Torben Søndergaard og “Last reformation” søker asyl i USA på grunn av trosforfølgelse i Danmark og Europa

Torben Søndergaard som leder “Last Reformation” forteller gråtende i sin siste video hvorfor han føler seg tvunget til å rømme Danmark og Europa og søke asyl i USA på grunn av sterk forfølgelse både fra media og myndigheter. Foto: Søkelys/You Tube

Vil neppe bli den siste som trosforfølgelsen vil jage fra Danmark og Europa til USA.  Torben Søndergaard som leder den religiøse organisasjonen  “Last Reformation” har i de senere årene fått betydelig negativ omtale. Det har spesielt vært dansk tv og aviser som har omtalt Søndergaard og hans bevegelse som en destruktiv bevegelse som blant annet driver ut onde ånder av gråtende barn. Den kontroversielle skikkelsen som er kjent for å be for syke på gater og torg, har blitt kritisert både for læremessige avvik fra evangelisk kristendom, og ikke minst for påståtte demonutdrivelser av mindreårige. I Danmark og Europa har Søndergaard og hans bevegelse møtt motstand både fra myndigheter og massemedia

Dette bildet av en gråtende gutt som tisset på seg i frykt for demonutdrivelsene som skjedde rundt ham, skapte sterke reaksjoner i Danmark og både barnevern og sundhedsstyrelsen reagerte svært sterkt. Etter det Søkelys erfarer skal gutten selv ikke ha vært utsatt for demonutdrivelser, men vært vitne og blitt skremt av det han så rundt seg.

Nå har Torben Søndergaard fått nok og blir den første danske i nyere tid som søker asyl i USA på grunn av trosforfølgelse i hjemlandet. “Jeg er kanskje den første men blir definitivt ikke den siste som må søke asyl i USA,” sier Søndergaard i en følelsesladet video. Dansk TV fulgte med Torben Søndergaard i hans virke for å lage en dokumentar. Imidlertid ble dokumentaren ikke slik Torben Søndergaard og Last Reformation trodde, og hans virksomhet ble knyttet opp mot en rekke uheldige episoder som inkluderte seksuelt misbruk og demonutdrivelser på gråtende barn. Etter at dokumentaren ble sendt på dansk TV har Søndergaard fått en rekke trusler og blitt anklaget for en rekke ting han aldri har begått. Etter at dansk tv i tre forskjellige program hadde omtalt Søndergaard og hans virksomhet har flere støttespillere valgt å bryte med Søndergaard som mener at mange av anklagene mot virksomheten er falske.

Føler seg dolket i ryggen av tidligere venner og medier

Torben Søndergaard forteller i sin video at det er forfølgelsen i Danmark som er årsaken til at han oppholder seg i USA. Forfølgelsen i Danmark ble for tøff for den omstridte lederfiguren i Last Reformation. Foto: Skjermfoto fra You Tube

Må tåle kritikk og vanskelige spørsmål, men ikke trusler fra privatfolk og offentlige myndigheter. Forfølgelsen i Danmark er nå for tøff for Torben Søndergaard som har søkt asyl i USA.

“Det var spesielt noe som skjedde 9 januar i år som gjorde at tingene ble spesielt vanskelig,”  forklarer  Torben Søndergaard: “9 januar 2019 er en dag jeg aldri kommer til å glemme, jeg så et reklame-klipp for det siste programmet som skulle sendes på tv, og jeg så mennesker jeg kjente tidligere, som hadde arbeidet med oss, og som gikk ut med løgn og dolket meg i ryggen,” forteller Søndergaard med tårer i øynene. “Reklame traileren var veldig veldig dårlig, og når jeg så det tenkte jeg at ingen kommer til å ha tillit til meg lengre,” sier en gråtende Søndergaard som opplever at det var tøft å bli hengt ut slik på landsdekkende fjernsyn. “Jeg har ikke gjort noe galt,”  sier Søndergaard som opplevde at dette åpnet en ny dimensjon i hans tro, nemlig dette med lidelser for troens skyld. I følge Søndergaard skal massemedia ha formidlet et falskt og manipulert bilde av virkeligheten. I følge Torben skal media ha plantet inn en journalist i hans team som latet som om han var kristen og som latet som han bekjente synder osv for å få informasjon om hva som skjedde. “Vi følte oss så misbrukt,” fortsetter Torben som forteller at to lovendringer som har skjedd i Danmark gjorde at folk kom til ham og oppfordret ham til å rømme Danmark og Europa. I sin video avviser Torben at han har gjort noe galt og han forklarer også hvorfor han nå som første danske er tvunget til å rømme fra forfølgelsen og søke asyl i USA. Nær sagt alle offentlige etater har vært etter Søndergaard og hans virksomhet, og selv frikirker som tidligere hadde opptrådt konstruktivt og samarbeidet med ham om kristen virksomhet har nå vendt seg mot ham. I videoen forteller Torben at de kom til USA med lite penger og menneskelig rent nedbrutt. Imidlertid opplevde han et under hvor en fremmed person ble ledet til å gi ham en sjekk på 50 000 dollars. “Hvis jeg reiser tilbake til Danmark vil jeg bli puttet rett i fengsel,” sier Søndergaard som har mistet all tillit til det danske systemet. Det er på bakgrunn av den danske kristendomsforfølgelsen han nå søker asyl i USA, “the land of the free and brave…,” I hvert fall så lenge Donald Trump er president. Sjekk ut hva Søndergaard har og si, og si gjerne din mening..

