Jeff Berwick om Corona-krisen: Gå til Bibelen og Johannes Åpenbaring

Grunder og grunnlegger av Stock Media Corporation, Jeff Berwick som i 1994 stiftet sitt Stock Media Corporation ble et av de mest populære finansielle nettstedene i 1994. I 2005 var hans navn og bilde å finne i en rekke media etter at hans katamaran kom inn i en storm og forliste utenfor El Salvador. Han og en venn av ham ble funnet i livet etter at de hadde reddet seg med å klamre seg til et surfebrett og begge overlevde ulykken. Nå, i 2020,  er Jeffrey David Berwick, som  er en kanadisk-dominikansk gründer, libertarian og anarko-kapitalistisk aktivist, blitt blant dem som tyr til Guds Ords profetier for å finne svar på hva som skjer i vår tid.

Berwick som i følge Wikipedia er en kanadisk-dominikansk gründer, libertarian og anarko-kapitalistisk aktivist, tør virkelig promotere sin tro på Bibelens ord om den tiden vi lever i. De aller fleste predikanter og prester hopper glatt over de vanskelige vers i Johannes Åpenbaring -mens Jeff Berwick, som ikke akkurat er kjent for å være prest eller predikant, -er ikke redd for å aktualisere de bibelske endetidsprofetier omkring Antikrist, dyrets merke, 666 og de ting som Bibelen profeterer om -opp mot det som skjer i dag.  “Vi er nok kommet dithen at steinene roper der presteskapet og predikantene tier fordi de er redd for å bli stemplet som politisk ukorrekte.” Det er mulig at Gud anvender Berwick som til vanlig har tilhørere vi aldri ser i kirker og bedehus, nettopp for å proklamere at Profetordet i Skriften kan være høyaktuell lesning i vår tid. NB: Videoen er fjernet av YouTube i deres kamp mot ytringsfriheten

 

13 tanker om “Jeff Berwick om Corona-krisen: Gå til Bibelen og Johannes Åpenbaring

 1. Jeg tror Bill Gates er den falske profeten , som er beskrevet i åpenbaring boken.

  • Hele Bibelen er skrevet ut fra Israel og som sentrum er Jerusalem, hele jordens navle, der hele historien dreier seg rundt.

   Luk 2:1 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.

   Hele verden, eller all verden skulle inn i folkeregistret, var Augustus befaling. Hvor mye av verden kjente keiseren til.

   Kjente han til, Australia, Kina, Japan, Russland, Amerika osv. ??

   Nå må det også sies at Bibelen er en profetisk bok, og Gud ser alle over alt og bruker hvem Han vil, til hvilken som helst tid.

   Alt Godt kommer fra Himmelen, men hvorfor må all djevelskapen komme fra Amerika?

   Noen mener at Antikrist må være en Amerikansk president, og noen mener at den falske profeten må være Amerikansk, da er vel også dyret i Åpenbaringen også Amerikansk da?

   Nei, se til Midtøsten, som var hele den kjente verden på keiser Augustus tid. Eksempel vis der satan hadde sin trone, og eller der hvor tronen står nå, eller der hvor all djevelskapen kommer fra i dag?

   Mvh RJ

 2. I flere tusen år har folk spekulert over profetiene i Bibelen. Men ingen ting tyder på at noen har sett sammenhengene klart. Tvert i mot. Ganske mange har konkludert uten annet utgangspunkt enn at de for en hver pris skal forstå endetidsprofetiene. Men altid har det endt med at de konstruerer sine egne teorier.

  Personlig tror jeg man må ta utgangspunkt i at det som skal skje er noe veldig omfattende og verdensomspennende. Noe som er så allestedsnærverende og utvikler seg så gradevis at folk ikke ser det.

  Hvis jeg skulle tenke på noe som har en slik karakter i dag så må det være den sosialistiske ideologien. Den har alle elementer i seg for å oppfylle endetidsprofetiene. Både antikristelighet, moralsk normløshet og utøvelse av totalitær makt over folk. Fra historien kjenner vi nasjonalsosialistenes “tusenårsrike” og sovjettsosialistenes verdenssosialisme. I dag ser vi fremveksten av noe av det samme. Politikernes kommunikasjon er bedragersk og den nye verdenssosialismen innføres gradevis. Den har mye til felles med frimureriet og Platons teorier om den idelle staten. Det handler om teorier med dobbelt bunn. Om “sannheter” med mange nivåer hvor de som står “lavest” knapt forstår noe som helst.

