Steve Ciaccolanti: Vi befinner oss i det fjerde segl i åpenbaringsboken kapittel 6 -rytteren på den gule hest

“Og da det åpnet det fjerde segl, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen, som sa: Kom!  Og jeg så, og se, en gul hest, og han som satt på den, hans navn var døden, og dødsriket fulgte med ham; og det blev gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med sult og med pest og ved villdyrene på jorden,” står det skrevet i Johannes åpenbaring kapittel 6 vers 7 og 8. Vi befinner oss nå i den tiden som er dekket av åpenbaringsbokens sju segl, sier Steve Cioccolanti i en video publisert i hans online menighet. I følge Cioccolanti er det vi ser utspille seg i verden i dag et resultat av at Kristus har åpnet det fjerde seglet i åpenbaringsboken

Spørsmålet om hvorvidt dette vi ser skje er foran våre øyne er forbundet med Johannes Åpenbarings profetier om de sju segl vil sikkert skape uenighet blant kristne. Her er i hvert fall Steve Cioccolanti`s budskap om tidslinjen vi angivelig befinner oss i. Se videoen og si gjerne din mening.

18 tanker om “Steve Ciaccolanti: Vi befinner oss i det fjerde segl i åpenbaringsboken kapittel 6 -rytteren på den gule hest

 1. Broder Steve har rett. Jeg tror ikke kristenfolket i Norge forstår hvor langt vi egentlig er kommet i endetiden. Det står skrevet i Bibelen at den «GENERASJONEN» som opplever at jødene får tilbake gaven Gud ga de, men som ble fratatt de igjen, nemlig deres fedreland Israel, vil oppleve at Jesus kommer i skyen, for å hente sin menighet eller brudeskare hjem til himmelen!
  Tidspunktet for når denne tidsregningen skal starte ble jo kjent for oss i mai 1948!
  Så neste hemmelighet som må finnes er jo hvordan Bibelen definerer en generasjon!
  Svaret på dette finnes i Salme 90 vers 10, der står det slik:
  Vårt livs dager er sytti år, og når styrken er stor, åtti år.
  Skjønner du hva dette betyr min venn?
  La meg sette opp ett regnestykke for deg:
  1948 + 70 = 2018
  1948 + 80 = 2028
  Bibelen gir oss en tidsluke på 10 år for når denne hendelsen skal finne sted! Nemlig mellom 2018 og 2028!
  Vi er nå i år 2020 og opplever allerede at Herren har åpnet det fjerde seglet.
  Det femte seglet som ligger fremfor oss er forfølgelse av Guds menighet.
  Det finnes endel kristne som lever i den villfarelse at de skal slippe unna trengselen fordi de skal rykkes opp i skyen.
  Det er riktig at det kommer en bortrykkelse, men den vil først komme når Antikrist er åpenbart og har stått frem. Se 2. Tess. 2.
  Mange har levd i den villfarelse at “det som holder igjen” for Antikrist er menigheten.
  Det er feil og en farlig forførelse som formidles av soveputeprofeter. Det som holder igjen er folks almenne respekt for Guds bud og de grunnleggende kristne verdiene.
  I løpet av de siste 40 år har vi sett hvordan samfunnet og myndighetene i økende grad har innført moral og holdninger i strid med Guds lov.
  Respekten for menneskeverd er blitt erstattet av retten til å myrde ufødte barn.
  Respekten for ekteskapet og skaperordningen er erstattet av løssluppenhet og homo-ekteskap og Mammon har tatt over som herre i folks liv.
  Menighetens tilstedeværelse på jorden har ikke hindret lovløsheten i å utbrede seg og få fotfeste.

