Rapport: Obama vil tvinge trosbaserte organisasjoner til å ansette homoseksuelle og transseksuelle

obama-fienden-av-israel2Obama administrasjonen vil snart begynne å kreve at tros baserte veldedige grupper og organisasjoner som mottar statlig støtte skal være tvunget til å ansette homoseksuelle og transseksuelle i stillinger i organisasjonen. Denne urovekkende avsløringen kommer i nylig publisert rapport fra “Center for Family and Human Rights”.  Dermed fortsetter Obama administrasjonen policyen med å påtvinge kristne til å akseptere noe Gud gjennom sitt ord fordømmer i sterke ordlag. Bakgrunnen for det hele er at Obama i fjor sommer utstedte en forordning som gjør at føderale myndigheter ikke kan kjøpe tjenester fra organisasjoner som nekter å ansette homoseksuelle eller transseksuelle. 

Obama’s nye forordning som har møtt motstand av en rekke republikanere i Kongressen vil  ramme kristne veldedige organisasjoner som mottar offentlig støtte. Over hele Amerika driver kristne organisasjoner omfattende veldedige arbeid med statlig støtte. Eksempler på slikt arbeid er drift adopsjonssentre, ungdomssentre, barnepass, utviklingsprogrammer, rådgivning for ungdom, innkvarteringssentre for hjemløse osv osv. I følge Mat Staver er dette nok et tegn på hvordan Obama administrasjonen undergraver kristne som står opp for kristne verdier i Amerika. “Det vesentlige her er, sier Mat Staver at denne forordningen matt_staver_avil kreve at kristne ungdomsprogram vil være tvunget til å ansette homofile som taler for noe organisasjonene er i mot. Kristne organisasjoner kan ikke tilby bibelsk veiledning og samtidig ansette mennesker som ikke følger bibelen og det religiøse trosgrunnlaget til organisasjonene. Denne forordningen kan komme til å påføre barn og mennesker i behov av hjelp stor skade, -sier Mat Staver videre. “Dette er bare nok et eksempel på Obama administrasjonens fiendtlighet mot troens folk og de bibelske verdier. Obama som enkelte hevder er “kristen” vil nå bruke pengestøtten til å påtvinge hans umoralske agenda på religiøse organisasjoner. “Obama bruker de fattige og vanskeligstilte som skjold for hans radikale ideologi,” sier Mat Staver som håper at kongressen vil stå i mot presidentens maktmisbruk. “Jeg oppfordrer Kongressen til å gjøre noe for å stanse Obama,” avslutter Staver.

 

 

4 tanker om “Rapport: Obama vil tvinge trosbaserte organisasjoner til å ansette homoseksuelle og transseksuelle

  1. Obama’s politikk kan neppe sies å være i tråd med de bibelske verdier og Jesu Kristi undervisning. Jeg ser klare tegn på at dagens amerikanske politikk er under innflytelse av antikrists ånd og etter min mening arbeider Obama med begge hender for å gjøre det urene rent, det vanhellige helliggjøres og så sier mannen en gang i blant at han er kristen.

    • Mange av disse troende som føler seg truet av homofili lever selv i hor siden de aksepterer gjengifte. Hvorfor ikke rette et søkelys på forkynnere som lever i hor????

    • Du maser og maser om dette overalt. JKC virker utrolig ensidig opptatt av dette. Søkelys er av prinsipielle grunner i mot gjengifte og har avklart det en rekke ganger, hr “Enig med Jan Kåre”

    • Hva har det med saken å gjøre Jan Kåre? Du maser stadig om gjengifte og bruker vel her ditt nye og forlengst avslørte nick.

Det er stengt for kommentarer.