre personer, som forsøker å leve etter heteronormaliteten?

   Jeg har også “hørt” om “homofile” som har giftet seg med en av det annet kjønn, som later som om de er heterofile og som lever store deler av livet sitt på en løgn, samtidig som de skaper en familie basert på forventing til samfunnet og ikke på følelsesmessig og troverdig tilknytning til partneren. Er det bra at barn vokser opp med foreldre som ikke har noen annen forbindelse med hverandre enn samfunnet forventing til at de skal være sammen. Barn som har foreldre som ikke er glad i hverandre, som kanskje ikke ønsket seg barn med hverandre?

   Homofili eksisterer, det må en akseptere. En må akseptere at det vil være personer, oppdratt av heterofile foreldre, oppvokst i et heteronormativt samfunn som er homofile. Noen få prosent av verdens befolkning er det dette gjelder. Resten er heterofile, men synder da stort, både med et hemningsløst seksualliv, ørten sexpartnere, utallige aborter, utallige kjønnssykdommer, utallige ekteskasbrudd og ørten samboerskap. Det burde være ekstremt grusomt at største delen av den såkalte “normale” befolkningen, de heterofile lever såpass syndige og skitne liv.

 8. Trist at ikke biskoper og prester forstår – eller helst ikke vil forstå – Skriftens klare ord om at homofili kommer under begrepet “utukt”.

  “Flykt fra utukt. Enhver annen synd som et menneske kan begå, er utenfor hans legeme, men den som praktiserer utukt, synder mot sitt eget legeme”. 1.kor. 6,18.

Det er stengt for kommentarer.