The Last Reformation -Tvilsom lære i strid med Guds Ord

torben-last-reformationForførelse eller reformasjon? Søkelys har mottatt et innlegg fra en av våre lesere som i et innlegg forsøker å forklare hva Torben Søndergaard og hans “Last Reformation” egentlig lærer og tenker. I vår lesers innlegg er Torbens Søndergaards navn forkortet til T.S, og innlegget forsøker å vise hvor Torben Søndergaard fører en lære og praksis i strid med hva Bibelen lærer. I en promoteringsvideo som blant annet er sendt på ulike kristne kanaler, og som også har blitt vist i enkelte menigheter. Er dette bibelsk kristendom? Nei svarer vår leser som i innlegget under gjenforteller hva Søndergaard lærer

T.S lærer at når synd er bekjent og i “lyset” så er du tilgitt. Videre sier han at “Gud berører vannet ved dåpen og du får da renselse og kommer opp som en ny mann så derfor døpe deg og få “vasket bort” dine synder. Det er IKKE SANT da det er Jesu blod som renser fra all synd og intet annet og ingen annen. T.S sier videre at “den som tror og blir døpt skal bli frelst”. Og baserer frelsen på dåp i vann. Det er ikke sant og ikke rett Bibelsk sammenheng.  Men Bibelen sier atter at “hver den som påkaller Jesu Navn skal bli frelst” Rom.10;13. T.S lærer videre i videoen her at “dåp og anger går hånd i hånd og ut av vannet er du da en ny mann”. Det er helle ikke Bibelsk sannhet. For i 2.Kor 5;17 står det at om noen er i Kristus så er han en ny skapning!

Går utenom Jesu blod og avviser evangeliet

Sannheten er at T.S. hele veien går utenom Jesu BLOD ! Hebr.9;22″:
Etter loven blir nesten alt renset ved blod. Og uten at blod blir utgytt,blir ikke synd tilgitt”.
Og korset til helliggjørelse, er også utelatt i T.S sin lære.
Hans tegn og helbredelser blir da som Moses og Farao, at Faraos spåmenn gjorde de samme tegn som Moses helt til det kom til Blodet og dødsengelen!! Se 2.Mosebok kapitlene 8 til kap 12 vers 36. Når BLODET fra offerlammet var strøket på husets dørstolper så gikk dødsengelen forbi! (Påske=forbigang).Se kap.12 vers 3,13 og 30.
T.S. lærer videre at Jesus ikke kunne døpe noen i vann eller DHÅ på den tiden fordi han ennå ikke var korsfestet (ca 58 min i videoen) – og videre sier han at hele evangeliet for første gang ble forkynt da Peter stod opp i pinsen og sa: “omvend dere , bli døpt for tilgivelsen av deres synder og du vil motta DHÅ”. (Her avviser han de 4 evangeliene ved det han sier ).
Ifølge Bibelleksikon står det derimot om dette sitatet til T.S fra Ap.gj 2;38 – at
“omvend dere (innrøm at Gud har rett og du har feil) og bli alle døpt i Jesu navn ( det er ikke gitt noe formula for dåp ved autoriteten i dette Navnet i Ap.gjern. Det eneste gitte dåpsformula ble gitt av Kristus i Matt.28;19) – til syndenes forlatelse (fordi vi ALLEREDE er tilgitt pga troen på og frelsen i Kristus og DERFOR lar oss døpe er egentlig rett oversettelse) og du skal få DHÅ’s  gave. ( Omvendelse gir frelse som igjen gjør den troende rede for dåp i Den Hellige Ånd.
Man blir ikke automatisk døpt i DHÅ ved frelsen (og heller ikke ved dåp selv om det en sjelden gang er skjedd ) – men en erfaring som følger etter frelsen og er alltid bevist/stadfestet ved tungetale. (Ap gj.2;4 og 10;44-46 og 19;1-7).
Demonutdrivelser ifm dåp er ALDRI nevnt i Bibelen og jeg har heller aldri sett eller hørt om dette før i denne videoen – .. Bibelen sier klart at dåp i vann er en god samvittighetspakt med Gud og ikke til frelse. !