 

Torben Søndergaard og The Last Reformation “rømmer” Danmark etter omfattende avsløringer på dansk tv

Er Torben Søndergaards TLR-bevegelse bibelsk?

The Last Reformation -Tvilsom lære i strid med Guds Ord

The Last reformation -reformasjon eller forførelse?

 

 

 

 

 

18 tanker om “Torben Søndergaard og “Last reformation” søker asyl i USA på grunn av trosforfølgelse i Danmark og Europa

 1. Hvor mange ganger Jesus advarte mot å bli ført vill vet jeg ikke men det var mange.

  Hvis noen reklamerer for sine egne mirakeler blir jeg skeptisk. Det burde andre gjøre. Hvis noen fremstår som generellt skråsikre og lite ydmyke blir jeg skeptisk. Hvis noen gjør krav på å se ting i Bibelen som ikke går klart frem at teksten blir jeg ekstremt skeptisk. Hvis noen tillegger tekster i Bibelen helt andre meninger enn det som er åpenbart for alle så regner jeg dem som “barn av sin tid”.

  Og etter å ha lest gjennom Bibelen noen ganger innser jeg at det er veldig vanskelig å finnen folk som leser den som den er. Noen som f. eks ser klart at “kvinnen skal tale i forsammlingen” og “ikke ha noe på hodet når de ber” kan med største selvfølgelighet peke på andres fortolkninger av samme kategori og rettmissig kalle det får vranglære. Og omvendt! Tusenvis av slike eksempler kunne nevnes. Vanlige emner som hevdes på denne bloggen er f. eks at alt det som står i Bibelen om jordens undergang ikke er sant. Og f. eks at opprykkelsen kan finne sted før oppstandelsen fra de døde. Eller at “Jesu komme” er en lang tidsperiode hvor de kan sette inn ønsket bibelvers etter behov omtrent som de var biter i et puslespill og få frem de meningene man ønsker.

  Problemet er muligens at folk styres av følelser og at typiske evangelister, som gjerne påvirker folks følelser, ofte har begrenset teologisk innsikt. Og etterhvert etableres det en “tradisjonell lære” som tillegges større vekt enn Bibelen selv.

  I andre tilfeller kan mennesker med veldig stort behov for oppmerksomhet og ønske om å være “den helt spesielle” bygge seg opp et image som den eneste som “ser hele sannheten”, skape menighetstradisjoner som ikke bygger på Bibelen.

  Mange flere eksempler kunne nevnes. Og på denne måten har kristenheten blitt spilittet opp i svært mange trosrettninger. Og fordi trosrettningene har etablert en tradisjon med at deres lære tillegges større vekt enn Bibelen vil de veldig lett kunne spore helt av. For det å “tolke” Bibelen er noe helt annet enn å lese den slik den er. Men svært få er i stand til å se dette. Om noen i det hele tatt?

  I mitt liv har jeg sett at de aller fleste stenger for å gå inn i disse problemstillingene. Noen svært få er åpne for det. Men ytterst få greier å ta konsekvensen av det. Muligens vil det gi dem en åpenbaring av hvorfor det gikk som det gikk med Jesus? Kanskje velger man heller å flykte bort slik som dissiplene?

  9
  1
 2. GLOBALISTENE..

