Er Torben Søndergaards TLR-bevegelse bibelsk?

“The Last  Last Reformation er falsk reformasjon På grunn av sitt fokus på helbredelser og tunger, dens undervisning om dåpens gjenoppbygging, dens avvisning av kirkeledelse, og dens søken etter nye åpenbaringer, er TLR- bevegelsen slettes ikke bibelsk. TLR-bevegelsen lærer at vanndåpen er en del av frelsen. Dåpen er ikke bare et symbol ifølge TLR-bevegelsen, men en integrert del av å motta frihet fra synd, skriver Riccardo Malandrino i et innlegg omkring den ny-religiøse bevegelsen “The Last Reformation” som har vunnet innpass i deler av kristenheten.

Fra deres offisielle nettside: «Da Peter reiste seg og sa omvend dere, som Jesus gjorde, og bli døpt til syndenes forlatelse som Jesus har beordret oss til å gjøre, så gjør det.» La oss adlyde Jesus og forkynne det fulle evangelium. Skriften lærer at frelse er av nåde gjennom troen (Efeserne 2: 8-9). Å legge til noen religiøs handling – som vanndåpen – undergraver selve nådebegrepet (Romerne 11: 6). De som er syke blir fortalt at de må ”beordre smerten/sykdommen om å forlate dem.” Idéen om at vi skal snakke med sykdommer, blir aldri undervist noe sted i Bibelen. Også forestillingen om at hver kristen kan og skal helbrede de syke, står i sterk kontrast til Bibelens undervisning. I Det Nye Testamentet, så var bare visse mennesker begavet med makt til å helbrede andre, og ikke alle som var syke ble helbredet (2. Timoteus 4:20).

I Apostelgjerningene fant det sted helbredelser, men det var for en dypere hensikt – det handlet ikke om selve mirakelet men om mirakel-giveren. Evangeliet har aldri handlet om mirakler, men om å være rettferdiggjort av Gud gjennom Kristi død og oppstandelse.

Jesus og apostlene helbredet de med totalt blindhet (Johannes 9), spedalskhet (Luk 17: 12-15), livstids lammelse (Apg. 3:1-8), og ødem (Luk 14: 1-4). De reiste opp selv de døde (Joh 11: 38-44; Apg. 9: 36-42). Åndelig krigføring eksisterer ( Efeserne 6: 12), men det er ingen bibelsk befaling for kristne å drive ut demoner og det finnes heller ikke et bibelsk eksempel som viser nøyaktig hvordan man gjør det.Hvis det å drive ut demoner var jobben til enhver troende i Kristus, da ville nok Det Nye Testamentet, i et eller annet vers, inneholde en kommando for å gjøre det eller instruksjoner om hva man må gjøre for å drive ut demoner.

TLR-bevegelsen legger vekt på gaven av tunger og åndsdåp som skilt fra frelsen. Hva lærer Bibelen? (1 Kor 12:13). Å snakke i tunger var en gave i den tidlige kirken (1 Kor 12: 14), men disse tingene var kjente språk som ble brukt for å kommunisere evangeliet med. Bibelen er tydelig at ikke alle troende ville ha tungetalens gave (1 Kor 12: 30). I alle offentlige uttalelser avslører Søndergaard en latent fiendtlighet mot kirkelig styre. I bevegelsen ser vi ekstremt dårlig språk mot kirken og en avvisning av Bibelens autoritet. Dette er en refleksjon av Søndergaards dypere kamp, som tror at Gud fortalte ham at kirken er så korrupt at det er opp til ham å gjenoppbygge det i henhold til Apostelgjerning-modellen.

Søndergaard lærer også ”Holiness”-doktrinen , og tror at det er mulig å leve syndfritt og at friheten fra synd er et produkt av dåp ved full neddykking. De som blir døpt, har evnen til å leve helt over synden.

Skriften lærer imidlertid noe helt annet. Apostelen Paulus taler om sin egen kamp mot sin syndige natur i Romerne 7: 15-25. Bibelsk, så har vi ikke annet valg enn å erkjenne at vi fortsatt synder (1 Johannes 1:10). Å nekte at vi har noen synd i våre liv er ingenting mindre enn åndelig stolthet. En stor feil er å ta narrativet i Apostlenes gjerninger som kommando. Apostlenes gjerninger FORTELLER om en tid da de troende snakket i tunger, og BEORDRER ALDRI alle troende til å snakke i tunger. TLR-bevegelsen velger også å ignorere overgangskarakteren til Apostlenes gjerninger og tar hendelsene som normative for alle troende i alle aldre.Historien som er registrert i Apostlenes gjerninger, er ment å vise hvordan Gud la grunnlaget for kirken (se Efeserne 2:20 ) og hvordan Han overgikk fra Israel til kirken som sitt vitne i verden, fra den gamle pakt til den nye pakt, og fra Jesu tjeneste til apostlenes tjeneste.

På grunn av sitt fokus på helbredelser og tunger, dens undervisning om dåpens gjenoppbygging, dens avvisning av kirkeledelse, og dens søken etter nye åpenbaringer, er TLR- bevegelsen slettes ikke bibelsk.

Innlegget er skrevet av Riccardo Malandrino

7 tanker om “Er Torben Søndergaards TLR-bevegelse bibelsk?

 1. Så et program med denne Torben på Visjon Norge for en stund siden. Han reiste da rundt i Syd-Amerika. Syntes det var flott å se så mange komme til tro på Jesus og la seg døpe i troen på Jesus Kristus. Men, jeg reagerte på undervisningen til denne Torben. Denne artikkelen her tar heldigvis opp i sin helhet det jeg reagerte på.

  «Er dåp påkrevd for kristne? Må jeg bli døpt for å bli frelst? Vil jeg gå fortapt dersom jeg ikke er blitt døpt? Er det bibelsk at vanndåpen er frelsende og en nødvendighet for å bli født på ny?»

  Disse spørsmålene blir ofte spurt i kristne debatter. Det man tenker eller tror om dette emnet, er ikke så viktig som hva Bibelen sier, som er Guds sannhet. Artikkelen jeg linker til under vil se på de bibelske doktrinene om dåpen og dens hensikt. Og mens kristne rett og slett blir befalt til å la seg døpe, er den ikke påkrevd eller nødvendig for frelsen.

  https://bibelogtro.wordpress.com/2018/04/25/er-dap-pakrevd-for-a-komme-til-himmelen/

  • Torben Søndergaard er på villspor med dette. Hold ungdommen og barna langt unna ham! Eldsterådet i Imi-kirken og andre menigheter som har ham på besøk må granske Ordet og klare å finne Sannheten! Ærlig talt altså!!! Hvis ikke, er det kanskje på tide å finne noen nye folk.

 2. Torben Søndergaard har aldri vært i IMI-kirken. De har heller ingen omtale av ham, eller samarbeid

  • Jeg ber om unnskyldning til Imi-medlem og Imi-kirken fordi jeg ikke sjekket før jeg skrev.
   Han var i Sandes en gang i fjor eller året før.

 3. Som Richard synes jeg også det var fint å høre om alle som kom til tro og lot seg døpe.

  Første gang jeg hørte om Torben Søndergaard tenkte jeg positivt, han holder jo på som disiplene! Deretter så jeg noen videoer….

  Han har vært flere plasser i Norge.

  Er takknemlig til Søkelys som skriver om dette.

Det er stengt for kommentarer.