Hevder folk blir født på nytt og åndsdøpt i dåpen

Det T.S sier her da han siterer Jesu ord i Joh 3;5 om å “bli født av vann og Ånd” som frelse – sier han til tross for at han tidligere har sagt at evangeliene tilhører GT. Og at Ap.gj alene er for oss og han har egentlig da annullert evangeliene – (sier han i sin første lr-frelse-i-dåpundervisningsvideoer på you tube)- og mener frelsen skjer i dåpen. Det er ubibelsk lære at dåpen er kilden til frelse, åndsdåp/ny fødsel.
Men leser vi versene 3-6 i sammenheng forstår vi at det i Joh 3 vers 3 sies at om vi ikke er født på nytt kan vi ikke se Guds rike. Dvs at du ifølge all Bibelsk lære allerede er blitt født men at du nå må oppleve en åndeilig fødsel som KUN kan skje ved å komme til troen på Kristus og det ham gjorde på korset for oss og som er tilgjengelig for alle.
Vers 5 som T.S refererer til her som “født av vann og Ånd ” henspeiler egentlig på vår første naturlige fødsel (av vann) – og født av Ånd henspeiler til vår nye fødsel i ånden, som Jesus da nevner i neste vers (6) at det som er født av kjød er kjød og det som er født av av ånd er ånd.

Oppfyller Jesu advarsel om de falske profetene

Summen av denne video og dens lære finner jeg i Matteus 7;21-23 om “at ikke enhver som sier til meg Herre Herre skal komme inn i himlenes rike. Mange skal da si på den dagen: Herre,Herre, har vi ikke profetert,drevet ut onde ånder og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn, men da skal jeg si til dem: Vik bort fra meg dere som gjorde urett”.
Så: hva vil det bety? Jo, at vi har KUN adgang til Gud gjennom Kristus og adgang til Kristus KUN gjennom korset og adgang til korset KUN gjennom å fornekte seg selv (Luk.9;23).
Ethvert annet budskap/evangelium/vei til frelse er dømt av Gud som synd (urett) og kan ikke være en del av Kristus. 1.Kor.1;17.
Derfor vil jeg personlig advare imot denne forførelsen som egentlig er et av satans “bedre” forsøk på å forføre Guds folk i denne tid da penge-evangeliet ikke lenger er så lett å lure folk med lenger. Disse snakker ikke om penger men om annet “åndelig” som fenger den som ikke har kjennskap og lys nok i Guds Ord til å kunne bedømme det rett i lys av Ordet. Skrevet av Eva T Nilsen

4 tanker om “The Last Reformation -Tvilsom lære i strid med Guds Ord

 1. Fra Misjonsbefalingen, Markus 16, 16:” Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den son ikke tror skal bli fordømt”.

  Ut fra Jesu egne ord, er det ikke vanskelig å konstatere at Søndergaard har sine ord i behold.(ihvertfall på dette punktet)

  4
  1
  • Det er riktig, men hvis Torben mener at frelsen også ligger I dåpen,så blir det feil. I siste verset så tar Jesus fram den som ikke tror skal bli fordømt. Troen er kraften til omvendelse og frelse. Dåpen er en bekjennelse på troen i det nye livet i Kristus, der man ønsker å stadfeste sin tro igjennom dåpen.

 2. Jeg har hørt mange undervisninger med Torben og har ikke inntrykk av at han er en vranglærer, tvert i mot. Han vil tilbake til urmenigheten. Han legger vekt på omvendelse fra synd når man tar i mot Jesus. Det er sjelden forkynnelse i dag. Mest et “light” evangelium som forkynnes.

  2
  1
 3. Jeg synes disse innvendingene fra Eva T Nilsen bare undetstreker at det er med god grunn at Paulus (og Skriften) ikke tillater at kvinner opptrer som lærere.

Det er stengt for kommentarer.