  ..har kun ett fremtidig mål og det er verdensherredømme. Det har paradoksalt nok globalsosialister og globalkapitalister funnet hverandre. Når de nye kulturmarxistene – vestlige politikere, skoleverk/historieforfalskning, barne-kenneler, medieaktører (MSM, Facebook, Google, Youtube m.fl.), statsstøttede NGO’er og ”Pride”/identitetspolitikk finner sammen med Rotschild, Rockefeller, Soros, Bildebergerne og Davosgjengen i FN’s Agenda 2030 blir de meget slagkraftige og makter å rive ned alt bestående. Det er Satan Djevelen som er deres egentlige, bakenforliggende herre, men det skjønner bare sanne kristne.

  NARRET

  Folkene narres med at uten nasjoner blir det ikke krig lenger. Ingen spør seg hva som vil skje om en slik verdensregjering tar en ”Adolf”. Hvem skal de undertrykte da søke hjelp hos? Mannen i månen?

  I denne kampen om total styring av kloden blir selvsagt den nasjonalkonservative kristenheten globalelitens fremste skyteskive. Når den er beseiret ligger veien åpen for å dominere de andre, mer primitive kulturene.
  For å fremskynde denne prosessen importeres et stort antall ikke-kompatible kulturer som gjør det mulig å frata kristenhetens tidligere dominerende posisjon. Derfor ser vi i stadig større grad oppdratte og hjernevaskede generasjoner i vesten gå til angrep på deres kristne vugge. Ja lik kreft der dine egne celller – din egen kropp – angriper deg selv.

  ISRAEL

  Dette er også grunnen til at nasjonen Israel angripes på alle fronter. Mange i kristenheten tror de bokstavlige jødene er Guds folk, og kan kulturmarxistene knekke dem, håper de på at både kristendommen og jødedommen skal få dødsstøtet. Og da var planen at veien skulle ligge åpen for New World Order.

  ISLAM

  Problemet har imidlertid vist seg med at til tross for at ateistene har kuppet både kirkene og selveste Pavestolen, lar ikke muslimene seg narre og knekke like lett. Tvert om er det de som narrer globalistene. De formerer seg i stor skala og vinner stadig mer makt i vest. Kulturmarxistene regnet med at det skulle bli like enkelt å frarøve muslimene troen – som kristenheten – ved hjelp av propaganda, integrering og materialisme. Men i stedet segregerer muslimene seg og representerer kun sin egen form for globalisme. Satan spiller nå med flere kort på hånden.

  RELIGIONENES FALL

  Det er dette scenariet Bibelen forteller om skal føre til det store angrepet på all religion. Men fordi rådvillheten og beslutningsudyktigheten råder hos de femininiserte elitene må Jehovah ved Kristus tvinge dem til ”å kle – den religiøse skjøgen – naken og brenne henne opp med ild”. Dette gjør den store strategen Jehovah ved ”å inngi dyret i hjertet å utføre Hans hensikt”. Dyret/nasjonene kan ikke da lenger tillate religiøse prestestyrer å håndtere masseutryddelsesvåpen som truer verden globalt.

  IRAN

  Det er derfor Iran-syndromet er så interessant. Vi vet ikke om dette er det som fører til ”den babylonske skjøgens fall”, men det KAN være det. Verden sstår da overfor det påfølgende Harmageddon etter først å ha kommet med ”et kraftig rop om fred og sikkerhet”.

  Frem til da må alt som bærer navnet kristen i seg påregne økende forfølgelse. Ateistene ser ikke forskjell på falsk og san kristendom. ”Det skal bli så ille som det aldri før har vært og aldri mer skal bli”, sier skriftene. Og til sist vil det bare være de sanne kristne som vil få Guds ånd og bli stående.

  Når denne gigasnøballen begynner å rulle vil dere forstå hvilket enormt privilegium dere har hatt ved at Jehovah og Kristus har latt sitt budskap tilflyte denne nettsiden. La ikke sorgen over ikke å ha grepet Guds hånd være det dere sitter tilbake med. Lykke til!

  7
  7
  • Slik oppfører JV-en seg hver gang Harmageddonet hans uteblir. Ikke minst i fjor, da hans profeti om at Harmageddon skulle bli i utgangen av mai, ikke skjedde allikevel. Han kom tilbake fra Spania uten å ha fått tak i eiendommen han sto klar til å overta. Intet Harmageddon. Ingen eiendom i Spania.

   2
   7
  • Djevelen var en løgner og det er også hans åndelige barn. Birgir Hermansen lyver når han påstår at JV har fastsatt noen dag og time for dommedag. Det har jeg aldri sett på trykk i Søkelys. Alt hans prat er derfor en eneste stor løgn.

