The Last reformation -reformasjon eller forførelse?

The Last Reformation er en type tro som blir markedført heftig på enkelte kristne tv
kanaler i disse dager. Bevegelsen som ser ut til å være bygd omkring personen Torben Søndergaard markedsfører nå sin bevegelse i form av en film som vises i ulike menigheter. I filmen blir det hevdet at Jesu Kristi menighet har prostituert seg selv og at de bein-vokser-utstore reformatorene som Martin Luther, Jean Calvin  I videoen som blir vist viser man klipp fra helbredelser på gate, men ingen oppfølging eller etterprøving på hva som skjedde. En oppvakt leser av Søkelys sendte meg dette: “Dette er en annen Jesus og et annet evangelium og en annen Ånd. Aldri har det vært frelse eller kraft eller åndsdåp i en vanndåp. Det har aldri foregått demonutdrivelser og bla bla bla åndsdåp i et vannbad kalt dåp.  Dette er meget ubehagelig å se og høre og ser ut til å innta de “kristne” TV kanalene her. Dette er ikke DHÅ og ikke i tråd med Bibelens lære,” skriver vår leser og etter å ha sett litt på videoen er det grunn til bekymring.

Drømmen om å finne tilbake til apostlenes gjerninger som best kan kalles Jesu Kristi gjerninger i den første kristne kirke, ser ut til å være motivet for Torben Søndergaard  og hans “siste reformasjon”. Men det store spørsmålet er om dette er å vende tilbake til den første menighet, eller er det å vende seg til et annet evangelium. I videoen kan vi allerede tidlig slå fast at praksisen med dåp ikke er overensstemmelse med Guds Ord. Ikke brukes dåpsformularet fra Matteus evangelium som døperord og heller ikke døperordene fra Acta-boken blir bruk når denne “siste reformasjon” døper sine tilhengere. Under den såkalte “Lakeland vekkelsen ble vi kjent med en dåpsseanse der en ekstatisk Todd Bentley skrek “BAM! BAM! BAM!” når han døpte noen i møtene. I den siste reformasjonen er det riktignok mer verdig men døperord som “kjød og synd dø” er ikke rett kristen dåp. Ei heller er fraser som “reist opp med Kristus” og “rasta-basta” rette døperord. I følge gruppens praksis, er det nær sagt en automatikk i at tungetalen er en del av vanndåpen, og når seer spør: “Jeg har vanndåpen, men taler ikke i tunger, har jeg ikke da Den Hellige Ånd” -svarer ikke bevegelsens tilhengere verken ja eller nei, men gjør som sekter flest -og henvise til noe annet. Allerede tidlig i videoen forstår vi at Torben ikke helt er fornøyd med torben-last-reformationde kristne kirkene som er,  og han hevder kvast at “uttrykk som at Jesus er den samme” i dag er tomt snakk -fordi det ikke skjer nok tilsynelatende mirakler, ei heller taler alle kristne tunger -som ser ut til å være et “must” for den siste reformasjonen. I løpet av få korte sekunder hopper Søndergaard lange steg over kirkehistorien og reformasjonen og hevder at i Europa ble kristendommen en kultur. Når den kom til Amerika ble den business, men dette verken sant eller riktig fremstilling av kristendommen i USA. Det var først under teleevangelistenes tid at kirken ble business i stor skala i deler av den karismatiske bevegelsen. Videre hevder Torben Søndergaard  “at vi har prostituert Jesu Kristi kirke, selv om millioner av kristne verden over vil protestere høylytt på et slikt utsagn. Og en annen representant følger opp:: “Luther, Calvin, Zwingli kom, og feilet. “Bibelen blir ikke en levende bok med å lese den, men ved å leve den ut,” sies det videre. Og måtene dette gjøres på er enkle tilsynelatende mirakel ala Maldonado på gata, Imidlertid er det lite om korset som forkynnes, og Jesu død på korset, hans sonende død for fattige syndere, ser ut til å være tildels fraværende når bevegelsen formidler sin praksis til mennesker. I “The Last Reformation” ser kravet om helbredelse ut til å være det som overskygger alt, -det er heller ikke snakk om hva Gud, men hva jeg vil forlange å se av mirakler

