Sodoma -LGBT samfunnet avslørt -russisk dokumentar om det moderne vesten og sodomittene

Den sodomittiske ånd er i ferd med å overta hele den vestlige kultur, mens bibeltroende
kristne som holder fast på de gamle familieverdier blir drevet fra skanse til skanse.
Både staten, samfunnet og de sekulære folkekirker har kapitulert for den ånd og den sodomsynd som utløste Guds mektige vredesdom over fortidens Sodoma og Gomorra. Det kan se ut om biskoper, teologer og deler av presteskapet har rasjonalisert bort det alvorlige budskapet som ligger i den bibelske historien om Sodoma og Gomorra. Stadig flere kristne ligner nå på den bibelske figuren Lot,  som tok bolig i byene på sletten, og flyttet sine telt så langt som til Sodoma. Lot og hans to døtre ble reddet ut når Herrens ild falt, men glem ikke at Lot kone så seg tilbake, og Lots vordende svigersønner ble brent til døde når Herrens ild falt. USA og den vestlige verden bærer nå stadig sterkere preg av å være det moderne Sodoma, og kristne som taler ut og advarer mot det som skjer, blir enten latterliggjort eller stemplet som hat-kriminelle. Les videre

Rapport: Obama vil tvinge trosbaserte organisasjoner til å ansette homoseksuelle og transseksuelle

obama-fienden-av-israel2Obama administrasjonen vil snart begynne å kreve at tros baserte veldedige grupper og organisasjoner som mottar statlig støtte skal være tvunget til å ansette homoseksuelle og transseksuelle i stillinger i organisasjonen. Denne urovekkende avsløringen kommer i nylig publisert rapport fra “Center for Family and Human Rights”.  Dermed fortsetter Obama administrasjonen policyen med å påtvinge kristne til å akseptere noe Gud gjennom sitt ord fordømmer i sterke ordlag. Bakgrunnen for det hele er at Obama i fjor sommer utstedte en forordning som gjør at føderale myndigheter ikke kan kjøpe tjenester fra organisasjoner som nekter å ansette homoseksuelle eller transseksuelle.  Les videre