   Mvh. Sidsel

   4
   4
  • JV-en fastsatte ikke DAGEN og TIMEN. Han fastsatte UTGANGEN AV MAI 2018. Da er det ikke JEG som lyver, men DU. At du ikke har sett det på trykk her på Søkelys, er ikke så rart. Det var i ett annet diskusjonsforum. Da under kicket WOX.

   1
   4
  • Bevis dine løgnaktige påstander. Denne Jehovaen har hele tida sagt at ingen kjenner dag og time. Men vi veit jo at vi lever i endetida. Ække enig med han i alt jeg heller men du mangler grunnleggende folkeskikk og tåler ikke å bli stilt naken og avkledd til veggs.

   Sidsel

   3
   5
  • Som jeg sa, så har han forkynt Harmageddon i utgangen av nei 2018. I tillegg (på denne bloggen) forkynte han flere ganger at han var en av de 144000 utvalgte som skulle dømme verden.

 3. “Problemet er muligens at folk styres av følelser og at typiske evangelister, som gjerne påvirker folks følelser, ofte har begrenset teologisk innsikt. Og etterhvert etableres det en “tradisjonell lære” som tillegges større vekt enn Bibelen selv.”

  To the point!

  3
  2
 4. Kan du si, Kjell, om hva du mener kan være feil i
  Torben Søndergaards lære?
  Det er mye å forholde seg til i denne endetiden.
  Du virker ydmyk når du uttaler deg, så jeg ser ikke
  på det som kritikk. Alt må vi jo holde opp mot Guds ord.
  Jeg mener at han i alle fall forkynner tydelig omvendelse
  fra synd. Og det er viktig i denne tid med mye feil nådeforkynnelse.

  • At han døper i Jesu navn, og ikke i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Ellers tror jeg at han har et godt hjerte og brenner for at mange skal få et møte med Jesus, bli frelst, helbredet og utfridd. Indre legedom og utdrivelser er i aller høyeste grad bibelsk, men ikke veldig vanlig i Danmark. Tror det er mye det som er årsaken. Jeg har vært to ganger på kafeen han hadde i Aalborg sentrum, og traff hyggelige unge mennesker som tilbø god kaffe, samtaler og forbønn for de som ønsket det. Det var et hyggelig sted. Det er sannelig ikke enkelt i dag, for kritikken hagler. Litt som Jan Hanvold; hadde de tatt til seg kritikken og korrigert seg, men i stedet tar de offerrollen.

  • Jeg vedlegger et innlegg av en leser som ble publisert tidligere og hvor det stilles spørsmål med enkelte læremessige skjevheter med Last reformation
   https://www.sokelys.com/?p=16328
   Det positive med Last Reformation er at det ikke presenteres lykkekristendom eller velstandsevangeliet, dog finnes det enkelte sider som aktuelle innlegg viser som ikke er klassisk kristendom.
   Likevel, jeg tror personlig at Torben har et ekte engasjement og ønsker å utbre evangeliet -selv om det er enkelte skjevheter i læren som aktuelle innlegg avdekker.

 5. Hei Jorunn. Kan anbefale denne artikkelen om Torben Søndergaard som Mikkel Vigilius har skrevet. Den er ganske grundig og viser hvordan Torben leder mennesker bort fra Jesus.
  http://www.nytliv.dk/resource/torben-soendergaard/
  Det at Torben blir forfulgt i Danmark er ikke noe tegn på rett lære. Jan Hanevold, S.M Pedersen med flere mener de blir forfulgt i dette landet, men ingen av disse forfølges for at de forkynner Jesus Kristus og han korsfestet. De forfølges for omstridte handlinger knyttet til dem selv og forfølges ikke for Jesus Kristi navns skyld.
  Elles kan jeg også anbefale deg talene fra Bibelleiren 2019 der Fader Vår gjennomgås. De fire første med Mikkel Vigilius har jeg hørt og kan anbefales på det varmeste:
  http://www.nytliv.dk/lejre/bibellejr/

  2
  1
  • Takk, Rolf, jeg skal lese og høre. Jeg har bare inntrykk av at forkynner omvendelse fra synd, men kjenner lite til ham. Vil anbefale å gå inn på Norge i Dag for å lese hva Bjarte Ystebø skriver om kontakt mellom Bethel og Hillsong. Fullt frafall helt på linje med Visjon Norge.