Torben Søndergaard ser ikke ut til å ha mye til overs for tradisjonell kristendom slik vi finner den i kirker og menigheter rundt omkring. Og selv om vi forstår Søndergaards ønske om å oppleve som i apostlenes gjerninger, gjennom sin virksomhet vil Søndergaard skape disipler som gjør større gjerninger enn det Jesus gjorde, men det er likevel sider som møter i Apostelens gjerninger The Last Reformation ser ut til å nevne i sin ben-vokser-utpromoteringsvideo. Nemlig den troendes lidelser og forfølgelser for Jesu navns skyld. I stedet for å ta hele pakken i Actaboken introduser “The Last Reformation” i stedet noe som kalles “kickstart”. Vi “kickstarter” kristne til å helbrede syke, vi “kickstarter” kristne til å bli døpt i Den Hellige Ånd, -gjennom å vise folk hva de skal gjøre -og det er stadig “jeg”, “vi” og “dem” -mens Jesus ser ut til å stå på utsiden å bivåne det hele. “Det er jeg befaler, åndsdåpjeg kommanderer, og vi hører “jeg, jeg og atter jeg”. -Og blant underne som blir tilbudt er det velkjente “få et for kort ben til å vokse ut”, noe som gjerne er det eneste tilsynelatende synlige underet å se. I tillegg tilbys folk “åndsdåp” og mens Torben sier “ta-ta-ta” faller kvinnen forover og ligger rett ut på fortauet. Angivelig åndsdøpt. Det kan rett slett se ut som om “The Last Reformation” hopper bukk over forkynnelse av evangeliet om korset og Jesu død til soning for synden -og i stedet hopper rett til det de omtaler som “åndens dåp” “I ettertid sies det at kvinnen på bildet hadde ingen idé om hva som hadde skjedd,” I følge den “reformasjonen” som med rette kan defineres som tvilsom er det åpenbart syndsforlatelse og frelse i å falle i bakken, mens en “disippel” sier “ta-ta-ta” eller “ba-ba-ba” og ber “fyll på, fyll på”. Det ser nærmest ut som det som tilbys er en slags følesesmessig “kick” erfaring som kanskje kan minne om et skudd eller gir mottakeren en følelse av et eller annet. Dog snakkes det om omvendelse fra synden og på samme måte som i programmet “The Way Of The Master”.  “Omvendelse fra synden ser ut til å være en bit av hva som presenteres av “The Last Reformation”.

En blanding av rett og galt

Etter å ha sett store deler av den 90 minutter lange promoteringsvideoen sitter jeg tilbake med en blandet følelse. Her er mye rett og sant, men også sider som ikke rimer med Guds ord og den ånd som preger det hele gjør meg meget betenkt. Dog er det vitnesbyrd fra mennesker som forteller at de har opplevd noe som har gjort noe med dem. Likevel ligner det som presenteres lite med det vi finner når vi leser hele Guds ord, for det er mye som ikke blir presentert av denne “Last reformation” -som har mye til felles med ting vi har sett før. Som sant er, en blanding av sunn kristen tankegang, men ispedd ideer og tanker som er fremmede for Guds ord og den sunde lære. På mange måter representerer “The Last Reformation” en blanding av søtt og surt, men det positive syntes å være at man ikke ser koblingen mellom Gud og penger som vi tradisjonelt finner blant vår tids velstandssforkynnere. Er dette et annet evangelium? Noen vil svare ja, andre vil si nei, etter ha sett filmen som presenter “The Last Reformation” er mitt inntrykk delt. Vi tror så avgjort at Torben Søndergaard er oppriktig i sin lengsel etter å se tegn og under, men er det Jesus som blir æret gjennom det som skjer? Jeg tror det er grunn til å være skeptisk. Den aktuelle videoen kan ses her