Tidligere velstands-evangelist Jim Bakker tror at det andre seglet i åpenbaringsboken vil bli åpnet før jul i 2018

Jim Bakker var en av USAs fremste velstandsprofeter inntil hans virksomhet og tjeneste kollapset i skandaler, sex. penger og fengselsstraff. (Foto: Søkelys)

Jim Bakker var tidlig på 1980 tallet en av USAs mest populære og grådige velstandsevangelister og levde i sus og dus på givernes gaver. Bakkers livsstil var så overdådig og i dyp konflikt med Guds ord, og David Wilkerson ble av Herren selv påminnet om å sende Jim Bakker en tydelig advarsel med oppfordring til omvendelse.  Advarsler som ble  sendt ham personlig fra David Wilkerson som flere ganger tidligere hadde vært gjest på Jim Bakkers TV program, inneholdt ikke akkurat et budskap som klødde Jim Bakker i øret, og han valgte å avfeie Wilkersons budskap som falskt. Imidlertid skulle det ikke gå mange år før Guds dom rammet hans virksomhet som kollapset. Bakker selv ble idømt en lengre fengselsstraff for bedrageri. Les videre

John Shorey forutsier et masse-exodus fra USA mens hendelsene i Johannes åpenbaring utfolder seg

john-shoreyFra Charisma News: “På samme måte som Sadrak, Mesak og Abed-Nego må amerikanske kristne gå gjennom ilden,” sier forfatter, taler og profetigransker John Shorey. I 2013 sendte Shorey i likhet med David Wilkerson et hastebudskap om at Jesu gjenkomst står for døren og at Gud hadde kalt han til å være en vekter på muren. “Denne trengselstiden som ligger foran kommer ikke til å bli en enkel tid,” fortalte John Shorey Jim Bakker. Men med Guds styrke og makt vil vi kunne møte ildovnen, for Gud vil bringe oss gjennom det.” Mens hendelsene profetert i Johannes Åpenbaring inntreffer, sier Shorey at Gud har en plan for sitt folk. (foto You Tube) Les videre