  Til dere som venter på bortrykkelse før det vanskelige kommer, vil jeg si dette. Dere blir skuffet og er lurt. Dere frelses gjennom trengselen, ikke før trengselen som noen feilaktig lærer.
  Derimot vil menigheten bli hentet ut før det sjette seglet åpnes, for alle de foregående segl har vært menneskers verk, noe mennesket har påført seg selv gjennom falsk religion (hvit hest) krig og borgerkrig (rød hest) Økende forskjeller og fattigdom i mange land (sort hest) og nå er vi i det fjerde segl. (pest-død-sverd) alt dette er menneskets verk,, ting som blir gjort mellom nasjoner og mennesker.
  Også det femte seglet er menneskers verk, nemlig forfølgelse av menigheten, men midt i denne trengselen vil Jesus hente sin brud og det vil skje før det sjette seglet åpnes -for det sjette seglet er Guds verk.
  Mennesker kan gjøre mye ondskap, men det som sorterer under det sjette segl, er Guds verk. Mennesker kan ikke forårsake jordskjelv, og i hvertfall ikke at solen blir sort og månen blir som blod. Ei heller kan mennesket forårsake at stjerner faller ned på jorden
  Åp 6,12-17 Og jeg så da det åpnet det sjette segl, og se, det blev et stort jordskjelv, og solen blev sort som en hårsekk, og hele månen blev som blod, og stjernene på himmelen falt ned på jorden, likesom et fikentre kaster sine umodne fikener ned når det rystes av en sterk vind. Og himmelen vek bort, likesom en bokrull som rulles sammen, og hvert fjell og hver ø blev flyttet fra sitt sted. Og kongene på jorden og stormennene og krigshøvdingene og de rike og de veldige og hver træl og hver fri mann gjemte sig i hulene og imellem berghamrene, og de sier til fjellene og hamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For deres vredes store dag er kommet, og hvem kan holde stand?
  Dette er Guds verk og Guds vrede. Siden Skriften er tydelig på at Guds menighet ikke skal oppleve Guds vrede..
  1 Tess 1,10 og vente på hans Sønn fra himlene som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.
  1 Tess 5,9 for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,
  Derfor vil menigheten bli hentet ut etter at det femte seglet er åpnet og sluppet løs på oss, men før det sjette seglet som er Guds vrede…
  Jeg tror de neste 2-7 år vil bli vanskelige, men Herren henter oss ut før vreden fra Gud kommer over jorden.

  • Det er mye interessant i det du skriver her. Jeg er langt på vei enig i at den kristne menighet bør gjøre seg klar for trengsler og forfølgelse.

  • Ja, mye interessant som skrives her, men 2. Tess 2 tolkes grunnleggende feil her.

   Jeg begrunner med følgende:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/31/star-antikrist-fram-for-bortrykkelsen/

   Bør leses!!

   Det er ingen tvil om at vi kristne har en lovnad om å rykkes bort før Den store trengsel! Hele Bibelen et full av forbilder på dette!

   https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/29/den-blodrode-manen-det-bibelske-tidspunktet-for-bortrykkelsen/

   Ja, helt fra Jesus tid har menigheten opplevd trengsler og vi gjør det fortsatt! Men, den sjuårige Store trengsel skal ikke menigheten gjennom. Men, mennesker vil fortsette å komme til tro etter bortrykkelsen. Mange kjenner kristne som ble rykket bort. 144000 vitner fra de tolv stammene skal vitne om Guds Sønn gjennom hele trengselstiden. Og disse kristne vil oppleve helvete på jord!

   https://bibelogtro.wordpress.com/2014/12/19/hvem-er-de-144-000/

   Det fjerde seglet ble åpnet for lenge, lenge siden. De fire rytterne er åndevesener som har vært virksomme siden Jesus for opp til Himmelen. Det som skjer nå er fødselsrier som blir til veer før helvete bryter løs. Ting eskalerer. De fire rytternes herjinger eskalerer og det er da det er på tide å løfte opp hodet og speide etter Kristus i sky!!! Brudgommen henter bruden hjem!

   https://bibelogtro.wordpress.com/2018/04/04/hvem-er-apokalypsens-fire-ryttere/

   4
   2
  • Jeg finner mye som, jeg mener, kan stemme med Guds Ord i det du skriver. Men om menigheten blir hentet hjem før det sjuende seglet, betyr ikke det da at Jesus kommer 2 ganger? Hvor tenker du at vi skal være da inntil vi kommer igjen til Oljeberget sammen med Jesus? Hva tenker du om Agenda 2030? Kan det være da antikrist trer frem for å overta? Det er jo snakk om en ny verdensorden der nasjonene blir slettet ut. Dette stemmer jo veldig med det vi leser om i Ordet. Lars Enarson har mye undervisning om Agenda 2030 på Youtube. Jeg har bare hørt litt, men skal lytte mer til ham.