  Det mest interessante er hvordan kristne stadig gir etter for den marksistiske kulturen. Ubibelsk lære gir innpass for en utvikling som undergraver troen. Og kristne har liten vilje til å forsake ting som koster noe. Slikt blir bortforklart med at “dette betyr ikke noe”. I praksis en bagatilisering av de omfattende prosessene som har avkristnet den vestlige verden.

  Jeg frykter at den dagen antkrists rike er et faktum så vil det bli åpenbart at folk flest har banet veien for dette gjennom tusenvis av små og store valg i livet gjennom mange tiår. De fleste snakker og snakker men er seg selv nok. Kristne har betalt store beløp for abonnementer på verdslige medier mens inntektene til kristen virksomhet har fallt i mange år. De aksepterer “helliggjørelsen” av markistisk ideologi som f. eks likestilling, forskjellige former for hor og oppløsningen av det bibelske menighetskonseptet. De stemmer på partier som åpenbart står for ateistiske og/eller liberale verdier.

  Den største og tydeligste katastrofen er at svært mange foreldre har valgt bort tid med barna og latt den sekulære staten fylle dem med ateisme, materialisme og synd.

 3. Takk for video, hadde ikke sett den. Viktig video jeg kan tipse dem jeg er glad i. Det er mange som ikke gidder se på en predikant. (men kanskje etter å ha sett denne?)

  “Alt dette er for å presse alle inn i fattigdom slik at de skal bønnfalle en ny verdensorden om å gi dem sine grunnleggende inntekter -det er allerede i gang…”

  Ja, jeg tviler ikke et sekund. Fra dag til dag venter jeg bare på at folk rundt meg skal bli sjokkert over hva de vil oppleve.

 4. Det er opprettet en egen organisasjon som hetter ID-2020 , som har som ett formål nemlig sørge for at folk for ett digitalt id merke som er fysisk knyttet til kroppen.
  Bak ID-2020 står bla Microsoft som er eid av Bill Gates .
  Bill Gates har selv foreslått helse sertifikat som er fysisk knyttet til kroppen i forbindelse med korona.

  Hvem er blind som min tjener ? Dette spør Gud om !

  Hva vi ser nå skje like foran våres øyne er materialiseringen av dyrets merke ! Tro ikke noe annet , nå skjer det, slutt å bable om alle mulige teorier , alt i fra pave makten til midt østen ol .

  NÅ SKJER TING ! SÅ VÅK OG BE !!! Det er forferdelige tider vi er i ferd med å tre inn i , vi må be om å få unnfly disse tidene , som nå kommer veldig fort !

 5. I følge hvordan Dyret er beskrevet i åpenbaringen og annet i Bibelen, blir jeg mer og mer overbevist om at det er til Midtøsten vi må skue for å lete etter antikrist og den falske profet.

  • Om du går tilbake til tidlig 90 tallet vil du finne visjoner og profetier fra Bill Gates som bør få deg til å fryse på ryggen i ly av hva som nå skjer i verden, i åpenbaring boken står det at den falske profeten profeten skal sørge for å tilrette legge for at folk skal ta merket til dyret, det er nettopp hva Bill Gates holder på med ! Det skjer i nå tid og det er så åpnebart att til og med folk som ikke har noe kjennskap til bibelen forstår det når de leser i bibelen om dette.
   Bill Gates er den falske profeten ! Det finnes ingen i midt østen som er i nærheten av å kunne mache Bill Gates på dette området , det finnes faktisk ingen i verden !

 6. Det beskrives to “dyr” i Johannes åpenbaring. Et stiger opp av havet og et annet fra jorden. Havet kan antagelig bety “folkehavet”. Det kan kanskje bety at det første dyret kommer som en konsekvens av at folk flest gir rom for det. Sannsynligvis betyr “jorden” det samme som “avgrunnen”. For i Joh.å 11, 7 står det om dyret som stiger opp fra avgrunnen. Hvordan har det havnet der? Det må selvsagt referere seg til Joh. å 20, 3. Det vil si at det siste dyret vil komme i slutten av “tusenårsriket”.

  Alle forklaringer jeg har kommet over blander sammen det som skal skje før og etter tusenårsriket. Folk bruker skriftsteder omtrent som man bruker juletrepynt. De plukkes frem og plasseres der hvor de synes de passer best.

  Problemet er ikke antikrist eller dyrene. Problemet er at folk flest ikke tar i mot og elsker sannheten. For da overgir Gud dem til løgn og bedrag. Når det gjelder de som tilhører Jesus, de som ikke hører til i denne verden, så har de uansett noe mye bedre i vente når livet i en forgjengelig kropp tar slutt.

  2
  1

Det er stengt for kommentarer.