Amerikanske apostat kirker taper terreng og mister oppslutning

tomme-kirker2En rapport offentliggjort den siste av Pew  Research Center avslører at tallet på bekjennende kristne er i nedgang, statistikker som indikerer et økende frafall mest i de større religiøse kirkesamfunnene som blir ansett som frafalne.  Organisasjonen offentliggjorde sin rapport “Amerikas endrede religiøse landskap” tidligere i den uken og hevdet at “at den kristne andel av den amerikanske befolkningen er i klar nedgang og tallet på amerikanske voksne som ikke identifiserte seg med organisert religion har økt. Undersøkelsen ble utført mellom 4 juni og 30 september i fjor og 35 071 amerikanere ble spurt om deres religiøse tro. Undersøkelsen fant et 8 prosent fall i andelen av dem som identifiserte seg som kristne i forhold til for sju år siden, melder Christian News Network. Les videre