  • Hei Jorun:

   Skriften lærer at Kristus skal komme igjen både før og etter trengselen. Den fremstiller nemlig hans komme i to akter:

   1.akt: Hans komme som Brudgom for å hente sine hellige. Når Han kommer i sky, og vi rykkes bort fra denne jord.

   2.akt: Hans komme som Konge med sine hellige. Dette er når Jesus kommer ned til Oljeberget og slaget ved Harmageddon.

   Les bibelsk forklaring her:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2015/09/19/kommer-menighetens-bortrykkelse-for-eller-etter-den-store-trengsel/

   Jeg skjønner ikke at bibellesende kristne ikke ser forskjellen. Det står jo masse i Bibelen om Jesus som henter bruden hjem og at vi rykkes opp i sky. Dette er ikke Jesu annet komme.

   Jesu annet komme er når Han kommer med sine hellige på Oljeberget. Dette er avslutningen på den sjuårige trengsel og begynnelsen på Tusenårsriket.

   Skulle ønske du gikk inn på Bibelogtro og leste under kategorien «Spennende Bibelundervisning». Her finner du masse stoff som forklarer den røde tråden gjennom Bibelen fra GT til Åpembaringsboken. Faktisk så er 1. Mosebok viktig for å forstå Åpenbaringsboken.

   https://bibelogtro.wordpress.com/category/spennende-bibelundervisning/

   Det jeg tenker om Agenda 2030 finner du i min siste post:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2020/03/23/covid-19-og-dyrets-merke/

   Mvh Richard

   3
   2
 2. Fjerdedelen av jorden er i overkant av 1,9 milliarder mennesker nå. Er det i ferd med å dø 1,9 milliarder mennesker nå. Tror ikke det, med mindre coronaviruset kommer fullstendig ut av kontroll.

  • Det står ikke i bibelteksten at fjerdedelen av menneskeheten ble drept under det fjerde segl
   Det står vel at rytteren på den gule hesten fikk makt til å gjøre det, teksten i forbindelse med åpningen av seglet fikk makt til å drepe med sverd, pest, sult og villdyr. Det å få makt til å gjøre det er ikke ensbetydende med at denne pesten vil ta livet av 1,9 milliarder mennesker.
   Men ser vi på dette med sverd (symboliserer krig) sult som er matmangel samt dette med pesten som rammer, kan tallene på dødsofre bli høye.

 3. Interessante tanker fra den godeste Torstein Langesæter. Men det er mange som har forsøkt seg med årstall, og ikke har lykkes med spådommene. For meg er det mest interessante det som skjer ETTER at smitten av korona-viruset har forsvunnet. Det vil bli meget vanskelig i de utallige landene i verden og få til et skikkelig stats-budsjett. Dere som går på sosial-trygd, og bruker tiden til å skremme folk, og vi som er på alderstrygd, blir veldig utsatt. Det kan godt være at trygden halveres, så vi gjør klokt av og spare noen kroner og ikke brukte for mye penger på unødige ting.
  Det positive med det som skjer, er at NASJONALSTATEN igjen får sin sjanse, etter mange år med styring av EU og andre overnasjonale styggedommer. Og med president Donald Trump ved roret i USA, så tror jeg at vi alle vil komme styrket ut av det hele. Trøst da hverandre med disse ord….
  http://www.evangeliekirken-arendal.no

  2
  1
 4. Jeg har tenkt litt på en ting , det slår meg at noen driver å forbereder seg på harde tider , med å ha lager av mat ol. andre mener en ikke må ha gjeld og andre mener noe annet. Jeg tenker ingen er rettferdige for Gud i seg selv, uansett hva de måtte mene, hva de måtte ha forberede ol . vekk sett fra en barnlig tillit å tro på Jesus som er de eneste en kan gjøre for å unnfly vredes tiden og Guds dom.