   2
   1
  • Sorry Jorunn, skulle svare deg og kom ani «nedknappen». Nå har jeg sett på VN, fra Evangeliesenteret på tredje dagen. Liker godt å høre på Dennis Greenidge, hans utrolige vitnesbyrd om helbredelse og den ydmykheten han alltid har, gjør at jeg liker å høre ham forkynne. Nå har ikke jeg tradisjon for å reise rundt på ulike stevner, så jeg har blitt berørt av de talene som har vært de to foregående dagene. Vet ikke lenger om alt er så svart/hvitt, selv om den gjengifte problematikken er helt uforståelig for meg. Kanskje det er noe jeg ikke forstår, men forvirret er jeg av at det er så mye av dette blant kristne. Det som er forvirrende er at Gud bruker mange av de gjengifte til å nå mennesker på ulike arenaer, så jeg vet rett og slett ikke lenger. Har ikke abonnement på Norge I Dag, men artikkelen er åpen og jeg skal lese den.

  • Betina. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor kan de bli brukt av Gud. Men jeg tror dessverre svært få av de som rekker opp en hånd i dag for å bli frelst virkelig blir født på ny. Jeg tror mange av dem blir ført rett inn i vranglære. Jeg forstår heller ikke at mennesker som lever i synd kan være født på ny. Jeg mener også at de må ha forherdet sitt hjerte, ja til og med at de er kommet så langt at Gud har forherdet dem, slik at de ikke ser Sannheten. Dette gjelder ikke bare gjengifte, men også all annen forførelse i dag. Bibelen advarer sterkt mot forførelse i den siste tiden. Det er det første Jesus advarer mot i Matteus 24: Se til at ingen fører dere vill. Han sier at veien er smal og porten er trang. Du må høre på hvem du vill. Jeg kjenner bare at jeg ikke vil være feig, men advare i den tiden vi lever i. Spesielt etter undervisningen som Christian Finne hadde på Gautefall om Bruden og Skjøgen, fikk jeg bekreftelse på at det er ikke kritikk å si i fra om vranglære, men i følge Bibelen skal vi si i fra og advare. Det viktigste vi kan gjøre er å ha et villig og åpent hjerte for å se og forstå Sannheten. Sannheten er sterkere enn løgnen – i følge Guds ord.

 6. Det forundrer meg at T.S. utvandrer til Amerika som flyktning pga. sin kristne tro. Djevleutdrivelse eller om en vil kalle det for demonutdrivelse er da virkelig noe kristne frimenighetene har bedrevet med i årtider bakover uten at noen har latt seg imponere noe særlig av den praksisen. Som de fleste vet så er djevleutdrivelse heller ikke noe nytt i den katolske kirke. Det er da veldig så «hårsåre» enkelte individer har blitt de siste årene. Reaksjonen minner meg om da Hallesby skremte hele Norge med den berømte radiotalen sin som varte i 11 minutter – der han i nesten to minutter snakket om helvete. Vi kan lese om demonutdrivelse for mye lengre tid tilbake enn 2000 år siden, bl.a. utført av Jesus Kristus og hans etterfølgere – og mere til, står det i Bibelen om denne saken. Så djevleutdrivelse har ikke vært noen hemmelighet. Det har forgått på offentlige kristne møter i frimenigheter i over 2000 år. I den verdslige underholdningsbransjen bedrives djevelinndrivelse eller om en vil kalle demoninndrivelse som for eksempel det som prinsessen og sjamanen driver med. Det er eldgamle trolldomskunstner som blåser seg opp som om det skulle være noe nytt. Og noen må ta jobben med å drive ut det som har blitt drevet inn.

  Media burde heller se på seg selv og hva det er for slags menneskeutdrivelse de bedriver siden mennesker må flykte fra sitt eget hjemland til Amerika på grunn av sin tro. De er flyktninger fordi de blir forfulgt og uthengt av pressen som lyver og forvrenger sannheten om mennesker bare for å få fart på salget av de tynne avisene sine. Vi har også vært vitne til her i Norge at media driver en bedrift med kristendomsforfølgelse av de som er berørt av tjenesten med å løse fanger ut av djevelens grep. Mennesker er naturlig tiltrukket av den usynlige åndelige verden fordi Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter, men dessverre så er det mange som lar de seg besnære av onde åndsmakter. De leker seg med det okkulte og blir demoniserte. Og da får de sannelig erfare at Djevelen finnenes selv om de aldri så lite tror på Jesus Kristus. Det blir langt å reise til Amerika for å få drevet ut demonene.

Det er stengt for kommentarer.