  Hvor herlig er det ikke da ! og få legge bort seg selv og få se bort fra seg selv og få ydmykt innrømme at jeg har ikke svaret på alt, at alt er bare kaos og styr, at jeg ser ingen veg ut , jeg klarer bare ikke frelse meg selv , men jeg får lukke mine fysiske øyne og åpne mine åndelige og rope ut i bønn til Jesus , at han må frelse meg , på tross av alle mine enorme brist på omtrent alle plan, så får jeg lov å ligge på mine kne og trygle om nåde !

  Får bare ikke mye til å gå ihop , trenger det ikke heller !

  • Det er herlig å hvile i det at Han har gått for å gjøre i stand et sted til oss i 7 år. Akkurat som et jødisk bryllup, og de som ikke har studert dette før vil glede seg etter å ha gjort det 🙂

   Cant’t wait… I mellomtiden er det bare å stå på. Men jeg har sagt det i lang tid, det må faktisk verre ting til på kloden før folk roper på Gud. OG også at kristne også skal ydmyke seg… Coronaredsel er ikke nok – i hvertfall ikke så lenge folk har mat på bordet.

   Håper ting skjer raskt nå, jeg bekymrer meg for barn som lider hjemmene sine. Det er noen som har det grusomt. Koner også. Og noen menn. Jeg tror gjerne som Steve Cioccolanti at rettferdighet skal seire i dette år, Gud har kontroll. Overgrepene kommer for en dag.

   Igjen; can’t wait. Verden er bare råtten.

 5. Det er ikke deg, Richard, jeg ber svare, men den som kaller seg bibelsk tro bygd på Ordet. Jeg tror ikke på noen bortrykkelse før trengselen.

  1
  1
 6. Mange mener at menigheten er bruden. Dvs at englen som talte til Johannes tok feil når han kalte den nye byen Jerusalem for Jesu hustru. Mange mener også at Jesus forsnakket seg når han kalte disipplene for brullupsgjester. I det hele tatt er det mange som mener Bibelen har veldig mange unøyaktige og feilaktige formuleringer. Det må de mene for å få deres egne teorier til å stemme. Problemet er bare at den eneste dokumentasjonen jeg finner for alle de forskjellige meningene består av store mengder retorikk.

  I hele kristendommens historie har sterke personligheter markedsført “ny og banebrytende lære”. I stedet for å studere Bibelen selv har millioner av mennesker fulgt dem. Mye lettere og høre på predikanter eller for såvidt se på youtubevideor. Og når folk først har adoptert en vranglære så gir de aldri slipp på den. ALDRI! Tror det har noe å gjøre med det Bibelen sier om “syndens makt”.

  Det er to ting jeg har lært. Og det er at man må lese Bibelen veldig mange ganger for å sette alt i sammeheng. Og man må aldri lese den slik at man leter etter bekrtelser for noe man ønsker å tro. Men det er også mye som er skjult. Men som en kjent predikant sa. Hvis noe ikke kan forklares på en enkel måte så er det noe man ikke har forstått. Så når folk må skrive veldig mye for å bortforklare bibelvers, så lyser det noen røde lamper hos meg. Og når det trekkes konklusjoner av dette så går alle alarmer.

  Det finnes enkelte spektakulære hendelser som beskrives i mange forskjellige vers i Bibelen. F. eks noe som gir inntrykk av å være meteornedslag. Mange slike beskrivelser kan brukes til å sortere det som skal skje like før og etter tusenårsriket. Men aldri har jeg sett at noen har prøvd på dette.

  Og den viktigste nøkkelen er tusenårsriket. Det er ganske mange universelle løfter i Bibelen som nødvendigvis må gjelde så lenge jorden består.

  • Jeg tror det ofte er på samme måte med de forskjellige variantene av kristendom som det er mellom kristendom og andre relligioner. Det er like vanskelig å få noen til å revurdere sin egen trosvariant som det er å omvende en buddist til kristendom. Det handler ikke om tro, men om menneskets natur.

   Hvorfor ikke bare lese Bibelen slik den er? Hadde alle gjort det ville det kun vært en kristen trosrettning i hele verden. Den Bibelske.

   Det svært mange ikke hadde likt med en bibelsk kristendom er for det første at det er enkelte ting man ikke kan si noe helt sikkert om.
   Og mye av det Bibelen sier i klartekst er veldig upopulært.

 7. Ja, Torstein Langesæter, det var en fin tid. Vi holdt vel på med Verdidebatt i en 5 års periode, og det gikk vel ikke en eneste uke uten vi skrev ett eller annet! Spesielt var det gildt når Elias var med, han var ikke snau, og noen Gud trodde han så visst ikke på. Han har ringt meg noen ganger siden, og vi utvekslet en hyggelig prat.
  Verdidebatt er over, og avisen Vårt Land er det ikke mye igjen av. Men likevel får avisen 35 millioner i tilskudd, jeg grøsser…
  Ha det fint i disse corona-tider, du er vel i kirken å spiller på orgelet av og til …og snart er det tid for planting av epletrær og plommer…

 8. Hei Jorun.
  Jesus kommer igjen for å hente sitt folk i skyen før Guds vrede utøses over jorden. Dette møtet i skyen kan ikke beskrives som Jesus gjenkomst, men heller en evakuering av den lille hjord før Guds vrede kommer over all ugudelighet.
  Han vil komme under den store trengsel og ikke før Antikrist har åpenbart seg.
  Tessalonikerbrevet er primært skrevet til Guds menighet og ikke til de vantro som ikke vil tro likevel.
  Det som holder igjen er ikke menigheten, slik enkelte feilaktig tror.
  Etter å ha hentet sitt sønderknuste folk hjem vil Kristus komme tilbake sammen med alle de hellige for å sette alt i rette tilstand.
  Til dere som går å venter å bli hentet ut før trengselen vil jeg si: Våk og be.

  Jeg har hørt mange pinseforkynnere stå å forkynne ønsketenkning, at Jesus vil komme i skyen for å hente ut sitt folk før trengselen og at “bønnebarna” og de etterlatte da får en annen sjanse men gjennom trengsel.
  Hvilket eventyr. Ren og skjær ønsketenkning bygd på en lære det ikke finnes spor av hos kirkefedrene eller i de tidligkristne skrifter.
  Ren og skjær ønsketenkning. Disse pastorer og predikanter som ennå preker slik nonsens risikerer å bedra sine tilhørere til å ikke være forberedt på den forfølgelse og martyrium som vil komme før Jesus henter oss i skyen.
  Min bønn og tro er at Ånden vil vekke opp alle som er bedradd av læren om bortrykkelse før trengselen og en sju år lang fest i himmelen mens verden lider under trengselen.
  Nå er det ikke verdens barn som har trengsel men Guds barn.
  Håper pinsepredikanter og andre som forkynner at “menigheten er det som holder igjen” våkner opp når virkeligheten innhenter dem.

  • Bibelsk tro bygd på Ordet, hvor er Ordet?
   Har studert alle 3 synene på dette, men her blir jeg ikke helt klok…

   Hvorfor kaller du deg dette navnet? Du må skjønne at jeg lurer.

  • Ser i ettertid i en annen kommentar at du allikevel begrunner med bibelvers. Unnskyld så mye, og enig i mye der.

   Mange av oss driver ikke med ønsketenking som du sier. Men søker nok stadig i Ordet og leser 😉

   Og det stemmer ikke at jeg er sønderknust når jeg blir rykket opp. Han går ved min side hver dag. Vi skal glede oss og se frem til, og trøste hverandre, derfor sier jeg hold ut, det går bra selv om det er tøffe perioder, snart er vi hjemme, praise God 🙂 Fortsatt er vi her nede, og kan takke Gud for hver dag, og at Han leder oss. At det er mennesker som har det helt grusomt i forhold til meg, ja det vet jeg.

   Vi sier ofte “Jesus kommer snart” og mener bortrykkelsen.
   Ordet “evakuering” som du skrev bruker jeg ikke. Vi sier som Ordet sier; bortrykkelse/opprykkelse.

Det er stengt for kommentarer.